Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Телефони за позиве грађана

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Телефони за позиве грађана

КОНТАКТ ЦЕНТАР

(за пријаву грађана старијих од 65 година за доставу лекова, намирница и других потреба)

031-865-370
064-8259-430

Радно време од 08-16 часова

Суботом и недељом од 08-14 часова

ЦРВЕНИ КРСТ

031-865-465

Радно време од 08-16 часова

Суботом и недељом од 08-14 часова

Обавештење тржишне инспекције

   Обавештавају се грађани општине Бајина Башта да за време ванредног стања, пријаве због непоштовања одговарајућих одлука и уредби које је Влада Републике Србије донела од почетка проглашења ванредног стања, могу доставити телефонским путем начелнику Одељења тржишне инспекције Ужице Раду Радивојевићу, телефон број 064/818-85-63, или шефу Одсека тржишне инспекције Ужице Љубиши Тешићу, телефон број 064/818-85-59, или електронским путем на мејлове :  rade.radivojevic@mtt.gov.rs  или  ljubisa.tesic@mtt.gov.rs

 

Обавештење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора расписаних за 26. април 2020. године

     Обавештавају се грађани да се прекидају све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Бајина Башта као и за изборе за чланове Савета за месне заједнице, расписаних за 26. април 2020. године, почев од дана доношења решења објављеног у Службеном листу општине Бајина Башта 04/2020 ,а све док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).

Обавештење за грађане у вези рада Општинске управе Бајина Башта

Општинска управа општине Бајина Башта, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) од 15.03.2020. године и Наредбе штаба за ванредне ситуације општине Бајина Башта, од 16.03.2020. године дана обавештава грађане да ће се рад одвијати у од 7 до 15 часова.

Сви грађани могу телефонским путем добијати информације о поступцима који су у току  пред овим органом.

Сву потребну документацију можете, а уколико службе располажу са таквим евиденцијама, добити наручивањем на следеће бројеве телефона:

-ОПШТИНСКА УПРАВА, НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јелена Филиповић – 069/225-92-18

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ – 031/862-366

Александра Ковачки, руководилац одељења 069 8259-242

-писарница

-матична служба

-дечја заштита

-борачка служба

-јавне набавке

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТА ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА – 031/865-581

Сандра Новаковић, руководилац одељења 0698259207

-локална пореска администрација 031/862-048 и 865-285

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – 031/862-366

Мира Милутиновић, руководилац одељења 0698259241

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  – 031/862-940

Драгана Ивановић, руководилац одељења 0698259814

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЋЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 031862-048

Југослав Јокић, 0648733-861

 

Обрасци за спровођење избора за месне заједнице у Бајиној Башти 2020. године

Овде можете преузети обрасце потребне за спровођење избора за месне заједнице 2020. године у Бајиној Башти

Обрасци за спровођење локалних избора у Бајиној Башти 2020. године

Овде можете преузети обрасце потребне за спровођење избора за локалне изборе 2020. године у Бајиној Башти

Обука запослених у јавном сектору за процену вредности јавне имовине

У оквиру пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, у току је дводневна обука запослених у локалној самоуправи и јавним предузећима Бајине Баште за процену рачуноводствене вредности јавне имовине.

Након реализације дводневне обуке у Бајиној Башти, иста ће бити организована за запослене у градској управи Ужице који се баве управљањем јавном имовином града и заинтересоване запослене у јавним предузећима која су корисници  имовине града Ужица.

Након реализације обука на тему процене рачуноводствене вредности јавне имовине, кроз пројекат ће бити реализоване обуке на тему процене кориснисности постојеће јавне имовине за обе локалне самоуправе.

Реализацијом обука, запослени у јавном сектору Ужица и Бајине Баште ће унапредити своја знања и вештине када је реч о процени и упису рачуноводствене вредности јавне имовине у буџетске системе али и стручна знања када је у питању управљање имовином.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“ вредан 192.781,90 евра финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Република Србија у оквиру Грант шеме Програма Exchange 5, има за циљ да унапреди управљање имовином у Ужицу и Бајиној Башти у складу са потребама грађана и приватног сектора.

Основни циљ пројекта је допринос јачању капацитета јединица локалних самоуправа у управљању имовином и пружању услуга јавне управе грађанима и привреди. Посебан циљ пројекта је успостављање система ефикасног управљања јавном имовином у граду Ужицу и општини Бајина Башта.

Пројектни циљеви ће бити достигнути кроз следеће резултате и активности:

–  Унапређене организационе и кадровске структуре у Ужицу и Бајиној Башти кроз успостављање нових организационих јединица за управљање јавном имовином.

–  Снимање и процена вредности подземних инсталација у Ужицу и Бајиној Баштии њихова легализација у складу са важећом законском регулативом.

–  Израда пројектно-техничке документације за 12 јавних објеката у Бајиној Башти у сврху легализације, укњижења и/или брисања објеката из катастарске евиденције и

–  Промоција пројектних резултата и упознавање шире јавности са значајем одговорног и ефикасног управљања имовином на локалном нивоу.

Више о пројекту можете сазнати на линку.

 

Од 2000. До данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Најава обуке запослених у јавном сектору за процену вредности јавне имовине

У оквиру пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, у понедељак и уторак, 24. и 25. фебруара 2020. године, у просторијама скупштинске сале општине Бајина Башта, биће организован први сет обука запослених у локалној самоуправи и јавним предузећима Бајине Баште за процену рачуноводствене вредности јавне имовине.

Након реализације дводневне обуке у Бајиној Башти, иста ће бити организована за запослене у градској управи Ужице који се баве управљањем јавном имовином града и заинтересоване запослене у јавним предузећима која су корисници  имовине града Ужица.

Након реализације обука на тему процене рачуноводствене вредности јавне имовине, пројекат ће реализовати обуке на тему процене кориснисности постојеће јавне имовине за обе локалне самоуправе.

Након реализације поменутих обука, запослени у јавном сектору, пре свега у локалним самоуправама Ужице и Бајина Башта, ће унапредити своја знања и вештине када је реч о процени и упису рачуноводствене вредности јавне имовине у буџетске системе, али и стручна знања када је у питању управљање имовином.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

                                     

 

 

Јавни увид плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Бајиној Башти

Општинска управа општине Бајина Башта на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У БАЈИНОЈ БАШТИ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 20.02.2020.год. закључно са 20.03.2020.године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација Плана одржаће се дана 05.03.2020. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 20.03.2020.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 26.03.2020. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности

   Општинске управе општине Бајина Башта

Од сада могућа пријава деце у Вртић електронски и у Бајиној Башти

Грађани Бајине Баште од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу/ предшколске установе.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена  у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве дете у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

Величина слова