Zahteve za izdavanje dokumenata putem virtuelnog matičara možete podneti isključivo ako ste saglasni da vam dokumenta budu dostavljena na kućnu adresu kao vrednosna pošiljka.

Što znači da prilikom prijema traženih dokumenata platite takse i ptt uslugu.

Napomena: PTT usluga se plaća za svaki dokumenat posebno.

Izvodi će Vam biti dostavljeni poštom na kućnu adresu u roku od 7 dana.
Izvodi se dostavljaju kao vrednosna pošiljka sa otkupninom,
isključivo na području teritorije Republike Srbije.

Troškovi za izvod iz matične knjige rođenih su: 420,00 dinara (R.A.T.) + 50,00 dinara (naknada troškova postupka) + 152,00 dinara (PTT troškovi) + 60,00 dinara iznos poštarine za uplatu naloga.

Sva polja označena sa * moraju biti popunjena.

  Ime*

  Prezime*

  Devojačko prezime

  Ime oca*

  Ime majke*

  Devojačko prezime majke

  Mesec rođenja*

  Dan rođenja*

  Godina rođenja*

  Mesto rođenja*

  JMBG*

  Broj lične karte

  Svrha izdavanja*

  PODNOSILAC ZAHTEVA

  Ime naručioca*

  Prezime naručioca*

  JMBG naručioca*

  Adresa isporuke*

  Mesto naručioca*

  Poštanski broj*

  Telefon naručioca*

  Elektronska pošta *

  Dokažite da niste bot

  Veličina slova