Paralelno sa edukacijom dece školskog uzrasta o značaju dobre socijalne zaštite za ranjive i ugrožene grupe sa teritorije opštine Bajina Bašta, članovi tima projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta implementiraju aktivnosti u vezi sa izgradnjom dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju. Reč je o radovima na rekonstrukciji i adaptaciji objekta budućeg Dream centra, uz finansijsku podršku Evropske unije, vrednosti od 50.000 evra, čiji početak je planiran za oktobar. Očekuje se da kompletno uređenje i stavljanje objekta u funkciju bude završeno u decembru 2016. godine.

 

U toku je i realizacija pripreme treninga za stručno osoblje koje će biti angažovano za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i ostala zainteresovana stručna lica iz relevantnih institucija u Zlatiborskom okrugu. Treninzi će obuhvatiti 4 različita modula: Pristupi i metode rada u dnevnom boravku, Senzorna soba, Montesori metod, Metod mapiranja najisključenije dece sa smetnjama u razvoju. Cilj treninga je osposobljavanje profesionalaca i volontera, kako za inkluziju identifikovanih osoba sa smetnjama u razvoju i pružanje savremenih usluga dnevnog boravka, tako i za razvoj motoričkih sposobnosti, postizanje stimulativne sredine, obezbeđenje fizičke i psihičke relaksacije i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

 

Pomenute aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova