Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Јавни позив „Норвешка за вас“

Пројекат „Норвешка за вас“ нуди подршку за набавку опреме или увођење услуга у износу до 10.000 евра, уз финансијско учешће апликанта. Циљ позива јесте да допринесе уравнотеженијем друштвено-економском развоју у Србији отварањем најмање 70 радних места кроз побољшање пословања постојећих предузећа и оснивање нових пословних субјеката.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОЗИВ?

 1. Незапосленима који живе на територији обухваћеној пројектом и желе да покрену сопствени посао
 2. Микро и малим предузећима и предузетницима који су регистровани у периоду од 1. јануара 2014. до 31. децембра 2018. године на територији обухваћеној пројектом и желе да унапреде свој посао и отворе нова радна места

ИМАТЕ ПИТАЊА?

Захтев за појашњење пошаљите најкасније до 3. јула 2019. на

rsoc.applications@unops.org или посетите једну од наших информативних сесија:

Градска управа Града Зрењанина Мултимедијална сала, Трг слободе 10

 1. јун 2019.

Велика Плана,Дом Омладине  Бранка Радичевића 1

 1. јун 2019

Лозница, Омладински центар Трг Јована Цвијића бб (сутерен Гимназије)

 1. јун 2019.

Краљево, Регионална привредна комора (мала сала) Омладинска 2

 1. јун 2019.

Лесковац, Висока пословна школа струковних студија Владе Јовановића 8

 1. јун 2019.

Све информативне сесије почињу у 10.30 часова.

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе

Обавештавамо Вас да ће у уторак, 18.06.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ВИСАН д.о.о. из Београда Земун, Јернеја Копитара бб, почети третман сузбијања ларви комараца на територији целе локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-51/2019-02/11 од 06.05.2019. године.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 ч.

Планирано је да радови трају 4 дана.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца ЛАРВАСТОП ПИРИПРОX 0,5 ЗГ.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2019. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл. гласник РС“бр. 16/2018),к Члана 63. Статута општине Бајина Башта (Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), и сходно Закључку Општинског већа 01 Број:06 – 25 /019 од 24.05.2019. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2019. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/017, 4/018) и сходно Закључку Општинског већа од 24.05.2019. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

Оглас о расписивању јавног надметања у циљу доделе јавних површина на привремено коришћење

Комисија за спровођење јавног надметања ради доделе јавних површина на привремено коришћење, а на основу члана 23.став 5.,6. и 7. Одлуке о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина Башта (“Службени лист општине Бајина Башта “, број 1/10,9/11,10/12, 13/12,6/14 и 2/15) и Одлуке Општинског већа општине Бајина Башта о расписивању јавног огласа за спровођење поступка ради доделе јавних површина за привремено постављање средстава за игру 01 број 06-25/19 од 24.05.2019.године, даје следећи

 О Г Л А С 

о расписивању јавног надметања у циљу доделе јавних површина на привремено коришћење

                                                                    I

Расписује се јавно надметање (лицитација) у циљу доделе јавних површина на привремено коришћење, а у циљу привременог постављања средстава за игру.

                                                                  II

Локација се додељује на одређено време, за период од 10.06.2019.године до 01.11.2019.године.

                                                                 III

Локација, површина и намена јавних површина које се додељују на привремено коришћење су следеће

 1. у улици Кнеза Милана Обреновића (на почетку улице),
 • површина локације 10 m2
 • намена локације држање аутића за децу на акумулаторски погон-батерије
 1. на тргу Душана Јерковића (код сата),
 • површина локације 30 m2
 • намена локације постављање трамболине за децу.
 1. На тргу Душана Јерковића (код сата),
 • површина локације 15 m2
 • намена локације постављање аутића – клацкалице за децу.

Уз обавезу добитника локације да постављена средства за игру (трамболину, аутиће-клацкалице) мора уклонити за време одржавања манифестације “Дринска регата“.

                                                               IV

  Почетна лицитациона цена износи 20 (двадесет) динара по метру квадратном дневно, за све три локације.

                                                                V

        Јавно надметање ће се спровести дана 10.06.2019. године са почетком у 11.часова у Сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душана Вишића бр. 28.

                                                              VI

Лице које је јавним надметањем добило јавну површину на коришћење за период од 10.06.2019.године до 01.11.2019.године је у обавези да задужење за заузеће уплати унапред и то у три рате :

 • до 10.06.2019.године
 • до 01.08.2019.године
 • до 01.10.2019.године

а према решењу Одељења за комуналне делатности и инспекцијске послове.

                                                               VII

            Оглас се истиче на огласној табли општине Бајина Башта,интернет страници општине Бајина Башта и локалним медијима.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                Тошић Јелена

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2019. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00066/2019-01 од 19. априла 2019. године  и чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 63. статута општине Бајина Башта („Сл. Лист општине Бајина Башта“ бр. 6/08 и 7/11), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину („Службени лист општине Бајина Башта”, бр. 11/2018) Општинско веће

р а с п и с у ј е

Конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2019. години

Јавни позив за ангажовање администратора базе података јавне имовине општине Бајина Башта

Општинска управа Бајина Башта оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији послова у оквиру пројекта“Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“. Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, предвиђено је ангажовање лица на следећим позицијама:

 1. Администратор базе података јавне имовине Општине Бајина Башта

Број извршилаца: 2 (два)

Период ангажвања:  јун – новембар 2019. године (шест месеци).

Проценат ангажовања:100% (пуно радно време).

ОПИС ПОСЛА:

 • Израда базе података о непокретностима у јавној својини Општине Бајина Башта
 • Унос е-НЕП образаца у базу Републичке дирекције за имовину (РДИ)
 • Прибављање потребне документације и састављање записника о стању, давање података из евиденције и обављање других послова у складу са прописима који регулишу ову област
 • Достављање збирних података о непокретностима у јавној својини Републичкој дирекцији за имовину
 • Достављање месечних извештаја менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице и начелнику Општинске управе Бајина Башта која управља непокретном јавном имовином Општине Бајина Башта.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА:

Сва заинтересована лица морају поседовати минимум следеће квалификације и вештине:

 • минимум IV степен средњег стручног образовања
 • одлично познавање рада на рачунару
 • добре комуникационе и организационе вештине
 • предност ће имати кандидати који поседују солидно знање енглеског језика као и искуство у истим или сличним административним пословима у јединици локалне самоуправе

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма.

 1. Пријаве се подносе лично или поштом на писарницу општине Бајина Башта

Канцеларија Начелника општинске управе Бајина Башта

Душана Вишића 28

31250 Бајина Башта

Са назнаком: Пријава на конкурс за администратора базе података јавне имовине Општине Бајина Башта у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

 1. Електронском поштом на: nacelnik@bajinabasta.rs

У наслову електронске поште ставити: (име и презиме) – Пријава на конкурс за администратора базе података јавне имовине Општине Бајина Башта у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

Рок за подношење пријава: 31.05.2019. године до 15:00 часова.

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.

Одржана четврта обука субјеката за одбрану од поплава

8.маја 2019. године, у оквиру пројекта „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, у Бајиној Башти је одржана обука субјеката за одбрану од поплава. Обука је била намењена командирима јединица цивилне заштите, њиховим заменицима, припадницима јединица опште намене, као и особама задуженим за ванредне ситуације из три локалне самоуправе прекограничног подручја. Полазници из Бајине Баште, Вишеграда и Ужица, окупили су се како би усвојили нова знања из области спасавања од поплава и у поплавама, која су им пренели релевантни предавачи: Зоран Милитаров из градске управе Ужица, Југослав Јовановић из ЈВП Србијаводе и Драган Јоксимовић из Јединице цивилне заштите града Ужица.

Након теоријског дела, полазници су, у простору Добровољног ватрогасног друштва Бајина Башта, имали показну обуку за коришћење опреме за заштиту и спасавање, након чега су задужили опрему. На овај начин, полазници су поред теоријских знања и практично опремљени за адекватно реаговање у случају поплава.

Поменута обука је четврта по реду, од укупно шест, колико их је предвиђено да се спроведе током пројекта. Преостале две биће организоване у Вишеграду, и то једна за поверенике за угрожено подручје и њихове заменике, а друга за командни састав и припаднике јединица цивилне заштите. Њихово реализовање планирано је за крај маја и почетак јуна, док ће завршетак едукативног процеса обележити заједничка показна вежба јединица цивилне заштите из три локалне самоуправе, која ће се реализовати током лета на подручју Мокре Горе.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, се финансира средствима Европске уније у оквиру ИПА I Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2007-2013, уз подршку Министарства за европске интеграције Владе Републике Србије и Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине.

Пројекат имплементирају Oпштина Бајина Башта и Oпштина Вишеград. Реализација пројекта је започета у октобру 2017. године, у трајању од 18 месеци. Средства намењена за спровођење пројекта износе око 575.000 евра, од којих ће 15% обезбедити партнерске организације.

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА”

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 1.ДО 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у згради Скупштине oпштине Бајина Башта, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 30. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. априла 2019. године са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду  15. маја 2019. године, са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Јавна презентација урбанистичког пројекта реконструкције главне улице и трга у Бајиној Башти

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ТРГА У БАЈИНОЈ БАШТИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 935/2, 850 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1732, 1128 И 931 К.О. БАЈИНА БАШТА

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у сали Скупштине општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, од 03. до 10. априла 2019. године, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Општина Бајина Башта.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране Пројектног бироа и грађевинске фирме „Архитектура Петковић“ Милош Петковић пр, ул. Миленка Топаловића 17, Бајина Башта.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 10. априла 2019. године.

Величина слова