Obuka zaposlenih u javnom sektoru za procenu vrednosti javne imovine

U okviru projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, u toku je dvodnevna obuka zaposlenih u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima Bajine Bašte za procenu računovodstvene vrednosti javne imovine.

Nakon realizacije dvodnevne obuke u Bajinoj Bašti, ista će biti organizovana za zaposlene u gradskoj upravi Užice koji se bave upravljanjem javnom imovinom grada i zainteresovane zaposlene u javnim preduzećima koja su korisnici  imovine grada Užica.

Nakon realizacije obuka na temu procene računovodstvene vrednosti javne imovine, kroz projekat će biti realizovane obuke na temu procene korisnisnosti postojeće javne imovine za obe lokalne samouprave.

Realizacijom obuka, zaposleni u javnom sektoru Užica i Bajine Bašte će unaprediti svoja znanja i veštine kada je reč o proceni i upisu računovodstvene vrednosti javne imovine u budžetske sisteme ali i stručna znanja kada je u pitanju upravljanje imovinom.

Projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ vredan 192.781,90 evra finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Republika Srbija u okviru Grant šeme Programa Exchange 5, ima za cilj da unapredi upravljanje imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti u skladu sa potrebama građana i privatnog sektora.

Osnovni cilj projekta je doprinos jačanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u upravljanju imovinom i pružanju usluga javne uprave građanima i privredi. Poseban cilj projekta je uspostavljanje sistema efikasnog upravljanja javnom imovinom u gradu Užicu i opštini Bajina Bašta.

Projektni ciljevi će biti dostignuti kroz sledeće rezultate i aktivnosti:

–  Unapređene organizacione i kadrovske strukture u Užicu i Bajinoj Bašti kroz uspostavljanje novih organizacionih jedinica za upravljanje javnom imovinom.

–  Snimanje i procena vrednosti podzemnih instalacija u Užicu i Bajinoj Baštii njihova legalizacija u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

–  Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 12 javnih objekata u Bajinoj Bašti u svrhu legalizacije, uknjiženja i/ili brisanja objekata iz katastarske evidencije i

–  Promocija projektnih rezultata i upoznavanje šire javnosti sa značajem odgovornog i efikasnog upravljanja imovinom na lokalnom nivou.

Više o projektu možete saznati na linku.

 

Od 2000. Do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Sastanak prekograničnih partnera u Višegradu

Opština Višegrad je 11. maja bila domaćin drugog sastanka projektnih timova iz Srbije i Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Flood defense system“. Sastanak je poslužio sumiranju do sada sprovedenih aktivnosti i razmatranju zajedničkih projektnih aktivnosti čija se realizacija uskoro planira. Prevashodno je bilo reči o sagledavanju plana nabavki i razmatranju plana i dinamike sprovođenja obuka pripadnika jedinica civilne zaštite i poverenika civilne zaštite. Prva na redu je zajednička obuka za 24 poverenika civilne zaštite u 3 opštine, tj. mesne zajednice koje su predmet projektnih aktivnosti, koja će se održati na teritoriji grada Užica, tokom jula meseca. Odmah nakon nje će se pristupiti sprovođenju prve obuke za 33 pripadnika 3 jedinice civilne zaštite iz tri opštine. Sve obuke se organizuju po principu zajedničkog prisustva i rotirajućeg domaćinstva, tako da će sve tri opštine biti domaćini po dva puta. Na kraju ovog edukativnog ciklusa od 6 obuka, organizovaće se završna pokazna vežba za sve polaznike u Mokroj Gori.

Članovi projektnih timova su se osvrnuli i na proces nabavki, koji je negde sproveden, a negde se tek očekuje. Izvođači radova na uređenju korita reke Rzav, u opštini Višegrad, su već izabrani, dok taj posao tek treba završiti u Srbiji, za radove na rekama Kamišina i Rača.

Posebna pažnja, tokom sastanka, posvećena je razmatranju organizacionih celina u sistemima zaštite i spasavanja, zatim subjekata koji se uključuju u odbranu od poplava i bujica, potom odgovornih lica i planske dokumentacije, ako i pravne regulative koja definiše ovu oblast.

Opšti zaključak prisutnih jeste neophodnost adekvatnog pristupa u informisanju javnosti i angažovanju građana, kako bi sve projektom predviđene aktivnosti i nakon njegovog završetka imale punu primenu i doprinosile efikasnijoj odbrani od ove vrste elementarne nepogode.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.

Početna konferencija projekta prekogranične saradnje

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ počeo je sa realizacijom 01. oktobra 2017. Godine, a svoju zvaničnu najavu imao je na Početnoj konferenciji održanoj u prostoru svečane sale Gradske kuće u Užicu, 12. decembra.

Bila je to prilika da se zainteresovanim stranama i široj javnosti, predstave aktivnosti koje su projektom predviđene i rezultati čije se ostvarenje očekuje u narednih 2 godine, koliko projekat traje. O značaju projekta za prekogranični region, na Konferenciji su govorili predstavnici lokalnih samouprava, koje partnerski realizuju ovaj prekogranični projekat: Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, Jovana Borovčanin-Đurović, opština Višegrad i Dejan Mlađenović, predsednik Turističke organizacije opštine Bajina Bašta. Više detalja o samim projektnim aktivnostima izneli su menadžer projekta Aleksandar Tasić i Zoran Militarov, načelnik gradske uprave za inspekcijske poslove grada Užica. Izjave svih govornika možete pogledati na ovom linku.

Sam projekat predviđa uređenje korita reke Kamišine u dužini od 1.900 metara i sanaciju do sada nastalih šteta od poplava u užičkom selu Mokra Gora, zatim uređenje korita reke Rača na mestu uliva u reku Drinu u samoj Bajinoj Bašti i podizanje betonske obaloutvrde na reci Rzav u centru Višegrada. Istovremeno je predviđeno i uspostavljanje nepostojećih i podizanje postojećih kapaciteta tri lokalne samouprave za reagovanje u slučaju vanrednih situacija, što prevashodno podrazumeva formiranje jedinica civilne zaštite za reagovanje u takvim situacijama i obuku poverenika na lokalnom nivou.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.

Javni poziv za izbor Projekt koordinatora i Asistenta za promociju projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu SRB-BiH

Na osnovu člana 72. Statuta opštine Bajina Bašta i na osnovu ugovora 2017/387-271 potpisanog sa Delegacijom EU u Srbiji, opština Bajina Bašta raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor Projekt koordinatora i Asistenta za promociju projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu SRB-BiH

 

Održana završna konferencija projekta “Ja imam san…” u Bajinoj Bašti

17.avgusta 2017. godine u Bajinoj Bašti je održana završna konferencija projekta “Ja imam san…”, koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat vredan 206.323 evra je tokom prethodnih 20 meseci sprovodila Opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte.

Konferencija je imala za cilj da upozna prisutne sa postignutim rezultatima projekta “Ja imam san…”, čija je osnovna svrha bila podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Prisutnima su se obratili: Petar Petrović, zamenik predsednika Opštine Bajina Bašta, Milica Gavrilović, menadžer projekta, Olivera Đurović, stručni saradnik Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Marica Vuković, direktor Centra za socijalni rad. Menadžer projekta je prezentovala najbitnija dostignuća projekta u vidu uspostavljanja dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji predstavlja značajan korak ka unapređenju sistema primarne zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Olivera Đurović iz Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, govorila je na temu razvoja svesti građana i stvaranju inkluzivnog društva, kao i poboljšanja položaja osoba sa smetnjama u razvoju. Direktor Centra za socijalni rad, Marica Vuković, predstavila je sam proces socijalne inkluzije i najavila realizaciju daljih aktivnosti ka proširenju broja korisnika i uspostavljanju holističkog pristupa pružanju inovativnih usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Konferencija je poslužila kao prilika da Opština Bajina Bašta, zajedno sa članovima projektnog tima, uruči zahvalnice svim institucijama i pojedincima koji su svojim angažovanjem doprineli realizaciji projekta.

Tokom trajanja projekta izgrađen je objekat Dream centra namenjen dnevnom boravku dece sa smetnjama u razvoju, organizovana je sistematska registracija 80 potencijalnih korisnika usluga s teritorije Bajine Bašte, zaposlena su 4 specijalna edukatora, uspostavljene su podsticajne metode edukacije za 12 postojećih i 2 nova korisnika Dream centra i istovremeno formiran integrativan sistem podrške za više od 50 članova porodica dece sa smetnjama u razvoju

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Završna konferencija projekta „Ja imam san…“ u Bajinoj Bašti

Završna konferencija projekta „Ja imam san…“, održaće se  u četvrtak, 17. avgusta 2017. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Dream centra u Bajinoj Bašti.

Konferencija ima za cilj da predstavi rezultate Projekta – rad dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju s teritorije Bajine Bašte i vrste usluga koje doprinose razvoju motoričkih sposobnosti i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i da upozna širu javnost s budućim aktivnostima dnevnog boravka koje će obuhvatiti proširenje spektra usluga, unapređenje načina sprovođenja nastave za decu sa smetnjama u razvoju i jačanje saradnje između obrazovnih ustanova i lokalne zajednice.

Projekat „Ja imam san…“ realizovala je Opština Bajina Bašta u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte. Projekat ukupne vrednosti 206.323,52 evra je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Svrha projekta je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Humanitarni koncert za Dream centar i zahvalnice timu projekta „Ja imam san…“

U Bajinoj Bašti je 21. jula u okviru 24. Drinske regate, održan humanitarni koncert za pomoć Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Sredstva prikupljena od dobrotvornih priloga namenjena su nabavci nedostajuće opreme za dnevni boravak Dream centra za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji je uspostavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Građane i sve prisutne su zabavljali estradni umetnici i trubački orkestri iz Bajine Bašte.

Dodatna sredstva u iznosu od 300 hiljada dinara obezbeđena su za potrebe dece ometene u razvoju iz Bajine Bašte i funkcionisanje dnevnog boravka, a donaciju je najavio predsednik Fondacije „Pazova za najugroženije“, Cviko Krunić, u skladu s Protokolom o saradnji sa opštinom Bajina Bašta.

Prikupljenim sredstvima će biti podržane aktivnosti projekta „Ja imam san…“ koji sprovodi Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja u saradnji sa opštinom Bajina Bašta i Centrom za socijalni rad, a finansira ga Evropska unija. Cilj projekta je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Kako se realizacija Projekta bliži kraju, opština Bajina Bašta je izrazila zadovoljstvo u pogledu sprovođenja projektnih aktivnosti i Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, članovima tima projekta „Ja imam san…“ i koordinatoru projekta Ivanu Markoviću, na svečanoj sednici Skupštine opštine Bajina Bašta 25. jula, dodelila zahvalnicu za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne zaštite za osobe sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Aktivan odmor na Tari za korisnike Dream centra

Deca i mladi sa smetnjama u razvoju – korisnici dnevnog boravka Dream centra iz Bajine Bašte, odmor tokom jula meseca provode u Domu izviđača u Zaovinama na Tari. U okviru boravka u prirodi realizuje se i škola životnih veština, u kojoj deca i mladi savladavaju veštine u vezi sa opštom i ličnom higijenom i pripremom hrane, dok slobodno vreme provode u šetnji, igri i druženju sa vršnjacima.

Aktivan odmor donosi višestruke koristi za decu i mlade sa smetnjama u razvoju jer osim što im pruža mogućnost upoznavanja s prirodnim lepotama bajinobaštanskog kraja, omogućava im razvijanje socijalnih veštine, osamostaljivanje i provođenje slobodnog vremena na kvalitetan način uz boravak na čistom vazduhu, što pozitivno utiče na njihovo emocionalno i opšte zdravstveno stanje.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, a finansira ga Evropska unija.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

„Čarobna kuhinja“ za korisnike Dream centra u Bajinoj Bašti

Pored svakodnevnih aktivnosti u dnevnom boravku Dream centra kao što su: vežbe pisanja cifara, matematičke operacije uz pomoć didaktičkog materijala, pisanje slova i kratkihi rečenica, vežbe grafo-fonemske analize i sinteze, vežbe artikulacije i fonacije, vežbe za razvoj fluentnosti i repredukcije teksta, deca iz Boravka su 21. juna posetila vršnjake iz razvojne grupe P.U. „Neven“.

Tom prilikom su obišli svoju staru učionicu, prisetili se igračaka i igara iz vrtića, listali svoje stare fotografije. Ujedno je realizovana zajednička aktivnost na temu „Čarobna kuhinja“, gde su se deca iz dnevnog boravka našla u ulogama malih pekara i prošla kroz proces pripreme peciva uz pomoć defektologa, logopeda i medicinskih sestara-vaspitača. Kroz ovu aktivnost deca su se zabavila, a na zanimljiv, kreativan i pre svega koristan način, predstavljen im je put od pravljenja do prodaje pekarskih proizvoda.

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, a finansira ga Evropska unija.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Održana Radionica u okviru projekta Cressida na Zlatiboru

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji je zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizovao Radionicu na Zlatiboru od 14. do 16. juna pod nazivom “Procena stanja malih vodotokova” u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim – CRESSIDA”.

Radionicu je otvorila gospođa Gordana Kožuharova ispred Regionalnog centra za životnu sredinu koja je iskoristila priliku da učesnicima skupa predstavi projekat CRESSIDA koji REC implementira uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine SAD. Gospođa Kožuharova je istakla da je jedan od ciljeva ove radionice da na terenu predstavi metodu za evaluaciju stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine u cilju unapređenja ekološkog statusa ove reke ali i da doprinese sprovođenju Okvirne direktive o vodama Evropske unije u našoj zemlji. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, suorganizatora Radionice, okupljene je pozdravila gospođa Dragana Vidojević, šef odseka za indikatore i izveštavanje, i predstavila rad Agencije u oblasti zaštite voda. Gospođa Vesna Mitrović, načelnica odeljenja za zaštitu prirodnih resursa, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, važnog partnera na projektu CRESSIDA je učesnicima dala pregled novih propisa iz oblasti zaštite voda.

Ispred Agencije za zaštitu životne sredine SAD okupljene je pozdravio doktor Hoze Zambrana (José Zambrana) i doktor Klejton Koks subspecijalizant Američke asocijacije za napredak nauke u okviru Agencije za zaštitu životne sredine SAD.

Na Radionici su predstavljeni rezultati sprovedenih aktivnosti u okviru programa CRESSIDA i pilot projekta “Value Drina” kao i primenjivost metode za brzu procenu stanja vodnih resursa – SVAP2, na pritokama reke Drine koje su sprovele opštine Mali Zvornik i Ljubovija u saradnji sa nevladinim sektorom i to Omladinskim ekološkim udruženjem „Naša Ljubovija i „Eko Drina“. Praktičan rad na terenu predstavljen je na reci Rzav – Crni Rzav na tri odabrane lokacije, gde su učesnici imali prilike da timski rade procene na odabranim lokacijama i time primene nova teorijska znanja koja će im dalje koristiti u implementaciji sličnih akcija u svojim lokalnim zajednicama.

Učesnici radionice bili su predstavnici uprave i civilnog sektora lokalnih samouprava gradova Šabac, Užice i Sremska Mitrovica, kao i opština Bogatić, Krupanj, Prijepolje, Priboj, Bajina Bašta, Mali Zvornik i Ljubovija. Ispred Agencije za zaštitu životne sredine na Radionici su kao predavači bili i doktor Džo Floumerš ,gospođa Kelsi Aho ,subspecijalizant instituta za nauku i obrazovanje u Ouk Ridžu  i gospođa Merien Kerns , subspecijalizanti Američke asocijacije za napredak nauke. Ispred REC-a među predavačima je bila i gospođa Nađa Železnik, lider na projektu Svetske banke „Podrška upravljanju vodnim resursima u slivu reke Drine” i gospođa Jelena Tripković, menadžer projekta CRESSIDA za Srbiju.

CRESSIDA projekat ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima reka Drina (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i Drim (Albanija, Kosovo*, Makedonija) relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da efikasnije sprovode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj. U projektu učestvuje ukupno 18 opština, zajedno sa svojim partnerskim organizacijama iz civilnog sektora, iz zemalja učesnica u projektu. U Srbiji su to opštine Bogatić, Mali Zvornik i Ljubovija.

Veličina slova