Јавна набавка добара- наруџбеница 27/21

Јавна набавка добара 27/21

Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење
„Душан Јерковић“ Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ „Свети Сава“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 25/21

Јавна набавка услуга 25/21

Одржавање хигијене у пословним просторијама Општинске управе општине Бајина
Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 17/21

Јавна набавка услуга 17/21

Одржавање клима уређаја у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 22/21

Јавна набавка добара 22/21

Израда и уградња кухињских елемената у бифеу Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 2/21

Јавна набавка добара 2/21

Репрезентација (протоколарни и пригодни поклони)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 23/21

Јавна набавка добара 23/21

Набавка и уградња опреме у бифеу Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 43/20

Јавна набавка услуга 43/20

Услуге кречења и глетовања

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 27/20

Јавна набавка услуга 27/20

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова