ZAHTEVI

TAKSE

OPŠTINSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Račun broj: 840-742251843-73
šifra plaćanja: 153
model broj: 97
poziv na broj 77-007

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Račun broj: 840-742221843-57
šifra plaćanja: 153
model broj: 97
poziv na broj 77-007

Jedinstveni tarifnik taksi iz oblasti urbanizma i građevinarstva možete preuzeti OVDE
Veličina slova