Информација за кориснике услуге – ПОМОЋ У КУЋИ

Позивају се сви заинтересовани корисници услуге помоћ у кући да се обрате надлежним центрима за социјални рад, како би остварили ово право, а критеријуми за кориснике су следећи:

  • Особе са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта,
  • Старе и хронично оболеле особе
  • Старе особе које живе саме или у домаћинствима чији чланови нису у могућности да им обезбеде адекватну помоћ.

Партиципација се одређује према важећем Правилнику Центра за социјални рад у Бајиној Башти.

Адреса за пријаву корисника је:

ЦСР Бајина Башта, Рајка Тадића 2, 31250 Бајина Башта, тел: 031-869-423

ВАЖНО – нова информација о води за пиће

Према подацима Центра за ванредне ситуације вода у водоводу МЗ Рогачица исправна је за пиће,док у Костојевићима је употребљива за личну хигијену и кување док се за пиће користи флаширана вода.

ВАЖНО – информација о води за пиће

Према подацима Центра за ванредне ситуације вода у МЗ Костојевићи, Црвица и Рогачица није за пиће, снабдевање се врши цистернама и флашираном водом.

Потврђено је да је вода у Заовинама исправна за пиће, па самим тим и у хотелима Бели Бор и Оморика.

У дечјем одмаралишту на Митровцу вода је употребљива за личну хигијену и кување док се за пиће користи флаширана вода.

Резултати анализе воде у МЗ које немају исправну воду очекују се током наредне седмице.

Испитивање квалитета воде

Завод за јавно здравље из Ужица испитује квалитет воде у јавним водоводима на територији општине Бајина Башта.

Тренутно је вода за пиће исправна у Бајиној Башти док је због повећане мутноће неисправна у Рогачици, Костојевићима и на Тари.

Обавештење за спортске клубове и удружења

Општинско веће општине Бајина Башта и Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта за 2014. годину, намењених дотацијама спорту дају следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивају се спортска клубови/удружења у редовним системима такмичења, са седиштем на територији општине Бајина Башта да поднесу предлоге годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бајина Башта за 2014.годину.

Решење о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу“ Бајина Башта

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 07.новембра 2013. године донела је Решење о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу“ Бајина Башта.