КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „12 СЕПТЕМБАР“ БАЈИНА БАШТА

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 07.новембра 2013. године објављује Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „12 септембар“ Бајина Башта.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010)

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРАВОСЛАВНОГ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА – ЦРКВЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1588/1 КО БАЈИНА БАШТА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 21. до 28. октобра 2013. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, Епархија Жичка, Црквена општина Бајина Башта.

Урбанистички пројекат урађен је од стране СЗР „БАБИЋ“, Ул. Арсенија Чарнојевића 70, Ужице.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове, најкасније до 28. октобра 2013. године.

АКЦИОНИ ПЛАН – Предложите пројекат од јавног интереса

Општина Бајина Башта у оквиру процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта за период 2013-2023. година, спроводи процедуру израде Акционог плана у коме ће бити дефинисани приоритетни пројекти које локална самоуправа намерава да реализује у наредном четворогодишњем периоду.

У оквиру израде Акционог плана, Општина Бајина Башта позива све заинтересоване појединце, предузетнике, предузећа, јавне установе, удружења грађана и друге пословне субјекте да кандидују пројекту идеју која ће ући у процес одабира за Акциони план.

Пројекте идеје морају у себи садржати јавни интерес, односно активности које су у функцији решавања проблема од јавног интереса (подршка појединцима се не сматра јавним интересом). Пројектне идеје се кандидују искуључиво на Обрасцу који се може преузети у Општинској управи Општине Бајина Башта – канцеларија број 19 или на интернет сајту Општине бајина Башта – www.bajinabasta.rs , заједно са упутством за попуњавање и критеријума на основу којих ће достављене пројектне идеје бити бодоване и рангиране.

Пројектне идеје можете слати на адресу Општинског већа општине Бајина Башта или на мејл адресу strategijabb@gmail.com , са назнаком „за акциони план“. Нацрт Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта такође се може преузети у Општинској управи општине Бајина Башта – канцеларија број 19, или на интернет сајту Општине Бајина Башта.

Рок за доставу пројектних идеја је 30.10.2013 године до 14 часова. Све додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Бајина. Особa за контакт је Иван Марковић, телефон: 031/862-366 – локал 115.

ЈАВНА РАСПРАВА – Стратегија одрживог развоја општине Бајина Башта

Општина Бајина Башта у оквиру процеса израде Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта за период 2013-2023. година, спроводи процедуру израде Јавне расправе.

У оквиру израде Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта за период 2013-2023., Општина Бајина Башта позива све заинтересоване појединце, предузетнике, предузећа, јавне установе, удружења грађана и друге пословне субјекте да дају своје примедбе сугестије и коментаре на овај документ.

Идеје, примедбе, коментаре и сугестије могу се доставити на адресу Општинског већа општине Бајина Башта или на мејл адресу strategijabb@gmail.com ,са назнаком „за Стратегију ББ“.

Нацрт Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта такође се може преузети у Општинској управи општине Бајина Башта – канцеларија број 19, или на интернет сајту Општине Бајина Башта.

Рок за доставу коментара је 12.10.2013 године до 14 часова.

Све додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Бајина. Особa за контакт је Иван Марковић, телефон: 031/862-366 – локал 115.

Јавна набавка 404-19/2013

Јавна набавка мале вредности број 404-19/2013

набавка радова на изради претоварне станице Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА:

  • ЈП“ Дирекција за изградњу“ БАЈИНА БАШТА
  • ЈКП“ 12 септембар“ БАЈИНА БАШТА
  • ЈП“ ББ терм“ БАЈИНА БАШТА

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ СПОМЕНИКА

Јуче је у сали скупштине општине Бајина Башта одржан састанак са представницима Завода за заштиту културних споменика који воде пројекат за стављање средњовековних стећака на Унескову листу светске културне баштине.

Представници завода су били археолози Маја Ђорђевић и Катарина Живановић које су непосредно задужене за пројекат а са наше стране били су присутни представници туристичке организације, општинских структура које учествују у пројекту, Националног парка Тара, месних заједница Перућац и Растиште. Наставља се процедура да се стећци на локалитетима у Перућцу и Растишту уврсте на Унескову листу светске културне баштине и до краја године у Унеско ће бити упућен План управљања локалитетима на којима се налазе стећци што је једна од фаза за избор на листу.

Највећи део састанка посвећен том плану са освртом на све могућности које ће отворити стављање на Унескову листу али се причало и о проблемима и изазовима које је неопходно решавати. Закључено је такође и да се недовољно зна о културној вредности коју представљају стећции да треба радити на ширењу свести код наших грађана о културној вредности коју поседујемо као и о изузетном значају ставвљања на Унескову листу. У питању је међународни пројекат, између 4 земље, кога финасира УНЕСКО, и има велики значај како за Србију, тако и за саму Бајину Башту, с обзиром да се два локалитета са стећнацима налазе управо у нашем граду.

Стављањем локалитета на Унескову листу донело би много значаја и публицитета за наш град и обогатило културно – туристичку понуду Бајине Баште . Такође би отворило пут новим пројектима које би финансирао Унеско.

КОНАЧНА ЛИСТА ОПШТИНСКИХ ИНСТРУКТОРА И КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНУ БАЈИНА БАШТА

ОБАВЕШТЕЊЕ-ПОПИСНА КОМИСИЈА

Обавештавају се грађани општине Бајина Башта да ће поводом Пописа Пољопривреде 2012
радити инфо-телефон на броју 865-281 од 08-20 часова у периоду од 01-10.октобра и од 01-20.новембра 2012. годинe.

Пописна комисија општине Бајина Башта

BUSINESS EXIT 2012 НОВИ САД

Данас се на Петроварадинској тврђави у Новом Саду одржава бизнис егзит манифестација која има циљ да богатство културе и традиције Србије, претвори у снажну медијску слику и привлачан амбијент за пословно повезивање Србије и света. У Новом Саду и наш град има свој штанд где ће преставити наш привредни и туристички потенцијал.

Бајина Башта је добила позив од организатора да се појави на овогодишњем Бусинесс Еxит програму као њима веома занимљива општина. Поред привредно – туристиче презентације Бајине Баште, на нашем штанду биће изложени производи и сувенири нашег краја.

Пар речи о самој манифестацији : Привлачан амбијент је најбољи рам за почетак нових и наставак старих послова. У атмосфери туристичких атракција, фестивала, јела, вина и салаша уз добру музику, гости и пословни људи из инстранства провешће пријатне тренутке са Вама, упознати се и чути добре предлоге и занимљиве пословне пројекте. Шири циљ манифестације је да на занимљив, мултимедијалан начин представи Србију и српске брендове, инвеститорима, страним новинарима, амбасадама, пословним људима… Најатрактивније из Србије на једном месту. Слика за понос нације. Репрезентативно представљање земље са почасним местом за локалне брендове и предузетне професионалце. Прилика за пословна повезивања, стратешка познанства, тематске промоције и добар маркетинг, едукације.

Званична адреса манифестације

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОБУКУ ЗА ПОПИСИВАЧЕ ЗА ОПШТИНУ БАЈИНА БАШТА

Претест за кандидате одржаће се дана 16. 09. 2012. године, у 11 часова и 21.09.2012. године у 12 и 13 часова у сали СО Бајина Башта, Улица Душана Вишића 28 зависно од насеља на које су се пријавили.

Величина слова