Obaveštenje o poštovanju epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 za vreme vaskršnjeg i prvomajskog praznika

 Obaveštavamo sve naše sugrađane i meštane opštine Bajina Bašta, na obavezno poštovanje epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti korona, a u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja je na snazi, a naročito nošenje ličnih zaštitnih maski i držanje međusobnog ostojanja u zatvorenom prostoru, a na otvorenom ukoliko nije moguće obezbediti propisanu distancu.  U tom smislu apelujemo na ličnu odgovornost svih građana tokom predstojećih praznika.

 Pozivamo i sve ugostiteljske i trgovinske radnje na poštovanje svih epidemioloških i drugih mera, kao što su radno vreme i rad u otvorenim baštama.

 Nadležni organi i inspekcijske službe vršiće pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera u dane praznika u ugostiteljskim, trgovinskim i turističkim objektima i javnom prevozu, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

Javna prezentacija urbanističkog projekta ”Aerodrom Ponikve”

Na osnovu čl.63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US 50/2013- odluka US, 54/2013-odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9/2020),  objavljuje

j a v n u  p r e z e n t a c i j u 

URBANISTIČKOG PROJEKTA

 za rekonstrukciju i sanaciju manevarskih površina, osnovne staze poletno-sletne staze, sistema odvodnjavanja i izgradnjau sistema svetlosnog obeležavanja aerodroma „Ponikve“, Užice

Stručni obrađivač UP je JP „Užice razvoj“ Užice, odgovorni urbanista Ruža Penezić, dipl.inž.arh. Naručilac Urbanističkog projekta je Grad Užice.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana održaće se u periodu od 02.04.2021.godine do 09.04.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove,grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52 prizemlje i na zvaničnom sajtu grada Užica (www.uzice.rs).

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćen je Zoran Despić, dipl.građ.inž., Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički  projekat za  rekonstrukciju i sanaciju manevarskih površina, osnovne staze poletno-sletne staze, sistema odvodnjavanja i izgradnjau sistema svetlosnog obeležavanja aerodroma „Ponikve“, Užice, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. D. Tucovića br.52, zaključno sa 09.04.2021.godine.

Oglas je istaknut je na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu grada Užica na linku https://uzice.rs/javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-aerodrom-ponikve-grad-uzice/ dana 26.03.2021. godine i objavljen u lokalnom listu “Vesti“ Užice.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju „Vizitorskog centra“

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/2020) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)  

OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

Javna prezentacija

urbanističkog projekta za izgradnju „Vizitorskog centra“

KOJI SE SASTOJI OD SUVENIRNICE (FAZA 1)

I KAFEA SA SMEŠTAJNIM JEDINICAMA (FAZA 2),

NA KAT. PARCELI BR. 7/1 KO VIŠESAVA

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 19, od do 09. aprila 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je STR „M-MARKET“, ul. Dušana Višića br. 4, Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat izrađen je od strane Biroa za projektovanje „AVENIJA PRO“, Momira Lazarevića Buca 1, Zlatibor, odgovorni urbanista Ivana Mitrović, dipl. inž. arh., licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. aprila 2021. godine.

Rani javni uvid plana generalne regulacije područja Sokolina na Tari

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID

PLANA GENERALNE REGULACIJE

PODRUČJA SOKOLINA NA TARI

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 25. marta do 09. aprila 2021. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana generalne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana generalne regulacije područja Sokolina na Tari  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 8/2020 od 03.06.2020. godine).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 09.04.2021. godine.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Veličina slova