Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Обавештење о заштити обале и корита река и потока

Поштовани суграђани,

Због уоченог присуства великих количина биоразградивог отпада/орезаног грања из малињака и воћњака, на обалама и коритима река Пилице, Раче и Дрине

Обавештавамо вас,

одредбама Одлуке о комуналном реду прописано је „кеј, обале и корита реке Пилице, представљају посебан интерес за санитарну хигијену и здравље грађана.

Забрањено је правним и физичким лицима, поред чијих парцела се налази кеј корита реке, да на исти бацају отпад из својих дворишта и парцела.“

Одлуком о управљању отпадом прописано је и „Начин управљања отпадом врши се нан начин којим се обeзбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења загађења вода, ваздуха и земљишта.“

Молимо суграђане да са понашају одговорно, да отпад одлажу на прописан начин.

Такође, паљење ове врсте отпада представља велики ризик по живот и здравље грађана и имовину.

Чувајмо воду, ваздух и земљиште, чувајмо нашу животну средину.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се јавни Конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

На основу члана 4. Одлуке о приступању изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023. до 2030. године („Службени лист општине Бајина Башта”, број 3/2023) упућује се:

Јавни позив
за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

Циљ Јавног позива

Локални акциони план за младе Општине Бајина Башта је документ који на предлог Радне групе за израду „Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023 – 2030.“ (у даљем тексту: Радна група), доноси Скупштина Општине Бајина Башта и којим се уређују питања из области:

 1. здравље младих (менталног и физичког),
 2. образовање младих,
 3. запошљавање и преквалификација младих,
 4. информисање младих,
 5. безбедност младих,
 6. мобилност младих,
 7. култура, спорт и слободно време младих,
 8. социјална политика и мере задржавања младих у локалној заједници,
 9. активно укључивање младих у друштво,
 10. волонтеризам и друге активности и области од значаја за младе.

Општина Бајина Башта расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године (у даљем тексту: ЛАП).

ЛАП ће се израђивати у складу са Националном стратегијом за младе за период 2023 – 2030., уважавајући њену стратешку опредељеност, и на основу препорука Министарства туризма и омладине, Сталне конференције градова и општина и Националне асоцијације канцеларија за младе.

Позив се упућује свим удружењима и установама али и појединцима, заинтересованим да дају свој стручни допринос у оквиру области које ће бити обухваћене ЛАП-ом, у складу са Законом и Националном стратегијом за младе.

Начин пријављивања

Заинтересовани појединци, представници удружења и установа треба да буду млади (15 до 30 година) или да поседују одговарајуће искуство у раду са младима и омладинској политици што потврђују приложеном биографијом.

Пријава на Јавни позив обавезно садржи:

 1. Пријавни формулар из прилога овог позива
 2. Препоруку од стране удружења или установе (уколико се не пријављујете као појединац);
 3. Радну биографију (CV) – са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у чијој изради жели да учествује.

Потписане и скениране пријаве на Јавни позив се подносе искључиво електронски на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ

Рок за достављање пријаве је 12 дана од дана објављивања Јавног позива односно од 20. до 31. марта 2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене.

При избору кандидата за учешће у радној групи водиће се рачуна о подацима из пријаве, радном искуству у раду са младима и равномерном распореду кандидата у различите области наведених у јавном позиву.

Само изабрани кандидати биће контактирани најкасније 7 дана од истека јавног позива.

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs.

Позив за достављање материјала за промоцију приватног категорисаног смештаја

Туристичка организација „Тара – Дрина“ Бајина Башта позива све власнике категорисаног приватног смештаја у општини Бајина Башта и власнике сеоских домаћинстава да путем е-поште доставе информације о свом смештајном објекту ради бесплатног представљања смештаја на сајту ТО „Тара – Дрина“ и у промотивним материјалима наше туристичке организације који ће се делити у инфо центрима и на сајмовима и промоцијама.

Потребно је доставити: назив смештајног објекта, кратак текст са описом објекта, адресу објекта, 5 фотографија у високој резолуцији (које власник објекта има право да користи и има право да уступи ТО „Тара-Дрина“ за даље коришћење), контакт телефон, сајт, контакт е-поште, линкове за странице и профиле објекта на друштвеним мрежама. У мејлу је потребно доставити број решења о категоризацији објекта и датум издавања решења од стране Општинске управе Бајина Башта.

Податке о смештајним објектима слати на е-пошту: info@taradrina.com

Све додатне информације могуће је добити на бројеве телефона Туристичког информативног центра Бајина Башта 031/866903 и 066/222120 сваког радног дана од 8 до 21 и викендом од 9 до 17.

Сарадња Бајине Баште и Матице српске

У петак, 10. марта, у Бајиној Башти је потписан Протокол о сарадњи између Општине Бајина Башта и Матице српске из Новог Сада.  Циљ успостављања сарадње је унапређење квалитета књижевног, уметничког и образовног рада кроз деловање у оквиру заједничких пројекатa. Матица српска је најстарија српска књижевна, културна и научна институција која је основана 1826. године у Пешти.

Протокол посебан значај даје сарадњи на пројекту који се односи на неговање ћирилице и српског језика, историје и културе српског народа на територији општине Бајина Башта. Матица српска је препознала значај низа активности на заштити и очувању ћирилице у Бајиној Башти које уз богато културно – историјско наслеђе чувене Рачанске књижевне и преписивачке школе нашем месту са правом дају епитет престонице ћирилице.

Протокол о сарадњи су у просторијама Општине Бајина Башта потписали председница општине Весна Ђурић и генерални секретар Матице српске др Милан Мицић. Потписивању Протокола присуствовали су испред Матице српске и Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске и др Зоран Ђерић, члан Уредништва Летописа Матице српске. Церемонији потписивања присуствовали су и заменик председника општине Бајина Башта Миленко Ордагић, покретач ћириличких активности у Бајиној Башти и председник Организационог одбора „Ћириличне баштине“ Синиша Спасојевић, члан Националног савета за културу и директор Историјског архива из Ужица Жељко Марковић, помоћник председника општине Петар Нешковић, директор ТО „Тара-Дрина“ Милан Ђурић, директорка Народне библиотеке „Милош Требињац“ Рада Сарић и директор Установе „Култура“ Милован Јездић.

– Матица Српска се ближи свом двовековном рођендану, основана је 1826. године у Пешти. Ми смо тамо где је српски народ са задатком да  помажемо нарочито у очувању његовог идентитета, језика и културе. Ми смо увели праксу потписивања Протокола о сарадњи са градовима и општинама и до сада је потписано око 20, углавном на подручју АП Војводине и на подручју Републике Српске. Циљ је да заједничким снагама Матица српска помогне културу у местима попут Бајине Баште, односно да буде присутна у самој Бајиној Башти и како би реализовали заједничке пројекте који су значајни за српски народ, српски идентитет и културу. Планирамо да у Бајиној Башти, која се наметнула као престоница ћирилице, покренемо Дане Матице Српске. Овде је изузетно важан манастир Рача за српску културу и историју. Имајући у виду да се овде организује фестивал ћирилице у том смислу ћемо организовати заједничке научне скупове односно, округли сто на ту тему као и дане Матице српске, али  и промоцију и представљање свега онога што Бајина Башта има у самој Матици српској.  – рекао је по потписивању протокола др Милан Мицић, генерални секретар Матице Српске.

Управник Библиотеке Матице Српске Селимир Радуловић истакао је да је имао велику трему при доласку у Бајину Башту јер су из овог краја два његова пријатеља, песник Милосав Тешић и историчар књижевности Гојко Тешић. Сматра да нема ништа природније него да Матица Српска дође у град ћирилице. Он је најавио да ће бајинобаштанска библиотека добити на поклон значајан број књига. О Летопису Матице Српске говорио је члан његовог уредништва  и управник Српског народног позоришта у Новом Саду др Зоран Ђерић и најавио шире представљање  Летописа у галерији Установе „Култура“.

Председница општине Бајина Башта је по потписивању Протокола навела да има задовољство да потпише протокол о сарадњи са најстаријом српском књижевном, културном и научном институцијом и да јој је посебно драго да је и Матица српска препознала значај свих активности које се спроводе на заштити и очувању ћирилице у нашој општини.

– Користим прилику да поздравим драге еминентне госте који су препознали  нашу општину као стожера очувања ћирилице. Били смо прва општина која је на својој Скупштини усвојила Декларацију о ћириличном писму. Потом  је уследила „Ћирилична баштина“ и отварање Парка ћирилице. Драго ми је што је Бајина Башта прва општина у централној Србији која је потписала Протокол о сарадњи са Матицом Српском. Надам се да ћемо заједничким снагама отворити Дом ћирилице са Музејом ћирилице у Рачи. – изјавила је Весна Ђурић.

По Потписивању протокола делегација Матице српске је са домаћинима посетила средњовековни манастир Рачу где их је дочекао игуман Герман Авакумовић и упознао са најважнијим подацима о овом великом верском и културном средишту Срба. Делегација Матице српске је обишла и стару школу у Рачи где је планирано отварање Музеја ћирилице као дела будућег комплекса Дома ћирилице.

Истог дана од 19 часова у Галерији Установе „Култура“ одржан је програм промоције Летописа Матице српске у коме су часопис представили др Милан Мицић, Селимир Радуловић и др Зоран Ђерић док је присутне у име домаћина поздравио Синиша Спасојевић. Летопис Матице српске је књижевни часопис који у читавом свету најдуже, а без већих прекида излази још од 1824. године. Иако је претежно књижевног карактера, Летопис се бави и другим уметничким, као и научним и друштвеним темама. Он третира историјска питања, језик, науку о књижевности и сродне дисциплине. Огледало је националног, културног и научног живота српског народа. Интересовање за овај културни догађај је било велико, а на промоцији су били присутни и Његово преосвештенство Владика Јован (Пурић), директор регионалног Историјског архива из Ужица Жељко Марковић и Салих Селимовић, познати историчар и публициста из Сјенице.

Потписивање протокола о сарадњи са Матицом српском

У петак, 10. марта, у Бајиној Башти ће бити потписан Протокол о сарадњи између Општине Бајина Башта и Матице српске из Новог Сада.  Циљ успостављања сарадње је унапређење квалитета књижевног, уметничког и образовног рада кроз деловање у оквиру заједничких пројекатa. Матица српска је најстарија српска књижевна, културна и научна институција која је основана 1826. године у Пешти.

Протокол посебан значај даје сарадњи на пројекту који се односи на неговање ћирилице и српског језика, историје и културе српског народа на територији општине Бајина Башта. Матица српска је препознала значај низа активности на заштити и очувању ћирилице у Бајиној Башти које уз богато културно – историјско наслеђе чувене Рачанске књижевне и преписивачке школе овом подринском месту са правом дају епитет престонице ћирилице.

Протокол о сарадњи ће у просторијама Општине Бајина Башта потписати председница општине Весна Ђурић и генерални секретар Матице српске др Милан Мицић. Потписивању Протокола присуствоваће Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске, др Зоран Ђерић, члан Уредништва Летописа Матице српске, заменик председника општине Бајина Башта Миленко Ордагић и покретач ћириличких активности у Бајиној Башти и председник Организационог одбора „Ћириличне баштине“ Синиша Спасојевић.

По потписивању протокола делегација Матице српске ће са домаћинима посетити средњовековни манастир Рачу и стару школу у Рачи где се планира формирање Музеја ћирилице као дела будућег комплекса Дома ћирилице.

Истог дана од 19 часова у Галерији Установе „Култура“ предвиђен је програм промоције Летописа Матице српске. Летопис Матице српске је књижевни часопис који у читавом свету најдуже, а без већих прекида излази још од 1824. године. Иако је претежно књижевног карактера, Летопис се бави и другим уметничким, као и научним и друштвеним темама. Он третира историјска питања, језик, науку о књижевности и сродне дисциплине. Огледало је националног, културног и научног живота српског народа.

Представљена туристичка понуда Бајине Баште на 44. Међународном сајму туризма у Београду

У недељу 26. фебруара је завршен 44. Међународни сајам туризма у Београду на коме је Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта представила целокупну понуду наше дестинације.

На штанду Бајине Баште заједно су наступили најзначајнији туристички субјекти са територије општине. На једном месту посетиоци су током најважније туристичке манифестације у југоисточној Европи имали прилику да виде најновију понуду Националног парка „Тара“, Војне установе „Тара“, Дечијег одмаралишта Митровац на Тари,  Туристичке агенције „Таратурс“, хотела „Цептер“ и „Тара“, категорисаног приватног смештаја, да пробају најпознатије брендове ракија из овог краја, као и да се упознају са могућностима за бројне активности у природи које пружа ова дестинација.

Све дане 44. Међународног сајма туризма имали смо одличан одзив и интересовања посетилаца сајма за актуелну, врло садржајну туристичку понуду овог поднебља представљену кроз различите нове програме, богату гастрономску понуду, a са посебним акцентом на Бајину Башту као престоницу ћирилице. Поред нових штампаних материјала који доносе десет најважнијих разлога због којих је Бајина Башта град ћирилице, на фотографији на штанду је био приказан древни манастир Рача,  центар чувене преписивачке и књижевне школе, уз поруку „БАЈИНА БАШТА ПРЕСТОНИЦА ЋИРИЛИЦЕ“.

На великој слици на штанду представљене су и природне вредности дестинације Тара Дрина Бајина Башта уз панораму језера Заовине и језера Спајићи из ваздуха. Кроз нове промотивне материјале сви посетиоци су упознати са највећим и најзначајнијим манифестацијама које се одржавају ове године у Бајиној Башти.

Сусрет директора ТО „Тара-Дрина“ Милана Ђурића и министра туризма и омладине Хусеина Мемића био је одлична прилика да се представе добри туристички резултати остварени у претходном периоду али и пројекти чија реализација је у плану.

Током Сајма владало је изузетно интересовање за наградну игру, а вредне награде које су доделили ТО „Тара-Дрина“, ТА „Таратурс“, Национални парк „Тара“, Андрићград и манифестације „Дринска регата“ и „Ћирилична баштина“ су извучене последњег дана Сајма.

Штанд Туристичке организације „Тара-Дрина“ Бајина Башта у оквиру посете Сајму туризма организовано су посетили ученици смера туристички техничар из Средње техничке школе у Бајиној Башти.

Током Сајма у више наврата представници ТО „Тара – Дрина“ и Туристичке агенције „Таратурс“ имали су сусрете и разговоре о будућим активностима са директорком Туристичке организације Србије Маријом Лабовић. Током Сајма обављени су и разговори са менаџментом компаније Цептер везано за даље активности на развоју спортског туризма у Бајиној Башти и инвестиције у туристичку инфраструктуру на дестинацији Тара Дрина Бајина Башта.

Штанд Бајине Баште на Међународном сајму туризма посетио је заменик председника општине Бајина Башта, Миленко Ордагић, који је овом приликом има разговоре са већим бројем представника туристичке привреде и туристичких организација и локалних самоуправа из региона.

Поред промоције дестинације на овом Сајму туризма са поносом смо представили и награде које је у претходним годинама заслужила наша туристичка привреда и појединци. У низу туристичких цветова који су дошли у Бајину Башту најсвежији су у рукама Туристичке агенције „Таратурс“ и Ранка Милановића из Националног парка Тара.

Власник бајинобаштанске туристичке агенције „Таратурс“ Горан Глишић учествовао  у разговорима са министром туризма и омладине Хуесеином Мемићем везано за будуће активности на плану развоја туризма у регији, а имао је и  састанак са конзулом Републике Кипар везано за договор око доласка кипарских туроператора у западну Србију.

Изузетан број посетилаца на штанду Бајине Баште, доста састанака и важних договора са представницима државних институција и туристичке привреде као и велико интересовање за понуду наших туристичких агенција и хотелијера даје нам за право да очекујемо веома успешну туристичку 2023. годину.

Очекујемо вас у престоници ћирилице.

Очекујемо вас у граду Дринске регате.

Очекујемо вас у седишту Националног парка Тара.

Видимо се у срцу Подриња!

Обука за пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и објектима домаће радиности у Бајиној Башти

Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта и Регионална развојна агенција „Златибор“ доо Ужице организују другу по реду обуку за пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и објектима домаће радиности у Бајиној Башти.

Обука ће се одржати у четвртак, 2. марта од 10 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта. Организатори позивају све заинтересоване издаваоце смештаја и пружаоце угоститељских услуга из Бајине Баште да узму учешће у обуци.

Величина слова