Arheološka iskopavanja lokaliteta „Pod mramorjem u selu Dobrotinu“

U okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu započela je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Pod mramorjem u selu Dobrotinu. Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak realizacije projekta započetog iskopavanjima na Mramorju u Perućcu, koje je obavljeno 2010. godine uz sufinansijsku pomoć JP Nacionalni park Tara.

Na lokalitetu Pod mramorjem u Dobrotinu se takođe nalaze ostaci srpskog poznosrednjovekovnog groblja (14-15. vek) sa masivnim monolitnim kamenim nadgrobnim spomenicima-mramorima, u stručnoj literaturi poznatim pod terminom stećak. Groblje se nalazi na parcelama familije Čolić i Spasojević, na delu zaravni leve obale reke Dervente, u blizini ušća Dobrotinskog potoka. Lokalitet je arheološko nalazište pod prethodnom zaštitom i do sada na njemu nije vršeno arheološko iskopavanje, ali se pamti priča o «divljim» kopanjima austro-ugarske vojske u godinama okupacije tokom Prvog svetskog rata.

Razlika u brojnom stanju spomenika u evidencijama prema stručnoj literaturi jasan je pokazatelj promena konfiguracije terena podložnog bujičnim naplavinama pomenutih vodenih tokova. Tako se u prvim pomenima groblja tokom 19. veka (Herder, Kanic) navodi dvadesetak spomenika, da bi se u beleškama raznih istraživača tokom 20. stoleća broj vidljivih i sačuvanih mramora smanjio sa 18 na 6, dok je pre početka arheoloških radova na terenu bilo vidljivo svega pet.

Zanimljivo je da je veći broj mramora klesan u karakterističnom obliku slemenjaka s postoljem. Oni predstavljaju najmasivnije primerke svoje vrste u zaleđu desne obale Drine.

Arheološka istraživanja u Dobrotinu se finansiraju sredstvima Ministarstva kulture i informisanja RS. Velika pomoć i podrška ovom projektu dobijena je i od predstavnika lokalne samouprave, gospodina Miodraga Lukića, zamenika predsednika SO Bajina Bašta, gospođe Radine Rajaković, sekretara opštine kao i građ. ing. Marka Markovića iz JP Direkcije za izgradnju Bajina Bašta. Razumevanje i podršku pružile su i druge organizacije i pojedinci Udruženje Crvena stena-Boriša i Petar Čolić; vlasnici i korisnici parcela na kojima se radovi izvode – Duško Čolić, Boriša Čolić, Vidan Spasojević, Predrag Spasojević, Slavoljub Čolić i ostali žitelji Dobrotina.

Javna nabavka 9/2014

Javna nabavka male vrednosti broj 9/2014

Nabavka usluga istraživanja i razvoja u cilju realizacije studijsko-istraživačkog projekta „Efikasnije očuvanje i iskorišćavanje zemljišta kroz gajenje odgovarajućih krmnih vrsta i smeša i korišćenje naprednih tehnologija u cilju zaštite zemljišta i unapređenja proizvodnje mesa i mleka na teritoriji opštine Bajina Bašta“

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka 6/2014

Javna nabavka  broj 6/2014

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KONTEJNERA ZA OTPAD
U OTVORENOM POSTUPKU

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

DRINSKA REGATA 2014

Drinska regata® je najstarija manifestacija turističko – rekreativnog karaktera na reci Drini koju preko dve decenije u spomen na drevnu tradiciju drinskih splavara organizuju S.T.C. „Bajina Bašta“ i opština Bajina Bašta.

Drinska regata® je centralna turističko – rekreativna manifestacija koja ima cilj da predstavi turističku ponudu ovog kraja. Regata je najposećeniji događaj u Zapadnoj Srbiji i centralna letnja manifestacija na vodi u regionu.

Očekuje se da ovaj hepening na reci Drini, različitim sadržajima od rekreativnog spusta, preko skokova sa mosta, sajma suvenira pa do izuzetno bogatog muzičkog programa sa Most Festom, privuče preko 100 hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Bila bi nam čast i zadovoljstvo da budete naši gosti na Drinskoj regati 2014.

PREDSEDNIK TOMISLAV NIKOLIĆ URUČIO POMOĆ BAJINOJ BAŠTI

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je danas humanitarnu pomoć opštini Bajina Bašta i posetio meštane Rogačice i Gvozdca, mesta koja su pretrpela najveće štete od poplava i klizišta.

Vanredna situacija još uvek je u 12 mesnih zajednica naše opštine u kojima je 49 domaćinstava ostalo bez krova nad glavom.

On je uputio apel državnim organima da donacije oslobodi od PDV-a.

„Teško je kada od svega što ljudi doniraju, 20 odsto ode na porez. Ne mora baš sve da se zaradi na ovoj nevolji“, naglasio je Nikolić.

Predsednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović zahvalio je predsedniku Nikoliću i njegovoj supruzi Dragici za humanitarnu pomoć i naglasio da je Bajina Bašta u toku poplava od predsednika Nikolića dobila nafte u vrednosti 500.000 dinara, a da su trenutno na terenu tri kombinovane mašine, takođe donacija Nikolića.

Procenjena šteta od poplava i klizišta u opštini Bajina Bašta je sedam miliona evra. Na opštinske račune za pomoć do sada je uplaćeno devet miliona dinara i 33.000 evra.

POMOĆ ZA OTKLANjANjE POSLEDICA IZAZVANIH POPLAVAMA

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je za prikupljanje novčanih sredstava radi pružanja pomoći za otklanjanje posledica izazvanim poplavama otvoren poseban račun:

model 97
broj računa 840-744151843-84
poziv na broj 77-007

Primer naloga za uplatu

Obaveštavamo sva zainteresovana pravna lica da je za prikupljanje novčanih sredstava radi pružanja pomoći za otklanjanje posledica izazvanim poplavama otvoren poseban račun:

broj računa: 840-744151843-84

Primer naloga za prenos

Direkcija za izgradnju Bajina Bašta apeluje na sve ljude dobre volje koji mogu da pomognu da doniraju cevi za obnovu, Potrebne sve vrste cevi za vodu pošto su klizišta odnela postojeća pa je potrebno da se ugrade nova.

 • PE creva – plastične cevi (pola cola, col, tri četvrti).
 • PVC cevi plastika F125, F200.

Materijal mogu doneti u prostorije direkcije Bajina Bašta.

Crkvena opština Bajina Bašta obaveštava sve sugrađane da vrši prikupljanje pomoći za ugrožene od poplava. Sveštenstvo našeg grada u saradnji sa sveštenicima iz Rogačice moli za pomoć, prvenstveno u hrani i sredstvima za higijenu. Prikupljenu pomoć možete doneti u prostorije Crkve u Bajinoj Bašti, a pomoć ćemo odmah proslediti do ugroženih stanovnika naše opštine.

Prilog u novcu možete uplatiti na žiro račun:

180 506 121 000 818 706

sa naznakom: pomoć ugroženima

Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-8 240 249

Domu zdravlja Bajina Bašta potrebni su sledeći lekovi :

 • diuretici,
 • antibiotici,
 • analgetici,
 • kardiotonici,
 • antipiretici,
 • deksazon,
 • urbazon,
 • sirupi za decu i
 • sredstva za dijareju.

Potrebna je određena količina sanitetskog materijala,sistemi za infuzije, ampule. Svi zaintresovani mogu se javiti na telefon 031-865-281

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da je za prikupljanje novčanih sredstava radi pružanja pomoći za otklanjanje posledica izazvanim poplavama otvoren i poseban devizni račun:

01-504102-100008718-000000-0000

Opština Bajina Bašta – prijem donacija za otklanjanje posledica od poplave

IBAN kod: RS35908504102000871858

KONKURS za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta namenjenih NVO i udruženjima

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu,namenjenih dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima objavljuje:

KONKURS

za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu, namenjenih nevladinim organizacijama i udruženjima.

Veličina slova