Obaveštenje o poštovanju epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 za vreme vaskršnjeg i prvomajskog praznika

 Obaveštavamo sve naše sugrađane i meštane opštine Bajina Bašta, na obavezno poštovanje epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti korona, a u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja je na snazi, a naročito nošenje ličnih zaštitnih maski i držanje međusobnog ostojanja u zatvorenom prostoru, a na otvorenom ukoliko nije moguće obezbediti propisanu distancu.  U tom smislu apelujemo na ličnu odgovornost svih građana tokom predstojećih praznika.

 Pozivamo i sve ugostiteljske i trgovinske radnje na poštovanje svih epidemioloških i drugih mera, kao što su radno vreme i rad u otvorenim baštama.

 Nadležni organi i inspekcijske službe vršiće pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera u dane praznika u ugostiteljskim, trgovinskim i turističkim objektima i javnom prevozu, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

Javna prezentacija urbanističkog projekta ”Aerodrom Ponikve”

Na osnovu čl.63 st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US,  24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US 50/2013- odluka US, 54/2013-odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9/2020),  objavljuje

j a v n u  p r e z e n t a c i j u 

URBANISTIČKOG PROJEKTA

 za rekonstrukciju i sanaciju manevarskih površina, osnovne staze poletno-sletne staze, sistema odvodnjavanja i izgradnjau sistema svetlosnog obeležavanja aerodroma „Ponikve“, Užice

Stručni obrađivač UP je JP „Užice razvoj“ Užice, odgovorni urbanista Ruža Penezić, dipl.inž.arh. Naručilac Urbanističkog projekta je Grad Užice.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana održaće se u periodu od 02.04.2021.godine do 09.04.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove,grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52 prizemlje i na zvaničnom sajtu grada Užica (www.uzice.rs).

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćen je Zoran Despić, dipl.građ.inž., Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički  projekat za  rekonstrukciju i sanaciju manevarskih površina, osnovne staze poletno-sletne staze, sistema odvodnjavanja i izgradnjau sistema svetlosnog obeležavanja aerodroma „Ponikve“, Užice, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. D. Tucovića br.52, zaključno sa 09.04.2021.godine.

Oglas je istaknut je na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu grada Užica na linku https://uzice.rs/javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-aerodrom-ponikve-grad-uzice/ dana 26.03.2021. godine i objavljen u lokalnom listu “Vesti“ Užice.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju „Vizitorskog centra“

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/2020) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)  

OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

Javna prezentacija

urbanističkog projekta za izgradnju „Vizitorskog centra“

KOJI SE SASTOJI OD SUVENIRNICE (FAZA 1)

I KAFEA SA SMEŠTAJNIM JEDINICAMA (FAZA 2),

NA KAT. PARCELI BR. 7/1 KO VIŠESAVA

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 19, od do 09. aprila 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je STR „M-MARKET“, ul. Dušana Višića br. 4, Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat izrađen je od strane Biroa za projektovanje „AVENIJA PRO“, Momira Lazarevića Buca 1, Zlatibor, odgovorni urbanista Ivana Mitrović, dipl. inž. arh., licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. aprila 2021. godine.

Rani javni uvid plana generalne regulacije područja Sokolina na Tari

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID

PLANA GENERALNE REGULACIJE

PODRUČJA SOKOLINA NA TARI

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 25. marta do 09. aprila 2021. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana generalne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana generalne regulacije područja Sokolina na Tari  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 8/2020 od 03.06.2020. godine).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 09.04.2021. godine.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Izlaganje na javni uvid po skraćenom postupku prve izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Perućac

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl. 51b. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/2020) i čl. 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/19),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID PO SKRAĆENOM POSTUPKU

PRVE IZMENE I DOPUNE

PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA PERUĆAC

Javni uvid trajaće 15 dana, od 25.03.2021.god. zaključno sa 09.04.2021.godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Prve izmene i dopune Plana održaće se dana 02.04.2021. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 09.04.2021.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 15.04.2021. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Naredba o izmeni i dopuni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zaraznebolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20,156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba zasuzbijanje zarazne bolesti COVID-19,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

o izmeni i dopuni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

  1. U Naredbi o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološkesituacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”,broj 22/21) tačka 1. menja se i glasi:

„1. Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2.i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanjezarazne bolesti COVID-19, u periodu od 16. marta 2021. godine od 21.00 časova do 22. marta 2021. godine do 06.00 časova, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);

2) pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane ipića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, šalteri i kiosci zaprodaju hrane i pića, i sl.);

3) pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima isličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.);

4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice,igraonice i sl.);

5) pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote);

6) u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica uistom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije);

7) oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.).

Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme:

1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka kojeprodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne možeobezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanjudelatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

2) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi,prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

3) kioska i trafika koji su kao takvi registrovani i klasifikovani i postavljeni na javnoj površini i u kojima se prodaju štampa, duvanske prerađevine i sitna neprehrambena roba i koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat;

4) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;

5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;

6) objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema i održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;

7) svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili suprisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

  1. Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a koja glasi:

„1a Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove naredbe ne odnosi se na:

1) finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva, menjačnice, i dr.);

2) državne organe, organe državne uprave, organe AP Vojvodine, organe jedinica lokalnih samouprave;

3) javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;

4) javne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, osim onih ustanova koje obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe;

5) sudovi i javna tužilaštva, javni beležnici, izvršitelji i drugi pravosudni ili sa njima vezani organi i službe;

6) privredna društva i drugi privredni subjekti, osim onih koja obavljaju delatnosti iz tačke 1. ove naredbe.”

  1. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 500-01-00130/2/2021-22

U Beogradu, 16. marta 2021. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.

Veličina slova