Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 27. stav 1. tačka 22. Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 4/2019) propisano „na opštinskom putu, ulici i nekategorisanom putu zabranjeno je naročito drveće i druge ukrasne biljke i sl. saditi tako da njihovo granje, ulazi u putni profil puta ili dozvoliti da rastinje sa imanja izlazi iz granica imanja“.

Molimo sve vlasnike katastarskih parcela, da svoja dvorišta drže urednim, a drveće i ukrasne biljke orežu na način da ne ometaju korišćenje javnih površina, puteva i trotoara.

Podelite ovu vest:
Veličina slova