Јавна набавка 13/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 13/2015

Набавка услуге истраживања и развоја у циљу реализације студијско-истраживачког пројекта „Ефикасније коришћење и заштита пољопривредног земљишта кроз повећано гајење легуминозних крмних врста на ораницама и травњацима у унапређења производње меса и млека на територији општине Бајина Башта“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

ЈАВНИ ПОЗИВ за редовне програме спортским организацијама

Спортски савез општине Бајина Башта упућује Јавни позив за редовне програме спортским организацијама са територије општине Бајина Башта да своје програме са финансијским потребама за 2016. годину са пратећом документацијом доставе Спортском савезу Бајина Башта ул. Светосавска бб, најкасније до 17.11.2015. године.

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица на територији општине Бајина Башта

На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат бр.2, Комисија за избор корисника доноси ОДЛУКУ о решавању стамбених потреба избеглица на територији општине Бајина Башта са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја бодова.

Сондажна археолошка ископавања локалитета Мраморје у селу Својдруг

У оквиру пројекта „Подриње у позном средњем веку“ (руководилац др Емина Зечевић), екипа Народног музеја у Београду обавила је сондажна археолошка ископавања локалитета Мраморје у селу Својдруг у периоду август-септембар 2015. године. Овогодишња кампања представља наставак реализације пројекта започетог ископавањима на локалитету Мраморје у Перућцу (2010) и Под мраморјем у Добротину (2014), на подручју општине Бајина Башта.

На локалитету Мраморје у Својдругу се такође налазе остаци српског позносредњовековног гробља (14-15. век) са масивним монолитним каменим надгробним споменицима – мраморима, у стручној литератури познатим под називом стећак. Гробље се налази на парцелама фамилије Ковачевић и Павловић, на 3,5 km од центра Рогачице.

На локалитету до сада није вршено археолошко ископавање, али је по причи тадашњег власника имања Велизара Ковачевића, средином прошлог века, ископан један гроб са налазом наушница под плочом са рељефном представом руке која држи мач. У првим поменима гробља током 19. века (Ф. Каниц) наводи се 34 споменика, да би готово век касније било пописано 24 мрамора, када је забележена и прича власника да се ту налазила и нека грађевина, са чије рушевине је одношена седра за градњу цркве у Рогачици. Овогодишњим истраживањима утврђено је постојање цркве са масивним надгробним споменицима уз њене зидове, као и површина гробља коју заузимају две одвојене скупине мрамора од којих се већа налази југозападно од цркве, где је неколико споменика дислоцирано. Већи број поломљених надгробника у том делу гробља, који обухвата површину гребена уз савремене породичне гробнице власника имања, сведочи да је гробље било знатно веће него што се до сада мислило.

Откривено је укупно 45 мрамора (19 у простору око цркве). Заступљени су облици слемењака, сандука и плоча, међу којима има и украшених мотивима стилизованог двоструког крста на постољу, розета и потковица. Бројни налази уломака фресака у шуту грађевине сведоче да је црква била осликана, а дограђени зидови бочних конхи унутар наоса и да је имала фазу обнове. Истражено је неколико гробова у сонди отвореној у простору са западне стране цркве. Осим што постојање цркве и великог броја споменика указује и на постојање насеља негде у непосредној близини гробља, посебан значај ових истраживања представља чињеница да је ово прво позносредњовековно гробље са мраморима, не само на подручју средњег Подриња, већ и шире, дуж десне обале Дрине, уз коју је откривена црквена грађевина.

Археолошка истраживања у Својдругу се финансирају средствима Министарства културе и информисања Републике Србије. Подршку овом пројекту пружили су представници локалне самоуправе. Велику захвалност дугујемо власницима парцела на којима се радови изводе, пре свега Драгиши Ковачевићу.

др Е. Зечевић

Јавна набавка 12/2015

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2015

Набавка горива

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

КОНКУРС за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

расписује

КОНКУРС

за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта

Постављење се врши на период од 5 година.

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бајина Башта.

Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Бајина Башта, у канцеларији бр.19 сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Контакт особа Ана Илијашевић, тел. 031/862-366 лок 115.

ЈАВНИ КОНКУРС за јавне радове у 2015 години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2015. ГОДИНИ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 20.08.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе-испостава Бајина Башта тел: 031/861-495, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Почетак програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

Почетак једногодишњег програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва„ званично је обележен у четвртак, 16. јула 2015. године.

Програм ће бити спроведен у сарадњи са 11 партнерстава између организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних институција на локалном нивоу. Вредност програма износи приближно 122.000 евра.

Програм координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

На отварању скупа присутнима су се обратили Жарко Шундерић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина, и Лидија Вујичић, испред Швајцарске агенције за развој и сарадњу, а затим су на свечаној церемонији уручили уговоре партнерским организацијама које ће спроводити пројекте:

Један од пројеката који ће се реализовати у оквиру наведеног програма је пројекат „Руралнет“, који спроводи Асоцијација за рурални развој Ариља у партнерству са Општином Ариље, Општином Чајетина, Општином Лучани и Општином Бајина Башта, док је сарадник на пројекту Регионална развојна агенција Златибор д.о.о. Ужице.

Пројекат „Руралнет“ има за циљ унапређење информисања регистрованих пољопривредних газдинстава о свим доступним подстицајним средствима путем припреме и слања СМС порука; унапређење локалног правног оквира у области пољопривреде и руралног развоја; као и креирање мера подршке пољопривреди и руралном развоју од стране партнерских општина, које би биле усклађене са реалним потребама пољопривредних газдинстава.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима

Комисија за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву,обавештава
интерно расељена лица док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћи намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, да ће Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 17.07.2015. године на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, са роком трајања од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, подносе се лично преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу :

Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28
са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – СЕОСКЕ КУЋЕ ИРЛ – НЕ ОТВАРАТИ”.

Образац пријаве, обрасци изјава као и списак потребне документације могу се преузети код повереника за избеглице општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Додатне информације на моб. 069/ 8259225.

Величина слова