“Podrška za izradu prvog plana razvoja opštine Bajina Bašta u okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ koji finansira Evropska unija. Ključne resorno nadležne institucije Programa na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.“

Veličina slova