Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o zaštiti obale i korita reka i potoka

Poštovani sugrađani,

Zbog uočenog prisustva velikih količina biorazgradivog otpada/orezanog granja iz malinjaka i voćnjaka, na obalama i koritima reka Pilice, Rače i Drine

Obaveštavamo vas,

odredbama Odluke o komunalnom redu propisano je „kej, obale i korita reke Pilice, predstavljaju poseban interes za sanitarnu higijenu i zdravlje građana.

Zabranjeno je pravnim i fizičkim licima, pored čijih parcela se nalazi kej korita reke, da na isti bacaju otpad iz svojih dvorišta i parcela.“

Odlukom o upravljanju otpadom propisano je i „Način upravljanja otpadom vrši se nan način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja zagađenja voda, vazduha i zemljišta.“

Molimo sugrađane da sa ponašaju odgovorno, da otpad odlažu na propisan način.

Takođe, paljenje ove vrste otpada predstavlja veliki rizik po život i zdravlje građana i imovinu.

Čuvajmo vodu, vazduh i zemljište, čuvajmo našu životnu sredinu.

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće pojedinaca i predstavnika udruženja i ustanova sa teritorije opštine Bajina Bašta u izradi lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bajina Bašta za period 2023.-2030. godine

Na osnovu člana 4. Odluke o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bajina Bašta za period 2023. do 2030. godine („Službeni list opštine Bajina Bašta”, broj 3/2023) upućuje se:

Javni poziv
za podnošenje prijava za učešće pojedinaca i predstavnika udruženja i ustanova sa teritorije opštine Bajina Bašta u izradi lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bajina Bašta za period 2023.-2030. godine

Cilj Javnog poziva

Lokalni akcioni plan za mlade Opštine Bajina Bašta je dokument koji na predlog Radne grupe za izradu „Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bajina Bašta za period 2023 – 2030.“ (u daljem tekstu: Radna grupa), donosi Skupština Opštine Bajina Bašta i kojim se uređuju pitanja iz oblasti:

 1. zdravlje mladih (mentalnog i fizičkog),
 2. obrazovanje mladih,
 3. zapošljavanje i prekvalifikacija mladih,
 4. informisanje mladih,
 5. bezbednost mladih,
 6. mobilnost mladih,
 7. kultura, sport i slobodno vreme mladih,
 8. socijalna politika i mere zadržavanja mladih u lokalnoj zajednici,
 9. aktivno uključivanje mladih u društvo,
 10. volonterizam i druge aktivnosti i oblasti od značaja za mlade.

Opština Bajina Bašta raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće pojedinaca i predstavnika udruženja i ustanova sa teritorije opštine Bajina Bašta u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bajina Bašta za period 2023.-2030. godine (u daljem tekstu: LAP).

LAP će se izrađivati u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period 2023 – 2030., uvažavajući njenu stratešku opredeljenost, i na osnovu preporuka Ministarstva turizma i omladine, Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Poziv se upućuje svim udruženjima i ustanovama ali i pojedincima, zainteresovanim da daju svoj stručni doprinos u okviru oblasti koje će biti obuhvaćene LAP-om, u skladu sa Zakonom i Nacionalnom strategijom za mlade.

Način prijavljivanja

Zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i ustanova treba da budu mladi (15 do 30 godina) ili da poseduju odgovarajuće iskustvo u radu sa mladima i omladinskoj politici što potvrđuju priloženom biografijom.

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži:

 1. Prijavni formular iz priloga ovog poziva
 2. Preporuku od strane udruženja ili ustanove (ukoliko se ne prijavljujete kao pojedinac);
 3. Radnu biografiju (CV) – sa naglaskom na relevantno iskustvo u omladinskoj politici i omladinskom radu i oblast delovanja u čijoj izradi želi da učestvuje.

Potpisane i skenirane prijave na Javni poziv se podnose isključivo elektronski na mejl petar.neskovic@bajinabasta.rs sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZRADU LAP-A ZA MLADE

Rok za dostavljanje prijave je 12 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 20. do 31. marta 2023. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Pri izboru kandidata za učešće u radnoj grupi vodiće se računa o podacima iz prijave, radnom iskustvu u radu sa mladima i ravnomernom rasporedu kandidata u različite oblasti navedenih u javnom pozivu.

Samo izabrani kandidati biće kontaktirani najkasnije 7 dana od isteka javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte na mejl petar.neskovic@bajinabasta.rs.

Poziv za dostavljanje materijala za promociju privatnog kategorisanog smeštaja

Turistička organizacija „Tara – Drina“ Bajina Bašta poziva sve vlasnike kategorisanog privatnog smeštaja u opštini Bajina Bašta i vlasnike seoskih domaćinstava da putem e-pošte dostave informacije o svom smeštajnom objektu radi besplatnog predstavljanja smeštaja na sajtu TO „Tara – Drina“ i u promotivnim materijalima naše turističke organizacije koji će se deliti u info centrima i na sajmovima i promocijama.

Potrebno je dostaviti: naziv smeštajnog objekta, kratak tekst sa opisom objekta, adresu objekta, 5 fotografija u visokoj rezoluciji (koje vlasnik objekta ima pravo da koristi i ima pravo da ustupi TO „Tara-Drina“ za dalje korišćenje), kontakt telefon, sajt, kontakt e-pošte, linkove za stranice i profile objekta na društvenim mrežama. U mejlu je potrebno dostaviti broj rešenja o kategorizaciji objekta i datum izdavanja rešenja od strane Opštinske uprave Bajina Bašta.

Podatke o smeštajnim objektima slati na e-poštu: info@taradrina.com

Sve dodatne informacije moguće je dobiti na brojeve telefona Turističkog informativnog centra Bajina Bašta 031/866903 i 066/222120 svakog radnog dana od 8 do 21 i vikendom od 9 do 17.

Saradnja Bajine Bašte i Matice srpske

U petak, 10. marta, u Bajinoj Bašti je potpisan Protokol o saradnji između Opštine Bajina Bašta i Matice srpske iz Novog Sada.  Cilj uspostavljanja saradnje je unapređenje kvaliteta književnog, umetničkog i obrazovnog rada kroz delovanje u okviru zajedničkih projekata. Matica srpska je najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija koja je osnovana 1826. godine u Pešti.

Protokol poseban značaj daje saradnji na projektu koji se odnosi na negovanje ćirilice i srpskog jezika, istorije i kulture srpskog naroda na teritoriji opštine Bajina Bašta. Matica srpska je prepoznala značaj niza aktivnosti na zaštiti i očuvanju ćirilice u Bajinoj Bašti koje uz bogato kulturno – istorijsko nasleđe čuvene Račanske književne i prepisivačke škole našem mestu sa pravom daju epitet prestonice ćirilice.

Protokol o saradnji su u prostorijama Opštine Bajina Bašta potpisali predsednica opštine Vesna Đurić i generalni sekretar Matice srpske dr Milan Micić. Potpisivanju Protokola prisustvovali su ispred Matice srpske i Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske i dr Zoran Đerić, član Uredništva Letopisa Matice srpske. Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su i zamenik predsednika opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić, pokretač ćiriličkih aktivnosti u Bajinoj Bašti i predsednik Organizacionog odbora „Ćirilične baštine“ Siniša Spasojević, član Nacionalnog saveta za kulturu i direktor Istorijskog arhiva iz Užica Željko Marković, pomoćnik predsednika opštine Petar Nešković, direktor TO „Tara-Drina“ Milan Đurić, direktorka Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“ Rada Sarić i direktor Ustanove „Kultura“ Milovan Jezdić.

– Matica Srpska se bliži svom dvovekovnom rođendanu, osnovana je 1826. godine u Pešti. Mi smo tamo gde je srpski narod sa zadatkom da  pomažemo naročito u očuvanju njegovog identiteta, jezika i kulture. Mi smo uveli praksu potpisivanja Protokola o saradnji sa gradovima i opštinama i do sada je potpisano oko 20, uglavnom na području AP Vojvodine i na području Republike Srpske. Cilj je da zajedničkim snagama Matica srpska pomogne kulturu u mestima poput Bajine Bašte, odnosno da bude prisutna u samoj Bajinoj Bašti i kako bi realizovali zajedničke projekte koji su značajni za srpski narod, srpski identitet i kulturu. Planiramo da u Bajinoj Bašti, koja se nametnula kao prestonica ćirilice, pokrenemo Dane Matice Srpske. Ovde je izuzetno važan manastir Rača za srpsku kulturu i istoriju. Imajući u vidu da se ovde organizuje festival ćirilice u tom smislu ćemo organizovati zajedničke naučne skupove odnosno, okrugli sto na tu temu kao i dane Matice srpske, ali  i promociju i predstavljanje svega onoga što Bajina Bašta ima u samoj Matici srpskoj.  – rekao je po potpisivanju protokola dr Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske.

Upravnik Biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović istakao je da je imao veliku tremu pri dolasku u Bajinu Baštu jer su iz ovog kraja dva njegova prijatelja, pesnik Milosav Tešić i istoričar književnosti Gojko Tešić. Smatra da nema ništa prirodnije nego da Matica Srpska dođe u grad ćirilice. On je najavio da će bajinobaštanska biblioteka dobiti na poklon značajan broj knjiga. O Letopisu Matice Srpske govorio je član njegovog uredništva  i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu dr Zoran Đerić i najavio šire predstavljanje  Letopisa u galeriji Ustanove „Kultura“.

Predsednica opštine Bajina Bašta je po potpisivanju Protokola navela da ima zadovoljstvo da potpiše protokol o saradnji sa najstarijom srpskom književnom, kulturnom i naučnom institucijom i da joj je posebno drago da je i Matica srpska prepoznala značaj svih aktivnosti koje se sprovode na zaštiti i očuvanju ćirilice u našoj opštini.

– Koristim priliku da pozdravim drage eminentne goste koji su prepoznali  našu opštinu kao stožera očuvanja ćirilice. Bili smo prva opština koja je na svojoj Skupštini usvojila Deklaraciju o ćiriličnom pismu. Potom  je usledila „Ćirilična baština“ i otvaranje Parka ćirilice. Drago mi je što je Bajina Bašta prva opština u centralnoj Srbiji koja je potpisala Protokol o saradnji sa Maticom Srpskom. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama otvoriti Dom ćirilice sa Muzejom ćirilice u Rači. – izjavila je Vesna Đurić.

Po Potpisivanju protokola delegacija Matice srpske je sa domaćinima posetila srednjovekovni manastir Raču gde ih je dočekao iguman German Avakumović i upoznao sa najvažnijim podacima o ovom velikom verskom i kulturnom središtu Srba. Delegacija Matice srpske je obišla i staru školu u Rači gde je planirano otvaranje Muzeja ćirilice kao dela budućeg kompleksa Doma ćirilice.

Istog dana od 19 časova u Galeriji Ustanove „Kultura“ održan je program promocije Letopisa Matice srpske u kome su časopis predstavili dr Milan Micić, Selimir Radulović i dr Zoran Đerić dok je prisutne u ime domaćina pozdravio Siniša Spasojević. Letopis Matice srpske je književni časopis koji u čitavom svetu najduže, a bez većih prekida izlazi još od 1824. godine. Iako je pretežno književnog karaktera, Letopis se bavi i drugim umetničkim, kao i naučnim i društvenim temama. On tretira istorijska pitanja, jezik, nauku o književnosti i srodne discipline. Ogledalo je nacionalnog, kulturnog i naučnog života srpskog naroda. Interesovanje za ovaj kulturni događaj je bilo veliko, a na promociji su bili prisutni i Njegovo preosveštenstvo Vladika Jovan (Purić), direktor regionalnog Istorijskog arhiva iz Užica Željko Marković i Salih Selimović, poznati istoričar i publicista iz Sjenice.

Potpisivanje protokola o saradnji sa Maticom srpskom

U petak, 10. marta, u Bajinoj Bašti će biti potpisan Protokol o saradnji između Opštine Bajina Bašta i Matice srpske iz Novog Sada.  Cilj uspostavljanja saradnje je unapređenje kvaliteta književnog, umetničkog i obrazovnog rada kroz delovanje u okviru zajedničkih projekata. Matica srpska je najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija koja je osnovana 1826. godine u Pešti.

Protokol poseban značaj daje saradnji na projektu koji se odnosi na negovanje ćirilice i srpskog jezika, istorije i kulture srpskog naroda na teritoriji opštine Bajina Bašta. Matica srpska je prepoznala značaj niza aktivnosti na zaštiti i očuvanju ćirilice u Bajinoj Bašti koje uz bogato kulturno – istorijsko nasleđe čuvene Račanske književne i prepisivačke škole ovom podrinskom mestu sa pravom daju epitet prestonice ćirilice.

Protokol o saradnji će u prostorijama Opštine Bajina Bašta potpisati predsednica opštine Vesna Đurić i generalni sekretar Matice srpske dr Milan Micić. Potpisivanju Protokola prisustvovaće Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske, dr Zoran Đerić, član Uredništva Letopisa Matice srpske, zamenik predsednika opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić i pokretač ćiriličkih aktivnosti u Bajinoj Bašti i predsednik Organizacionog odbora „Ćirilične baštine“ Siniša Spasojević.

Po potpisivanju protokola delegacija Matice srpske će sa domaćinima posetiti srednjovekovni manastir Raču i staru školu u Rači gde se planira formiranje Muzeja ćirilice kao dela budućeg kompleksa Doma ćirilice.

Istog dana od 19 časova u Galeriji Ustanove „Kultura“ predviđen je program promocije Letopisa Matice srpske. Letopis Matice srpske je književni časopis koji u čitavom svetu najduže, a bez većih prekida izlazi još od 1824. godine. Iako je pretežno književnog karaktera, Letopis se bavi i drugim umetničkim, kao i naučnim i društvenim temama. On tretira istorijska pitanja, jezik, nauku o književnosti i srodne discipline. Ogledalo je nacionalnog, kulturnog i naučnog života srpskog naroda.

Predstavljena turistička ponuda Bajine Bašte na 44. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

U nedelju 26. februara je završen 44. Međunarodni sajam turizma u Beogradu na kome je Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta predstavila celokupnu ponudu naše destinacije.

Na štandu Bajine Bašte zajedno su nastupili najznačajniji turistički subjekti sa teritorije opštine. Na jednom mestu posetioci su tokom najvažnije turističke manifestacije u jugoistočnoj Evropi imali priliku da vide najnoviju ponudu Nacionalnog parka „Tara“, Vojne ustanove „Tara“, Dečijeg odmarališta Mitrovac na Tari,  Turističke agencije „Taraturs“, hotela „Cepter“ i „Tara“, kategorisanog privatnog smeštaja, da probaju najpoznatije brendove rakija iz ovog kraja, kao i da se upoznaju sa mogućnostima za brojne aktivnosti u prirodi koje pruža ova destinacija.

Sve dane 44. Međunarodnog sajma turizma imali smo odličan odziv i interesovanja posetilaca sajma za aktuelnu, vrlo sadržajnu turističku ponudu ovog podneblja predstavljenu kroz različite nove programe, bogatu gastronomsku ponudu, a sa posebnim akcentom na Bajinu Baštu kao prestonicu ćirilice. Pored novih štampanih materijala koji donose deset najvažnijih razloga zbog kojih je Bajina Bašta grad ćirilice, na fotografiji na štandu je bio prikazan drevni manastir Rača,  centar čuvene prepisivačke i književne škole, uz poruku „BAJINA BAŠTA PRESTONICA ĆIRILICE“.

Na velikoj slici na štandu predstavljene su i prirodne vrednosti destinacije Tara Drina Bajina Bašta uz panoramu jezera Zaovine i jezera Spajići iz vazduha. Kroz nove promotivne materijale svi posetioci su upoznati sa najvećim i najznačajnijim manifestacijama koje se održavaju ove godine u Bajinoj Bašti.

Susret direktora TO „Tara-Drina“ Milana Đurića i ministra turizma i omladine Huseina Memića bio je odlična prilika da se predstave dobri turistički rezultati ostvareni u prethodnom periodu ali i projekti čija realizacija je u planu.

Tokom Sajma vladalo je izuzetno interesovanje za nagradnu igru, a vredne nagrade koje su dodelili TO „Tara-Drina“, TA „Taraturs“, Nacionalni park „Tara“, Andrićgrad i manifestacije „Drinska regata“ i „Ćirilična baština“ su izvučene poslednjeg dana Sajma.

Štand Turističke organizacije „Tara-Drina“ Bajina Bašta u okviru posete Sajmu turizma organizovano su posetili učenici smera turistički tehničar iz Srednje tehničke škole u Bajinoj Bašti.

Tokom Sajma u više navrata predstavnici TO „Tara – Drina“ i Turističke agencije „Taraturs“ imali su susrete i razgovore o budućim aktivnostima sa direktorkom Turističke organizacije Srbije Marijom Labović. Tokom Sajma obavljeni su i razgovori sa menadžmentom kompanije Cepter vezano za dalje aktivnosti na razvoju sportskog turizma u Bajinoj Bašti i investicije u turističku infrastrukturu na destinaciji Tara Drina Bajina Bašta.

Štand Bajine Bašte na Međunarodnom sajmu turizma posetio je zamenik predsednika opštine Bajina Bašta, Milenko Ordagić, koji je ovom prilikom ima razgovore sa većim brojem predstavnika turističke privrede i turističkih organizacija i lokalnih samouprava iz regiona.

Pored promocije destinacije na ovom Sajmu turizma sa ponosom smo predstavili i nagrade koje je u prethodnim godinama zaslužila naša turistička privreda i pojedinci. U nizu turističkih cvetova koji su došli u Bajinu Baštu najsvežiji su u rukama Turističke agencije „Taraturs“ i Ranka Milanovića iz Nacionalnog parka Tara.

Vlasnik bajinobaštanske turističke agencije „Taraturs“ Goran Glišić učestvovao  u razgovorima sa ministrom turizma i omladine Hueseinom Memićem vezano za buduće aktivnosti na planu razvoja turizma u regiji, a imao je i  sastanak sa konzulom Republike Kipar vezano za dogovor oko dolaska kiparskih turoperatora u zapadnu Srbiju.

Izuzetan broj posetilaca na štandu Bajine Bašte, dosta sastanaka i važnih dogovora sa predstavnicima državnih institucija i turističke privrede kao i veliko interesovanje za ponudu naših turističkih agencija i hotelijera daje nam za pravo da očekujemo veoma uspešnu turističku 2023. godinu.

Očekujemo vas u prestonici ćirilice.

Očekujemo vas u gradu Drinske regate.

Očekujemo vas u sedištu Nacionalnog parka Tara.

Vidimo se u srcu Podrinja!

Obuka za pružaoce ugostiteljskih usluga u seoskim turističkim domaćinstvima i objektima domaće radinosti u Bajinoj Bašti

Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta i Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ doo Užice organizuju drugu po redu obuku za pružaoce ugostiteljskih usluga u seoskim turističkim domaćinstvima i objektima domaće radinosti u Bajinoj Bašti.

Obuka će se održati u četvrtak, 2. marta od 10 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta. Organizatori pozivaju sve zainteresovane izdavaoce smeštaja i pružaoce ugostiteljskih usluga iz Bajine Bašte da uzmu učešće u obuci.

Veličina slova