Na osnovu člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07 i 83/2014-dr. Zakon) obaveštava se:

            Zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Bajina Bašta oglasila:

J A V N I  U V I D

 

U NACRT STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

 

 

 

            Uvid u podneti planski dokument može se izvršiti na sajtu opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs , od 12.07.-27.07.2017. godine.

            Sva zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe i predloge na Nacrt mogu dostaviti:

– u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28., sa naznakom: “primedbe i predlozi na Nacrt Strategije ”;

– u elektronskoj formi na e-mail adresu: sobb@mts.rs;

            Javna sednica Komisije sa javnom raspravom, na kojoj će biti razmatrane primedbe i predlozi fizičkih i pravnih lica dospele tokom javnog uvida, biće održana po završetku javnog uvida, u četvrtak 27. jula 2017. godine, u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, sa početkom u 11 časova.

            Javnoj sednici i javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici obrađivača, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta.

Javnoj sednici i javnoj raspravi mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe i predloge tokom javnog uvida. O svakoj podnetoj primedbi i predlogu obrađivač planskog dokumenta će javno izneti svoj stav.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova