Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Састанак за формирање алијансе за смањење ризика од непогода у Бајиној Башти

Катастрофалне поплаве које се учестало понављају у Србији су само још једно од подсећања да се непогоде могу десити свуда и са собом донети несагледиве последице. Бајина Башта је једна од најпогођенијих општина, претрпевши у 2014. години огромне штете због поплава и клизишта. У међувремену, општина Бајина Башта је припремила неколико веома важних планова који се односе на смањење ризика од непогода, а формирала је и Савет за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет и тиме демонстрирала трајно опредељење ка унапређењу укључивања јавности у креирање политика и стратегија на локалном нивоу.

Удружење грађана Архус центар Јужне и Источне Србије је почело са спровођењем пројеката „ Унапређење учешћа локалне заједнице ради смањења ризика од непогода у Бајиној Башти” који је подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији. Иницијални састанак је одржан 17.03.2016. године у сали Општине Бајина Башта. Овај пројекат има за циљ да добије повратну информацију од грађана/ки, институција и медија Бајине Баште о упознатости са мерама за смањење ризика од катастрофа и да сагледавањем релевантних стратешких докумената у овој области припреми препоруке за унапређење укључивања јавности.

Позиву за формирање Алијансе за смањење ризика од непогода у Бајиној Башти одазвао се предедник Општине, представници/це општинске управе Бајине Баште, представници/це Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министрства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, Републичке дирекције за воде, ЈП „Србијаводе“, Републичког хидрометеоролошког завода, Црвеног крста, ватрогасци, извиђачи Бајине Баште, представници/це цивилног сектора, медији, као и шира јавност.

ИЗБОРИ 2016 – Преузмите образац са списком бирача који подржавају изборну листу за одборнике СО Бајина Башта

СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

ИЗБОРИ 2016 – Преузмите обрасце за Скупштину Општине и Месне Заједнице

Испод можете преузети обрасце који су Вам потребни за предавање кандидатура одборника за Скупштину Општину Бајина Башта и за чланове Савета Месних заједница.

ОБАВЕШТЕЊЕ о бирачком списку за Изборе 2016 – избор одборника СО и месних заједница

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 15/2012), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за одборнике скупштине општине Бајина Башта, изборе за чланове савета месних заједница, расписане за 24. април 2016.године.

Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 9:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта, www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 24. априла 2016.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Након закључења бирачког списка 08. априла 2016. године у 24:00 часа најксаније до 20. априла 2016.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта.

ОБАВЕШТЕЊЕ о бирачком списку за Изборе 2016 – избор народних посланика

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“ број 15/2012), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, расписане за 24. април 2016.године.

Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединсвеног матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 9:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту опшптине Бајина Башта, www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 24. априла 2016.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађанин може најкасније до 02. априла у 24:00 часова поднети Општинској управи према месту боравишта захтев да се у бирачки списак упише податак о томе да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да до 02. април у 24:00 часова могу општинској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка 08. априла 2016. године у 24:00 часа најкасније до 20. априла 2016.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

КОНКУРС за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта намењених НВО

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

расписује

КОНКУРС

за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2016. годину, намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима.

Саопштење за јавност – мерење и обрачун утрошка топлотне енергије

Дана 11. фебруара 2016. године одржан је састанак представника одборничких група Скупштине општине Бајина Башта, на иницијативу председника Скупштине општине Бајина Башта Милоја Савића, на којем је разматрана проблематика начина мерења и обрачуна утрошка топлотне енергије за потрошаче, кориснике услуга грејања на подручју општине, а поводом учесталих писаних и усмених примедби грађана на висину фактурисаних накнада за услуге грејања.

На том састанку донети су следећи закључци о којима можете прочитати испод.

ПРОЧИТАЈТЕ КОМПЛЕТНО САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ЈАВНИ ОГЛАС ради давања грађевинског земљишта у закуп

Комисија за спровођење поступка јавног надметања расписује Оглас ради давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време.

Локације се дају у закуп на одређено време, на период до пет година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

Јавно надметање ће се спровести 17.02.2015.године са почетком у 11 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Отварање реконструисане спортске хале

17. јануара у 17. часова заказано је свечано отварање реконструисаног објекта спортске хале у Бајиној Башти. У оквиру отварања биће одиграна ревијална фудбалска утакмица између тима домаћина и екипе глумаца из познатог филма „Монтевидео“.

Отварању ће присуствовати представници амбасаде Краљевине Норвешке а очекује се и присуство представника Министарства омладине и спорта и Министарства трговине, туризма и телекомуникација као и многобројних других званица.

Величина слова