Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore u Popisu 2022.

Prijavljivanje u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula (do 20.00 časova)

Republički zavod za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) upućuje  javni poziv svim zainteresovanim kandidatima da se prijave za posao  instruktora  za potrebe sprovođenja  Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.  (u daljem tekstu: Popis), koji se sprovodi u periodu  od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

Period angažovanja: od 23. avgusta do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: u vreme obuke kandidata za popisivače, pripreme za rad na terenu i tokom terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

državljanstvo Republike Srbije;

prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;

da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;

mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se:

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili

Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, odnosno čiji poslodavac nije Republika Srbija)

VAŽNA NAPOMENA:  Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr: obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).

Kandidati se mogu prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojoj stanuju (žive).

Izuzetno, studenti koji se školuju van mesta stanovanja mogu se prijaviti za rad u svojoj opštini/gradu ili u opštini/gradu u kojem privremeno borave tokom studija.

Kandidati se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave, koja će biti aktivna od petka 24. juna (od 9.00 časova) do nedelje 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova).

Kandidat može da popuni samo jednu prijavu.

Pre popunjavanja elektronske prijave obavezno pročitati Zadatke instruktora i proceduru za njihov izbor.

Potreban broj kandidata za obuku instruktora za opštinu Bajina Bašta je 10.

Elektronska prijava

Rang lista prijavljenih kandidata za instruktore sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i  spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor, biće objavljena 6. jula 2022. godine na veb-sajtovima Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs) i (popis2022.stat.gov.rs)

Zahvalnica Saveta Evrope za opštinu Bajinu Baštu zbog unapređenja u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Opština Bajina Bašta je već četiri godine aktivna u zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”,  s ciljem da unapredi organizaciju rada zaposlenih kao i njihove kompetencije za rad. Tim povodom, predstavnici naše  lokalne samouprave nedavno suučestvovali na trodnevnom susretu u Aranđelovcu sa kolegama iz drugih jedinica lokalnih samouprava koji su takođe deo ovog Programa.

To je bila prilika da kolege razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, na šta su lokalne samouprave obavezne od donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016.godine.

Trodnevnoj radionici prisustvovali sui predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnici iz 31 lokalne samouprave koje su uključene u program.

Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile tzv „pakete podrške“ kroz ovaj Program te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji. Zajednički napor svih partnera u programu je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije.

Da su „paketi podrške“ doprineli uspešnoj implementaciji Programa potvrđuje i povećan indeks učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 procenata u lokalnim samoupravama koje su učestvovale u radu ovog Programa.

Rezultati opština koje su bile deo „paketa podrške“su značajno bolji u odnosu na one koje nisu dobile podršku kroz naš Program. To se vidikroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja, planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege, pravljenja kadrovskih planova. Napredak se vidi na terenu i oseća u njihovom radu“, ocenio je Aleksandar Jovanović,menadžer programa.

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021. – 2025. Predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Kompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.Uvođenje okvira kompetencija za lokalne službenike će, upravo, biti u fokusu Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u narednom periodu.

Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu.

Zajednički Program Evropske unije i Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu Odluke opštinskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima,  broj 06-20/2022 od 14.06.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Bajina Bašta (u daljem tekstu: Komisija), dana 20. juna 2022.  godine, raspisuje,

JAVNI POZIV

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Bajina Bašta za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu (u daljem tekstu Program), a u skladu sa članom 15. Programa, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Bajina Bašta. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine  Bajina Bašta.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice.

3) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova

4) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice.

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

6) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

7) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Kriterijumi energetske efikasnosti moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:

 • Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

– U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

 • Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema        tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije.

 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%;
 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%;

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja  i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode.

III DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU

PRIJAVE

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac se nalazi u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

 • opšte podatke o privrednom subjektu;
 • podatke o zakonskom zastupniku;
 • profil privrednog subjekta;
 • cenovni pregled roba i usluga;

Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog konkursa.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

IV PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici bajinanbasta.rs. ili lično u prostorijama opštinske uprave, Bajina Bašta i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave broj 1.,

− Prilog 3 – Izjava podnosioca prijave broj 2.,

− Prilog 4 – Kriterijumi za ocenu Prijave.

V KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA 

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika obuhvataju sledeće:

 • cene ključnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu;
 • rok važenja cena za meru koju konkurišu;

U Prilogu 4 Javnog poziva detaljno je definisan način bodovanja po navedenim kriterijumi za izbor privrednih subjekata.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

VI  MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava Bajina Bašta, Ulica Dušana Višića br. 28 – Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije ili lično na pisarnici u zgradi Opštinske uprave.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 04.07.2022. godine.

            Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 031/865-282 i elektronsku adresu: e-mail: sobb@mts.rs. 

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine: www.bajinanbasta.rs. 

VII ODBACIVANjE PRIJAVE 

Nepotpuna, neuredna i neblagovremena prijava biće odbačena rešenjem.

VIII OCENA, IZBOR I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz odeljka V KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, opština Bajina Bašta.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli opštine Bajina Bašta i zvaničnoj internet stranici opštine.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlja Opštinskom veću na usvajanje.

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.     

Odluka Opštinskog veća opštine Bajina Bašta o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine Bajina Bašta.

 1. POSTUPAK REALIZACIJE

Opština će zaključiti tehnički sporazum o sprovođenju mera energetske sanacije  sa privrednim subjektima koji budu izabrani. Predmet sporazuma će biti obaveze obeju strana u Javnom pozivu.

Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji sa privrednim subjektima, Opština sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava i stambenih zajednica). Obaveza je da krajnji korisnik prilikom prijave predmere/predračune uzme samo od direktnih korisnika koji su odabrani u prethodnoj fazi.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, potpisuju se trojni ugovori između oppštine Bajina Bašta, direktnog korisnika i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Privredni subjekti su dužni da Komisiji za praćenje realizacije mera energetske sanacije (u daljem tekstu Komisija), u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće Komisija.

Privredni subjekti do 01.02.2023. godine dostavljaju Opštinskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge.

Prenos sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava, a nakon što:

 1. Komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
 2. krajnji korisnik direktnom korisniku isplati isporučena dobra/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva;
 3. direktni korisnik dostavi zahtev za isplatu sredstava.
 4. direktni korisnik dostavi potvrdu da je krajnjem korisniku predao sve potrebne ateste i svu prateću dokumentaciju (garancija).

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Opštinska uprava vrši isplatu iz budžeta.

01 Broj: 352-65/2022

Opština  Bajina Bašta,

20.06.2022. godine

KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

   Predsednik

     Miloš Jelisavčić, dipl.inž.arh.

Dnevni red Prve sednice Skupštine opštine Bajina Bašta 24.06.2022 godine

            Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/2019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

 1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA 

          Sednica će se održati dana  24. juna 2022. godine (petak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati. 

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

  1.Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima:

-Radenki Lazić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ -Zajedno možemo sve,

-Marku Markoviću, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Marijani Nikolić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Krsti Jelisavčiću, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Gordani Baštovanović, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve i

-Branku Tešiću, sa izborne liste UROŠ ĐOKIĆ-ujedinjeni za pobedu Bajine Bašte,

2.Zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

3.Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu,

4.Predlog Odluke o zaključivanju sporazuma o ustupanju obavljanja komunalnih delatnosti,

5.Predlog Saglasnosti Mesnoj zajednici Pilica za izdavanje u zakup dela objekta doma u Pilici,

 1. Izbor:

-Normativnog odbora,

-Odbora za predstavke i pritužbe,

7.Predlog Rešenja o:

-konstatovanju prestanka dužnosti  predsednika Nadzornog odbora Ustanove *Kultura* Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove *Kultura* Bajina Bašta,

 1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju  predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

 1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju  člana  Upravnog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

-imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

10.Predlog Rešenja o:

-razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

 1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju zamenika komandanta i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta,

-imenovanju zamenika komandanta i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta

        12.Predlog  Rešenja o:

-razrešenju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije *Zlatibor*DOO  Užice,

-imenovanju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije *Zlatibor*DOO Užice,

13.Odbornička pitanja i predlozi.

NAPOMENA:Zbog obimnosti teksta Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa, programskih aktivnosti i projekata, kao dela Završnog računa budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu, koji se, iz tehničkih razloga, ne može na ekonomičan i celishodan način umnožiti, isti se dostavlja u elektronskoj formi.

Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 069 8259 202.

                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         Mladen Lukić

Poziv za javnu raspravu o nacrtu izmene plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2022. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu izmene Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2022. godinu, koja će trajati u periodu od  15. juna do 29. juna 2022. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu izmene Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2022. godinu održaće se na dan 28. jun 2022. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Porodična biciklijada u Bajinoj Bašti

U nedelju, 19. juna u Bajinoj Bašti održaće se prva po redu Porodična biciklijada. Organizator biciklijade je Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta.  Okupljanje učesnika je u 9 sati u Parku ćirilice, a start biciklijade u 9.30. Vozi se na relaciji Bajina Bašta – Bušinsko polje – Beserovina – Perućac – Beserovina – Bušinsko polje – Bajina Bašta.

Cilj Porodične biciklijade je promocija zdravog načina života, rekreativnog biciklizma, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju, porodičnog života i druženja u prirodi.

Biciklijada je rekreativnog tipa, dužina staze je 26 km (u jednom pravcu 13 km), staza nije kondiciono zahtevna. Vožnja je namenjena i deci i odraslima. Deca do četvrtog razreda moraju da imaju pratnju.

Organizator je obezbedio policijsku pratnju i medicinsku stručnu pomoć uz vozilo za prihvatanje bicikala koji se pokvare, kao i pomoć redarske službe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkom informativnom centru Bajina Bašta ili na telefon 031/866903.

Veličina slova