Poštovani sugrađani,

Kao posledica prisustva pasa lutalica na teritoriji opštine Bajina Bašta obaveštavamo vas, odredbama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta propisano je „vlasnik, odnosno držalac domaće životinje odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda, kao da se držanjem domaćih životinja ne ugrožavaju ljudi i okolina.

Psi i mačke mogu se držati samo pod uslovima i na način da se ne uznemiravaju treća lica i obezbedi sigurnost, nega i higijena.

Vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, dužan je da se o ovim životinjama brine, da ih neguje, hrani i da im obezbedi potrebne sanitarno – higijenske uslove kao i lečenje.

Broj životinja koji se može držati propisan je u odnosu na vrstu objekta, odnosno da li se radi o porodičnoj kući sa dvorištem ili o stambenoj zgradi.

Vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, dužan je da snosi troškove zbrinjavanja ako više nije u mogućnosti da se stara o životinjama.

Vlasnik ili držalac psa ili mačke dužan je da izvrši njihovo obeležavanje u skladu sa posebnim propisima o obeležavanju pasa i vođenju evidencije o obeleženim psima.

Vlasnici ili držaoci pasa i mačaka obavezni su jedanput godišnje privesti ove životinje nadležnoj veterinarskoj službi radi vakcinacije protiv besnila.

Vlasnik ili držalac psa dužan je da psa starijeg od tri meseca prijavi nadležnoj veterinarskoj službi radi registracije.

Neobeležen pas, bez zaštitne korpe i povodca, koji se zatekne na javnoj površini smatra se psom  lutalicom.

            Obeleženi pas koji se zatekne na javnoj površini bez prisustva vlasnika ili držaoca, smatra se psom bez nadzora.

            Istom Odlukom predviđene su i kazne za sve držaoce životinja koji postupaju suprotno napred navedenim odredbama.

Molimo sugrađane da sa životinjama postupaju odgovorno.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova