Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, opština Bajina Bašta broji 26.022 stanovnika, a sam grad Bajina Bašta 9.148 stanovnika, što predstavlja skoro 33% stanovništva opštine Bajina Bašta. Prema istom popisu, aktivno stanovništvo iznosi 67% od ukupnog broja stanovnika opštine.

26022

UKUPAN BROJ STANOVNIKA

9148

BROJ STANOVNIKA U GRADU

43

GODINE PROSEČNA STAROST

Prirodni priraštaj na 1000 stanovnika je – 3,1. Što se tiče nacionalne strukture, 98,5% čine Srbi. Prosečna starost stanovnika u opštini je 40,7 godina i to 36,1 godinu u samom gradu, dok je u seoskim sredinama 42,9 godinaPrema poslednjem popisu iz 2011 godine broj stanovnika se smanjio na 26.043. Broj stanovnika u Bajinoj Bašti se smanjivao od popisa urađenog 1953. godine, a naročito u seoskim naseljima, koji se za period od 1953 – 2002. smanjio za 41,7%. Sa druge strane, broj stanovnika samog grada Bajine Bašte povećao se za 6 puta u istom popisnom periodu.
Stanovništvo je najvećim delom doseljeno, po oslobođenju ovih prostora od Turaka tridesetih godina XIX veka i vodi poreklo iz Hercegovine, severozapadnih delova Crne Gore, Osata (Bosna i Hercegovina), Dalmacije (Pepelj) i Kremana. Danas je osetna depopulacija – opadanje broja stanovnika što je posledica ekonomskih migracija prema regionalnim centrima Srbije (Užice, Valjevo, Čačak, Beograd).
Gradsko naselje je sačuvalo arhitekturu s kraja XIX i prve polovine XX veka koja se dobro uklopila sa modernim gradskim objektima. Seoska naselja su uglavnom zbijenog tipa. Od seoskih naselja posebno se izdvajaju nekadašnje sedište Račanskog sreza Rogačica, zatim Kostojevići i Pilica.

Podaci popisa iz 2011.godine:

OBRAZOVNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA

Na teritoriji opštine Bajina Bašta postoje 4 matične Osnovne škole sa 16 isturenih odelenja:

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“

Svetosavska 7
031/862-753
Ukupan broj učenika: 853
Ukupan broj odeljenja: 30
Veb stranica: www.ssavabb.rs

OSNOVNA ŠKOLA „RAJAK PAVIĆEVIĆ“

Rajka Tadića 10
031/865-174
Ukupan broj učenika: 776
E-pošta: osrpavicevicbb@ptt.rs
Veb stranica: www.osrpavicevic.edu.rs

OŠ „STEVAN JOKSIMOVIĆ“

Selo Rogačica bb, Bajina Bašta
031/3850-440
Ukupan broj učenika: 288
E-pošta: ossj_rogacica@open.talekom.rs
Veb stranica: KLIKNITE

OSNOVNA ŠKOLA „DUŠAN JERKOVIĆ“

Kostojevići
031/3860-081
Ukupan broj učenika: 109
E-pošta: skola_kost@ptt.rs
Veb stranica: www.osdjerkovic.edu.rs

U gradu se nalaze i 2 srednje škole:

GIMNAZIJA „JOSIF PANČIĆ“

Vuka Karadžića 32
031/865-665
Ukupan broj učenika: 320
E-pošta: gjosifpancic@open.telekom.rs
Veb stranica: www.gimnazijabb.edu.rs

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA

Vuka Karadžića 32
031/863-265
Ukupan broj učenika: 537
E-pošta: sstehskobab1@ptt.rs
Veb stranica: www.tehnickaskolabb.edu.rs

Veličina slova