Program zamene energenta gradske toplane sa mazuta na biomasu

Opština Bajina Bašta zajedno sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju „ GIZ „ i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, u okviru projekta Razvoja održivog tržišta biomase u Srbiji, sprovodi program zamene energenta gradske toplane – sa mazuta na biomasu.

Video priloge povodom zajedničkih napora koji se ulažu u realizaciju projekta možete pogledati ovde:

Promo - info video prilog

Prilog za emisiju Futura

Prilog sa Radio Televizije Srbije

Prilog sa Radio Televizije Vojvodina

Javna nabavka 13/2015

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 13/2015

Nabavka usluge istraživanja i razvoja u cilju realizacije studijsko-istraživačkog projekta „Efikasnije korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta kroz povećano gajenje leguminoznih krmnih vrsta na oranicama i travnjacima u unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Bajina Bašta“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat br.2, Komisija za izbor korisnika donosi ODLUKU o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Bajina Bašta sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja bodova.

Sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Mramorje u selu Svojdrug

U okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu obavila je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Mramorje u selu Svojdrug u periodu avgust-septembar 2015. godine. Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak realizacije projekta započetog iskopavanjima na lokalitetu Mramorje u Perućcu (2010) i Pod mramorjem u Dobrotinu (2014), na području opštine Bajina Bašta.

Na lokalitetu Mramorje u Svojdrugu se takođe nalaze ostaci srpskog poznosrednjovekovnog groblja (14-15. vek) sa masivnim monolitnim kamenim nadgrobnim spomenicima – mramorima, u stručnoj literaturi poznatim pod nazivom stećak. Groblje se nalazi na parcelama familije Kovačević i Pavlović, na 3,5 km od centra Rogačice.

Na lokalitetu do sada nije vršeno arheološko iskopavanje, ali je po priči tadašnjeg vlasnika imanja Velizara Kovačevića, sredinom prošlog veka, iskopan jedan grob sa nalazom naušnica pod pločom sa reljefnom predstavom ruke koja drži mač. U prvim pomenima groblja tokom 19. veka (F. Kanic) navodi se 34 spomenika, da bi gotovo vek kasnije bilo popisano 24 mramora, kada je zabeležena i priča vlasnika da se tu nalazila i neka građevina, sa čije ruševine je odnošena sedra za gradnju crkve u Rogačici. Ovogodišnjim istraživanjima utvrđeno je postojanje crkve sa masivnim nadgrobnim spomenicima uz njene zidove, kao i površina groblja koju zauzimaju dve odvojene skupine mramora od kojih se veća nalazi jugozapadno od crkve, gde je nekoliko spomenika dislocirano. Veći broj polomljenih nadgrobnika u tom delu groblja, koji obuhvata površinu grebena uz savremene porodične grobnice vlasnika imanja, svedoči da je groblje bilo znatno veće nego što se do sada mislilo.

Otkriveno je ukupno 45 mramora (19 u prostoru oko crkve). Zastupljeni su oblici slemenjaka, sanduka i ploča, među kojima ima i ukrašenih motivima stilizovanog dvostrukog krsta na postolju, rozeta i potkovica. Brojni nalazi ulomaka fresaka u šutu građevine svedoče da je crkva bila oslikana, a dograđeni zidovi bočnih konhi unutar naosa i da je imala fazu obnove. Istraženo je nekoliko grobova u sondi otvorenoj u prostoru sa zapadne strane crkve. Osim što postojanje crkve i velikog broja spomenika ukazuje i na postojanje naselja negde u neposrednoj blizini groblja, poseban značaj ovih istraživanja predstavlja činjenica da je ovo prvo poznosrednjovekovno groblje sa mramorima, ne samo na području srednjeg Podrinja, već i šire, duž desne obale Drine, uz koju je otkrivena crkvena građevina.

Arheološka istraživanja u Svojdrugu se finansiraju sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Podršku ovom projektu pružili su predstavnici lokalne samouprave. Veliku zahvalnost dugujemo vlasnicima parcela na kojima se radovi izvode, pre svega Dragiši Kovačeviću.

dr E. Zečević

JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bajina Bašta.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Bajina Bašta, u kancelariji br.19 svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

JAVNI KONKURS za javne radove u 2015 godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2015. GODINI

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.08.2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-ispostava Bajina Bašta tel: 031/861-495, putem Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Početak programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

Početak jednogodišnjeg programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva„ zvanično je obeležen u četvrtak, 16. jula 2015. godine.

Program će biti sproveden u saradnji sa 11 partnerstava između organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih relevantnih institucija na lokalnom nivou. Vrednost programa iznosi približno 122.000 evra.

Program koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Na otvaranju skupa prisutnima su se obratili Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Lidija Vujičić, ispred Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a zatim su na svečanoj ceremoniji uručili ugovore partnerskim organizacijama koje će sprovoditi projekte:

Jedan od projekata koji će se realizovati u okviru navedenog programa je projekat „Ruralnet“, koji sprovodi Asocijacija za ruralni razvoj Arilja u partnerstvu sa Opštinom Arilje, Opštinom Čajetina, Opštinom Lučani i Opštinom Bajina Bašta, dok je saradnik na projektu Regionalna razvojna agencija Zlatibor d.o.o. Užice.

Projekat „Ruralnet“ ima za cilj unapređenje informisanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o svim dostupnim podsticajnim sredstvima putem pripreme i slanja SMS poruka; unapređenje lokalnog pravnog okvira u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; kao i kreiranje mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju od strane partnerskih opština, koje bi bile usklađene sa realnim potrebama poljoprivrednih gazdinstava.

Veličina slova