Јавна набавка у отвореном поступку 0003

Јавна набавка у отвореном поступку 0003

Изградња дела улице Светолика Димитријевића у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка у отвореном поступку 0002

Јавна набавка у отвореном поступку 0002

Доградња и реконструкција предшколске установе „Невен“ у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 0017

Јавна набавка у отвореном поступку 0017

Летње одржавање путева и улица на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 86/22

Јавна набавка добара 86/22

Набавка огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 18/22

Јавна набавка услуга 18/22

Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова-наруџбеница 54/22

Јавна набавка радова 54/22

Рушење породично стамбене зграде на катастарској парцели бр. 1434/1 КО Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 24/22

Јавна набавка услуга 24/22

Саветодавне – терапијске и социјално – едукативне услуге

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова