УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).

РЕДНИ БРОЈИНВЕСТИТОРВРСТА РАДОВАБРОЈ ПРЕДМЕТАДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДОКУМЕНТАЦИЈА
1Сајић,Ивановић,Бјеличић
употребна дозвола
ROP-BBA-14276-IUP-10/2022
09.02.2022.

преузмите

2Биљана Алексић ПР Прерада
употребна дозвола
ROP-BBA-27063-IUP-7/2022
24.02. 2022.

преузмите

3Рашко милосављевић
употребна дозвола
ROP-Bba-317-IUP-7/2022
11. 03. 2022.

преузмите

4Љуљана Летица
употребна дозвола
ROP-BBA-34132-IUP-9/2022
08.03.2022.

преузмите

5Томислав Живановић
употребна дозвола
ROP-BBA-29056-IUPН-5/2022
17.03.2022.

преузмите

6Слађана Јокић Станић
употребна дозвола
ROP-BBA-9932-IUPH-4/22
07.04.2022.

преузмите

7Владимир Баста
употребна дозвола
ROP-BBA-37007-IUP-2/2022
30. 05. 2022.

преузмите

8Мирољуб Томашевић
употребна дозвола
ROP-BBA-13339-iup-4/2022
18. 07. 2022.

преузмите

9Александар Бајић
употребна дозвола
ROP-BBA-18513-IUP-9/22
19.10.2022.

преузмите

10Милан Димитријевић
употребна дозвола
ROP-BBA-7631-IUPH-7/2022
14.10. 2022.

преузмите

11ЈП Електропривреда Србије
употребна дозвола
ROP-BBA-7027-IUP-9/2022
20.07.2022.

преузмите

12Љубиша Радовановић
употребна дозвола
ROP-BBA-20285-IUP-9/2022
27.07.2022.

преузмите

13РАТЕЛ
употребна дозвола
ROP-BBA-11987-IUPН-10/2022
04.08.2022.

преузмите

14Миливоје Јелисавчић
употребна дозвола
ROP-BBA-38434-IUP-12/2022
16.11.2022.

преузмите

Величина слова