TELEFONI RAZNIH SLUŽBI U OPŠTINI BAJINA BAŠTA

POLICIJSKA STANICA
031/862-177
VATROGASNA JEDINICA
031/865-093
HITNA POMOĆ
031/865-994
DOM ZDRAVLjA
031/865-966
ELEKTRODISTRIBUCIJA - dežurni električar
031/862-155
POŠTA
031/865-252
SPORTSKO TURISTIČKI CENTAR
031/865-900
NACIONALNI PARK TARA
031/863-644
JP ``BB TERM``
031/869-134
JKP ``12 SEPTEMBAR``
031/864-544
Veličina slova