*veliki fajlovi ispod su u .zip formatu, za čiji pregled Vam je potreban bilo koji program pomoću koga možete da raspakujete te datoteke i pregledate ih. Zbog veličine fajlova preporučeno je da to ne radite sa mobilnog telefona.

URBANISTIČKI PROJEKTI

Urbanistički projekat
za izgradnju poslovnog objekta na k.p.1668/5 KO Crvica, opština Bajina Bašta

Urbanistički projekat tekst

Urbanistički projekat grafika

Idejno rešenje

Dokumentacija

Potvrda

SPISAK IZDATIH DOZVOLA

Na osnovu člana 56. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US i 50/13-odluka US), Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove opštine Bajina Bašta vodi službenu evidenciju i objavljuje spisak izdatih lokacijskih dozvola i u elektronskom obliku i dostupan je putem interneta:

Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju za 2017. godinu

Spisak izdatih dozvola u postupku legalizacije u 2015

Spisak izdatih dozvola u postupku legalizacije u 2014

Spisak izdatih građevinskih dozvola u 2014

Spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2014

Spisak izdatih građevinskih dozvola u 2013

Spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2013

Veličina slova