Обавештење за спортске клубове и удружења

Општинско веће општине Бајина Башта и Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта за 2014. годину, намењених дотацијама спорту дају следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивају се спортска клубови/удружења у редовним системима такмичења, са седиштем на територији општине Бајина Башта да поднесу предлоге годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бајина Башта за 2014.годину.

Решење о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу“ Бајина Башта

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 07.новембра 2013. године донела је Решење о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу“ Бајина Башта.