Poštovani sugrađani,

 

Zbog prisustva otpada na obalama i koritima reka ,

Obaveštavamo vas,

odredbama Odluke o komunalnom redu propisano je „kej, obale i korita reke Pilice, predstavljaju poseban interes za sanitarnu higijenu i zdravlje građana.

Zabranjeno je pravnim i fizičkim licima, pored čijih parcela se nalazi kej korita reke, da na isti bacaju otpad iz svojih dvorišta i parcela.“

Odlukom o upravljanju otpadom propisano je i „Način upravljanja otpadom vrši se nan način kojim se obzbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja zagađenja voda, vazduha i zemljišta.“

Molimo sugrađane da sa ponašaju odgovorno, da otpad odlažu na propisan način. 

Čuvajmo vodu, vazduh i zemljište, čuvajmo našu životnu sredinu.

Podelite ovu vest:
Veličina slova