Јавна набавка услуга-наруџбеница 51/22

Јавна набавка услуга 51/22

Израда пројекта препарцелације са израдом елабората за провођење промена у катастру по ПДР „Кадињача“ у КО Заглавак

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 37/22

Јавна набавка услуга 37/22

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију школе у Рачи

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 32/22

Јавна набавка услуга 32/22

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 25/22

Јавна набавка услуга 25/22

Одржавање Окта ДМС информационог система за аутоматизацију канцеларијског пословања (модула писарнице и модула пољопривреде)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 39/22

Јавна набавка услуга 39/22

Услуге штампе за потребе Канцеларије за младе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 12/22

Јавна набавка добара 12/22

Опремање јединица саобраћајне полиције у циљу ефикаснијег обављања своје делатности

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 09/22

Јавна набавка добара 09/22

Набавка алкометра за опремање јединица саобраћајне полиције

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 06/22

Јавна набавка добара 06/22

Набавка поклона у циљу реализације пројекта „Пажљивкова смотра”

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 50/22

Јавна набавка услуга 50/22

Израда пројектно-техничке документације за изградњу улице Максима Горког, Саве
Ковачевића и Цвијићеве улице

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова