Zorka Radoičić

Zorka Radoičić

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE BAJINA BAŠTA

Diplomirani pravnik
Tel: 031/865-281
E-pošta: nacelnik@bajinabasta.rs

U okviru Opštinske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova i to:

 • Odeljenje za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove

  Matična služba
  E-pošta: maticar@bajinabasta.rs

 • Odeljenje za poslove finansija, budžeta i računovodstva

  Finansije,budžet i računovodstvo

  Tel: 031/865-581
  E-pošta: budzet@bajinabasta.rs

  Lokalna poreska administracija

  Tel: 031/862-048
  E-pošta: lpa@bajinabasta.rs

 • Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

  E-pošta: urbanizam@bajinabasta.rs

  Tim za lokalno ekonomski razvoj

  E-pošta: ler@bajinabasta.rs

   

  Inspektor zaštite životne sredine
  Tel: 069-82-59-814

  Prosvetni inspektor
  Tel: 069-82-59-813

  Saobraćajni inspektor
  Tel: 069-82-59-200

  Građevinski inspektor
  Tel: 069-82-59-216

  Komunalni inspektor
  Tel: 069-82-59-810

 • Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

  Saobraćajni inspektor
  Tel: 069-82-59-200

  Građevinski inspektor
  Tel: 069-82-59-216

  Komunalni inspektor
  Tel: 069-82-59-810

 • Odeljenje za investicije i građevinske poslove

 • Kabinet predsednika opštine

  Tel: 031-865-280
  E-pošta: predsednik@bajinabasta.rs

  Ili kliknite OVDE da popunite formular i kontaktirate predsednika Opštine Bajina Bašta.

Kliknite OVDE da saznate više o poslovima koje obavlja svaki zaposleni i opštini Bajina Bašta, kao i o sistematizaciji radnih mesta u opštini Bajina Bašta.
Veličina slova