Јавна набавка добара-наруџбеница 53/22

Јавна набавка добара 53/22

Израда и монтажа светлеће рекламе на згради Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 02/22

Јавна набавка добара 02/22

Репрезентација (протоколарни и пригодни поклони)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 31/22

Јавна набавка услуга 31/22

Услуге социјалне заштите – Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 32/22

Јавна набавка услуга 32/22

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 52/22

Јавна набавка услуга 33/22

Стручни надзор над извођењем радова на текућем одржавању тротоара у улици Миленка Топаловића

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 42/22

Јавна набавка добара 42/22

Материјално техничко опремање Добровољно ватрогасног друштва „Бајна Башта“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 51/22

Јавна набавка услуга 51/22

Израда пројекта препарцелације са израдом елабората за провођење промена у катастру по ПДР „Кадињача“ у КО Заглавак

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 37/22

Јавна набавка услуга 37/22

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију школе у Рачи

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова