Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju pravoslavne crkve „Sveti Vasilije Ostroški“ u Pilici

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

PRAVOSLAVNE CRKVE „SVETI VASILIJE OSTROŠKI“ U PILICI

NA KAT. PARCELAMA BR. 2958, 2959-DEO i 2966/2-DEO KO PRIDOLI

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 09. do 16. oktobra 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Mesna zajednica Pilica, opština Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 16. oktobra  2020. godine.

Zaključak štaba za vanredne situacije 01.09.2020

Predsednik opštine Bajina Bašta, na osnovu člana 39, stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama ( „Sl.glasnik RS“ broj 87/2018), a na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj dana 01.09.2020. godine u 09.00 čsova, donosi:

ODLUKU

UKIDA se vanredna situacija za teritoriju dela opštine Bajina Bašta, koja je proglašena Odlukom 06 br.8-2/2020-26 od 29.06.2020. godine i to u sledećim mesnim zajednicama:

 1. Bačevci
 2. Okletac
 3. Gvozdac
 4. Ovčinja
 5. Pašina Ravan
 6. Zarožje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                              PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                   Radomir Filipović

Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj15/2012 i 88/2018), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisane za 21. jun 2020.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 21. juna 2020.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građanin može najkasnije do 30. maja u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da do 30. maja u 24:00 časova mogu Opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska 05. juna 2020. godine u 24:00 časa najkasnije do 17. juna 2020.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

U Bajinoj Bašti                                                                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

11.05.2020.godine                                                                                                                                                         Jelena Filipović

Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za članove saveta mesnih zajednica

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj15/2012 i 8/2018), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Bajina Bašta, raspisane za 21. jun 2020.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 21. juna 2020.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Nakon zaključenja biračkog spiska 05. juna 2020. godine u 24:00 časa najkasnije do 17. juna 2020.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

U Bajinoj Bašti                                                                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

11.05.2020.godine                                                                                                                                                         Jelena Filipović

Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za odbornike skupštine opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj15/2012 i 88/2018), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za odbornike skupštine opštine Bajina Bašta, raspisane za 21. jun 2020.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 21. juna 2020.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Nakon zaključenja biračkog spiska 05. juna 2020. godine u 24:00 časa najkasnije do 17. juna 2020.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

U Bajinoj Bašti                                                                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

11.05.2020.godine                                                                                                                                                         Jelena Filipović

Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za članove saveta mesnih zajednica

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj15/2012 i 8/2018), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Bajina Bašta, raspisane za 26. april 2020.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 26. aprila 2020.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Nakon zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine u 24:00 časa najkasnije do 22. aprila 2020.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

U Bajinoj Bašti                                                                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

12.03.2020.godine                                                                                                                                                         Jelena Filipović

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovno stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

poslovno stambenog objekta na kat. parceli br. 833 KO Bajina Bašta opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 13. do 20. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Mira Bajić i Miodrag Bajić iz Bajine Bašte, ul. Dositeja Obradovića 16.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane  Agencije za inženjerske delatnosti „VUK“, Bajina Bašta, odgovorni urbanista Ivana Lj. Mitrović, licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 20. marta 2020. godine.

Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za odbornike skupštine opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj15/2012 i 8/2018), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za odbornike skupštine opštine Bajina Bašta, raspisane za 26. april 2020.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 26. aprila 2020.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Nakon zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine u 24:00 časa najkasnije do 22. aprila 2020.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

U Bajinoj Bašti                                                                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

05.03.2020.godine                                                                                                                                                         Jelena Filipović

Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj15/2012 i 8/2018), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisane za 26. april 2020.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 26. aprila 2020.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građanin može najkasnije do 04. aprila u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da do 04. april u 24:00 časova mogu Opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska 10. aprila 2020. godine u 24:00 časa najkasnije do 22. aprila 2020.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

U Bajinoj Bašti                                                                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

05.03.2020.godine                                                                                                                                                         Jelena Filipović

Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata podnetih na konkurs za sufinanasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima (”Sl. glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (”Sl. glasnik RS“ broj 16/16 i 8/2017), dela VI Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini, objavljenog 16.01.2020. godine na sajtu opštine Bajina Bašta, predsednik opštine Bajina Bašta donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA KONKURS ZA SUFINANASIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA U 2020. GODINI

I

IMENUJU SE za članove Stručne komisije za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini ( u daljem tekstu: komisija)

 1. Žarko Mandić, ispred udruženja Nova mreža Srbije,
 2. Boris Pavlov, samostalna prijava,
 3. Ivica Šmit, ispred udruženja elektronskih medija „ComNet“.

       II

    Zadatak Komisije je:

 • da svaki član komisije IZVRŠI ocenu svih projekata podnetih na konkurs, nezavisno, za svaki projekat i po svakom kriterijumu,
 • da za svaki projekat koji se razmatra sačini obrazloženje u kome navodi razloge za prihvatanje ili neprihvatanje projekta,
 • da razmotre mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine na prijavljene proejkte
 • da izradi predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem i isti dostavi Opštinskom veću Bajina Bašta.

III

Članovi komisije su dužni da na prvoj sednici izaberu predsednika komisije, koji koordinira radom komisije i vodi sednice i da nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, daju pismenu izjavu da nisu u sukobu interesa i da neobavljaju javnu funkciju.

O radu komisije vodi se zapisnik.

     IV

        Poslove sekretara Komisije obavljaće Slobodanka Tadić, diplomirani pravnik.

V

Rešenje objaviti na veb-sajtu opštine Bajina Bašta,

    O b r a z l o ž e nj e

Članom 24. stav Z. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 19. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da rukovodilac organa Rešenjem imenuje stručnu komisiju za ocenu projekata podnetih na konkurs, a koja ima zadatak da izvrši ocenu svih projekata podnetih na konkurs i sačini predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem.

Članom 24. stav 4. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 21. stav 4. Pravilnika propisano je da se većina članova komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a shodno članu 22. navedenog Pravilnika komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

Poslove sekretara Komisije obavljaće Slobodanka Tadić, diplomirani pravnik.

Novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci, su dostavili svoje predloge za članove stručne komisije u skladu sa delom VI Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji OPŠTINE Bajina Bašta u 2020. godini, koji je opština Bajina Bašta objavila  na svome sajtu 16.01.2020. godine. U delu VI Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini, pozvana su novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije, da predlože opštini Bajina Bašta članove stručne komisije.

U roku za podnošenje prijava pristigli su sledeći predlozi za imenovanje člana Komisije: Žarko Mandić, ispred udruženja Nova mreža Srbije, Jovan Bukoval na predlog udruženja menadžera u kulturi i medijima Srbije, Boris Pavlov samostalna prijava, Ivica Šmit na predlog udruženja elektronskih medija „ComNet“, Novka Ilić na predlog udruženja novinara Srbije i Alem Rovčanin na predlog udruženja medija i medijskih radnika.

Predsednik opštine Bajina Bašta je razmotrio sve pristigle blagovremene i potpune predloge. Predsednik opštine Bajina Bašta je, uzimajući u obzir biografije predloženih članova, odlučilo da komisiju čine: Žarko Mandić- ispred udruženja Nova mreža Srbije, Boris Pavlov, samostalna prijava i Ivica Šmit ispred udruženja elektronskih medija „ComNet“.

Na osnovu napred navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

                                                                                      PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                              Radomir Filipović

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

stambenog objekta na kat. parceli br. 1305/3 KO Beserovina opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Vladan Spasojević, ul. Druge Srpske Armije br. 25/13, Beograd.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća„EKO URBO PLAN“ doo Užice, Ul. Nikole Pašića 38b, Užice, odgovorni urbanista Petar Živković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0743 04.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 28. februara 2020. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

stambeno – poslovnog objekta na kat. parceli br. 1006/3 KO Bajina Bašta opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 14. do 21. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Boško Cvetanović, ul. Vojvode Mišića br. 6, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 21. februara 2020. godine.

Saopštenje za javnost preporuke za smanjenje zagađenje vazduha

Poštovani sugrađani,

 

Povodom problema zagađenja vazduha posebno izraženog u periodu grejne sezone podsećamo vas da je povećanje suspendnovanih čestica u vazduhu direktna posledica procesa sagorevanja fosilnih goriva u automibilima i energenata u individualnim ložištima i toplanama.

Poreklo grubih suspendovanih čestica  (PM10), u urbanim sredinama je od motornih vozila i peći za sagorevanje. PM10 su među najopasnijim polutantima u vazduhu, one prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost i deponuju se u nadubljim delovima pluća, stvarajući zdravstvene probleme.

Pored toga što oštećuju zdravlje ove čestice umanjuju i vidljivost tokom dana jer stvaraju efekte vidljivosti koji su karakteristični za izmaglicu koja se često prepoznaje kao smog.

Upotreba motornih vozila na fosilna goriva doprinosi povećanju efekta staklene bašte, što je direktan uticaj na klimatske promene.

Pozivamo vas da u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, posebno u grejnoj sezoni:

-smanjite korišćenje uglja kao energetna,

-smanjite upotrebu automobila.

Preporučujemo vam:

-da ne koristite otpadne materijale kao energente (plastika, guma, tekstil i sl.), zato što je opasno i kažnjivo.

Ovom prilikom pozivamo i sve privredne subjekte da se pridržavaju datih preporuka, a da korišćenjem ekoloških energenata daju svoj doprinos smanjenju zagađenja.

Takođe, ističemo da će inspekcija pojačano pratiti rezultate merenja emisije štetnih i zagađujućih materija u vazduhu kod operatera čija je obaveza u skladu sa odredbama člana 58. Zakona za zaštitu vazduha da obezbedi propisana povremena merenja emisije.

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

-inspektor za zaštitu životne sredine

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

poslovnog objekta na kat. parceli br. 1668/5 KO Crvica opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 24. do 31. decembra 2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je SPR „VRATA-RADOVANOVIĆ“, ul. Jerneja Kopitara 5, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane Biroa za projektovanje „AVENIJA PRO“, Momira Lazarevića Buca 1, Zlatibor, odgovorni urbanista Ivana Lj. Mitrović, licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Dnevni red 21.sednice Skupštine opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

21. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

          Sednica će se održati dana  20. decembra 2019. godine (petak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

         1.Razmatranje zapisnika sa dvadesete sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

          2.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim  taksama na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          3.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          4.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama,

          5.Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2020. godinu,

      6.Razmatranje predloga Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2020. godinu,

          7.Razmatranje predloga Odluke o pijacama,

          8.Razmatranje predloga Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          9.Razmatranje predloga Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta,

         10.Razmatranje predloga Odluke o komunalnom redu,

         11.Razmatanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bajina Bašta,

         12.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti  na godišnje programa poslovanja javnih preduzeća za 2020. godinu:

                a.) JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

                b.) JP *BB TERM* Bajina Bašta i

         13.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom *Duboko* Užice,

         14.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP *Duboko* Užice,

         15.Razmatranje predloga Zaključka o usvajanju Plana i programa rada i finansijskog plana Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta za 2020. godinu,

     16.Razmatranje predloga Zaključka o usvajanju Plana i program rada  i finansijskog plana za 2020. godinu Turističke organizacije *Tara-Drina* Bajina Bašta,

         17.Razmatranje predloga Saglasnosti Osnovnoj školi *Rajak Pavićević* Bajina Bašta za izdavanje u zakup fiskulturne sale,

         18.Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

         19.Odbornička pitanja i predlozi.

           Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 865-070 ili 069-8259-202.

 

                                                                                PREDSEDNICA SKUPŠTINE

                                                                                             Vesna Đurić

 

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju poslovno – stambenog objekta na kat. parceli br. 833 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 01. do 07. novembra 2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Mira Bajić i Miodrag Bajić iz Bajine Bašte, ul. Dositeja Obradovića 16.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane Agencije za inženjerske delatnosti „VUK“, Bajina Bašta, odgovorni urbanista Ivana Lj. Mitrović, licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 07. novembra 2019. godine.

Veličina slova