Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Arheološka iskopavanja lokaliteta „Pod mramorjem u selu Dobrotinu“

U okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu započela je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Pod mramorjem u selu Dobrotinu. Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak realizacije projekta započetog iskopavanjima na Mramorju u Perućcu, koje je obavljeno 2010. godine uz sufinansijsku pomoć JP Nacionalni park Tara.

Na lokalitetu Pod mramorjem u Dobrotinu se takođe nalaze ostaci srpskog poznosrednjovekovnog groblja (14-15. vek) sa masivnim monolitnim kamenim nadgrobnim spomenicima-mramorima, u stručnoj literaturi poznatim pod terminom stećak. Groblje se nalazi na parcelama familije Čolić i Spasojević, na delu zaravni leve obale reke Dervente, u blizini ušća Dobrotinskog potoka. Lokalitet je arheološko nalazište pod prethodnom zaštitom i do sada na njemu nije vršeno arheološko iskopavanje, ali se pamti priča o «divljim» kopanjima austro-ugarske vojske u godinama okupacije tokom Prvog svetskog rata.

Razlika u brojnom stanju spomenika u evidencijama prema stručnoj literaturi jasan je pokazatelj promena konfiguracije terena podložnog bujičnim naplavinama pomenutih vodenih tokova. Tako se u prvim pomenima groblja tokom 19. veka (Herder, Kanic) navodi dvadesetak spomenika, da bi se u beleškama raznih istraživača tokom 20. stoleća broj vidljivih i sačuvanih mramora smanjio sa 18 na 6, dok je pre početka arheoloških radova na terenu bilo vidljivo svega pet.

Zanimljivo je da je veći broj mramora klesan u karakterističnom obliku slemenjaka s postoljem. Oni predstavljaju najmasivnije primerke svoje vrste u zaleđu desne obale Drine.

Arheološka istraživanja u Dobrotinu se finansiraju sredstvima Ministarstva kulture i informisanja RS. Velika pomoć i podrška ovom projektu dobijena je i od predstavnika lokalne samouprave, gospodina Miodraga Lukića, zamenika predsednika SO Bajina Bašta, gospođe Radine Rajaković, sekretara opštine kao i građ. ing. Marka Markovića iz JP Direkcije za izgradnju Bajina Bašta. Razumevanje i podršku pružile su i druge organizacije i pojedinci Udruženje Crvena stena-Boriša i Petar Čolić; vlasnici i korisnici parcela na kojima se radovi izvode – Duško Čolić, Boriša Čolić, Vidan Spasojević, Predrag Spasojević, Slavoljub Čolić i ostali žitelji Dobrotina.

DRINSKA REGATA 2014

Drinska regata® je najstarija manifestacija turističko – rekreativnog karaktera na reci Drini koju preko dve decenije u spomen na drevnu tradiciju drinskih splavara organizuju S.T.C. „Bajina Bašta“ i opština Bajina Bašta.

Drinska regata® je centralna turističko – rekreativna manifestacija koja ima cilj da predstavi turističku ponudu ovog kraja. Regata je najposećeniji događaj u Zapadnoj Srbiji i centralna letnja manifestacija na vodi u regionu.

Očekuje se da ovaj hepening na reci Drini, različitim sadržajima od rekreativnog spusta, preko skokova sa mosta, sajma suvenira pa do izuzetno bogatog muzičkog programa sa Most Festom, privuče preko 100 hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Bila bi nam čast i zadovoljstvo da budete naši gosti na Drinskoj regati 2014.

PREDSEDNIK TOMISLAV NIKOLIĆ URUČIO POMOĆ BAJINOJ BAŠTI

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je danas humanitarnu pomoć opštini Bajina Bašta i posetio meštane Rogačice i Gvozdca, mesta koja su pretrpela najveće štete od poplava i klizišta.

Vanredna situacija još uvek je u 12 mesnih zajednica naše opštine u kojima je 49 domaćinstava ostalo bez krova nad glavom.

On je uputio apel državnim organima da donacije oslobodi od PDV-a.

„Teško je kada od svega što ljudi doniraju, 20 odsto ode na porez. Ne mora baš sve da se zaradi na ovoj nevolji“, naglasio je Nikolić.

Predsednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović zahvalio je predsedniku Nikoliću i njegovoj supruzi Dragici za humanitarnu pomoć i naglasio da je Bajina Bašta u toku poplava od predsednika Nikolića dobila nafte u vrednosti 500.000 dinara, a da su trenutno na terenu tri kombinovane mašine, takođe donacija Nikolića.

Procenjena šteta od poplava i klizišta u opštini Bajina Bašta je sedam miliona evra. Na opštinske račune za pomoć do sada je uplaćeno devet miliona dinara i 33.000 evra.

POMOĆ ZA OTKLANjANjE POSLEDICA IZAZVANIH POPLAVAMA

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je za prikupljanje novčanih sredstava radi pružanja pomoći za otklanjanje posledica izazvanim poplavama otvoren poseban račun:

model 97
broj računa 840-744151843-84
poziv na broj 77-007

Primer naloga za uplatu

Obaveštavamo sva zainteresovana pravna lica da je za prikupljanje novčanih sredstava radi pružanja pomoći za otklanjanje posledica izazvanim poplavama otvoren poseban račun:

broj računa: 840-744151843-84

Primer naloga za prenos

Direkcija za izgradnju Bajina Bašta apeluje na sve ljude dobre volje koji mogu da pomognu da doniraju cevi za obnovu, Potrebne sve vrste cevi za vodu pošto su klizišta odnela postojeća pa je potrebno da se ugrade nova.

 • PE creva – plastične cevi (pola cola, col, tri četvrti).
 • PVC cevi plastika F125, F200.

Materijal mogu doneti u prostorije direkcije Bajina Bašta.

Crkvena opština Bajina Bašta obaveštava sve sugrađane da vrši prikupljanje pomoći za ugrožene od poplava. Sveštenstvo našeg grada u saradnji sa sveštenicima iz Rogačice moli za pomoć, prvenstveno u hrani i sredstvima za higijenu. Prikupljenu pomoć možete doneti u prostorije Crkve u Bajinoj Bašti, a pomoć ćemo odmah proslediti do ugroženih stanovnika naše opštine.

Prilog u novcu možete uplatiti na žiro račun:

180 506 121 000 818 706

sa naznakom: pomoć ugroženima

Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-8 240 249

Domu zdravlja Bajina Bašta potrebni su sledeći lekovi :

 • diuretici,
 • antibiotici,
 • analgetici,
 • kardiotonici,
 • antipiretici,
 • deksazon,
 • urbazon,
 • sirupi za decu i
 • sredstva za dijareju.

Potrebna je određena količina sanitetskog materijala,sistemi za infuzije, ampule. Svi zaintresovani mogu se javiti na telefon 031-865-281

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je za prikupljanje novčanih sredstava radi pružanja pomoći za otklanjanje posledica izazvanim poplavama otvoren i poseban devizni račun:

01-504102-100008718-000000-0000

Opština Bajina Bašta – prijem donacija za otklanjanje posledica od poplave

IBAN kod: RS35908504102000871858

KONKURS za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta namenjenih NVO i udruženjima

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu,namenjenih dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima objavljuje:

KONKURS

za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu, namenjenih nevladinim organizacijama i udruženjima.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU CRKVE

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US i 50/13-odluka US) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010)

OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA
Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU PRAVOSLAVNOG VERSKOG OBJEKTA – CRKVE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA KAT. PARCELI BR. 1588/1 KO BAJINA BAŠTA

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28. oktobra 2013. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, Eparhija Žička, Crkvena opština Bajina Bašta.

Urbanistički projekat urađen je od strane SZR „BABIĆ“, Ul. Arsenija Čarnojevića 70, Užice.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove, najkasnije do 28. oktobra 2013. godine.

AKCIONI PLAN – Predložite projekat od javnog interesa

Opština Bajina Bašta u okviru procesa izrade Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta za period 2013-2023. godina, sprovodi proceduru izrade Akcionog plana u kome će biti definisani prioritetni projekti koje lokalna samouprava namerava da realizuje u narednom četvorogodišnjem periodu.

U okviru izrade Akcionog plana, Opština Bajina Bašta poziva sve zainteresovane pojedince, preduzetnike, preduzeća, javne ustanove, udruženja građana i druge poslovne subjekte da kandiduju projektu ideju koja će ući u proces odabira za Akcioni plan.

Projekte ideje moraju u sebi sadržati javni interes, odnosno aktivnosti koje su u funkciji rešavanja problema od javnog interesa (podrška pojedincima se ne smatra javnim interesom). Projektne ideje se kandiduju iskuljučivo na Obrascu koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Opštine Bajina Bašta – kancelarija broj 19 ili na internet sajtu Opštine bajina Bašta – www.bajinabasta.rs , zajedno sa uputstvom za popunjavanje i kriterijuma na osnovu kojih će dostavljene projektne ideje biti bodovane i rangirane.

Projektne ideje možete slati na adresu Opštinskog veća opštine Bajina Bašta ili na mejl adresu strategijabb@gmail.com , sa naznakom „za akcioni plan“. Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta takođe se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta – kancelarija broj 19, ili na internet sajtu Opštine Bajina Bašta.

Rok za dostavu projektnih ideja je 30.10.2013 godine do 14 časova. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Bajina. Osoba za kontakt je Ivan Marković, telefon: 031/862-366 – lokal 115.

JAVNA RASPRAVA – Strategija održivog razvoja opštine Bajina Bašta

Opština Bajina Bašta u okviru procesa izrade Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta za period 2013-2023. godina, sprovodi proceduru izrade Javne rasprave.

U okviru izrade Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta za period 2013-2023., Opština Bajina Bašta poziva sve zainteresovane pojedince, preduzetnike, preduzeća, javne ustanove, udruženja građana i druge poslovne subjekte da daju svoje primedbe sugestije i komentare na ovaj dokument.

Ideje, primedbe, komentare i sugestije mogu se dostaviti na adresu Opštinskog veća opštine Bajina Bašta ili na mejl adresu strategijabb@gmail.com ,sa naznakom „za Strategiju BB“.

Nacrt Strategije održivog razvoja opštine Bajina Bašta takođe se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta – kancelarija broj 19, ili na internet sajtu Opštine Bajina Bašta.

Rok za dostavu komentara je 12.10.2013 godine do 14 časova.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Bajina. Osoba za kontakt je Ivan Marković, telefon: 031/862-366 – lokal 115.

Veličina slova