U susret zakonu, usvojenom od strane Skupštine Republike Srbije, o ozakonjenju objekata i zajedničkom poslu koji on predviđa a obavlja se naredne godine, Opštinska uprava Bajina Bašta postavila je internet stranicu koja služi našim sugrađanima da odgovori na pitanja zahteva,potrebnih dokumenata i cena u vezi ozakonjenja nezakonito izrađenih objekata.

Račun za uplatu takse za ozakonjenje objekata

Račun broj: 840-742255843-04
Model broj: 97
Poziv na broj: 77-007

031/862-366

gradjevinska_inspekcija@bajinabasta.rs

Veličina slova