Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у обавези да Општини Бајина Башта, Општинској управи општине Бајина Башта, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну стредину, ради уноса у Локални регистар извора загађивања, на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и надлежном органз доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локални регистар извора загађивања. Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, потребно је доставити надлежном органу, најкасније до 31. марта 2019. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у

штампаној форми, на адресу:

Општина Бајина Башта,

Општинска управа општине Бајина Башта,

Одељење за послове урбанизма грађевинарства и имовинско правне послове,

Душана Вишића 28,

11000 Београд,

и у електронској форми на Е-маил: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да надлежном органу о томе доставе потписану и оверену Изјаву. За додатне инфорације у вези Локалног регистра извора загађивања за територију Бајине Баште, можете се обратити на телефон 031-862-366, локал 103.

Министарка Михајловић у посети Бајиној Башти

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, рекла је данас у Бајиној Башти да очекује да ове године буде завршена пројектна документација за изградњу тунела Кадињача, на којем би радови могли да почну 2020. године.

 

“У целом Златиборском округу само у редовно одржавање путева уложено је у претходне четири године око 3,6 милијарди динара, а са другим рехабилитацијама које су рађене, уложено је око 5,5 милијарди динара”, рекла је Михајловићева новинарима у Бајиној Башти, где је данас заједно са министром омладине и спорта Вањом Удовичићем разговарала са начелником Златиборског округа Бобаном Перишићем и челницима локалних самоуправа из Златиборског округа, и имала одвојени састанак са руководством општине Бајина Башта.

 

Она је рекла да се завршава пројекат за тунел Кадињача, који ће ускоро бити на ревизионој комисији. “То значи да ћемо ове године имати завршену пројектну документацију, и да ће онда Влада и Министарство радити на проналажењу начина финансирања”, рекла је Михајловићева.

 

Она је рекла да кроз Златиборски округ пролазе и нови ауто-путеви који се граде. “Предстоји почетак изградње ауто-пута Прељина-Пожега, дужине 30,9 километара, деоница на којој једну трећину трасе чине тунели и мостови. Такође, са турским „Ташјапијем“ радимо на пројектној документацији за ауто-пут Београд-Сарајево. На деоници Сремска Рача-Кузмин очекујемо средином године почетак радова, а на деоници Пожега-Котроман није могуће пре средине идуће године да почне градња, због изграде пројектне документације.

 

Она је додала да ће у оквиру реконструкције барске пруге бити реконструисане и железничке станице које се налазе уз пругу.

 

Удовичић је рекао да се у директном дијалогу са локалним самоуправама могло сазнати докле се стигло са започетим пројектима и које су потребе и шта је још могуће урадити у области омладинске политике. “Хвала потпредседници Владе на помоћи у подстицању развоја женског спорта”, рекао је Удовичић.

 

Председник општине Бајина Башта Радомир Филиповић рекао је да је задовољан што је општина била домаћин потпредседници Владе и свим општинама из округа. “Имамо много проблема, али смо задовољни обећањима које смо добили”, рекао је Филиповић, и додао да је за ову општину “тунел Кадињача питање свих питања”.

 

Михајловићева и Удовичић су током дана обишли и ОШ „Рајак Павићевић“ у Бајиној Башти, где је додељена спортска опрема школи, као и лопте локалном Женском одбојкашком клубу „Дрина“.

Одржан први састанак пројектног тима “Jавна својина за развој јавног сектора”

У уторак, 18. фебруара 2019. године, у малој Сали Градске куће у Ужицу одржан је први састанак пројектног тима задуженог за реализацију пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

На састанку, Пројектни тим је анализирао пројектне активности, динамику реализације и потенцијалне ризике у реализацији пројекта. Теме састанка су биле: анализа пројектних задатака и пројекта,као и појединачне експертизе чланова тима.

Први састанак био је прилика да представници пројектног тима из три партнерске институције размене мишљења и договоре методологију реализације почетних активности које се односе на формирање радних тела у оквиру локалних самоуправа које ће да унапреде управљање јавном имовином. У наредних месец дана организоваће се почетна конференција пројекта у Ужицу што је прилика да се информише јавност и обезбеди подршка у реализацији пројектних активности. На тај начин, креираће се предуслови за рад локалног експерта за управљање јавном имовином, креирање тела за управљање имовином у обе локалне самоуправе али и обезбедити  заинтересованост за реализацију тренинга из области процене вредности и корисности јавне имовине.

Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ у оквиру програма Exchange 5 који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Унапређење система управљања јавном имовином у Ужицу и Бајиној Башти кроз програм Еxchange 5

Пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора“ допринеће јачању капацитета јединица локалних самоуправа Ужица и Бајине Баште у управљању имовином и и пружању услуга јавне управе грађанима и привреди. Реализација пројектних активности има за циљ унапређење система управљања јавном имовином у складу са потребама грађана и приватног сектора који већ обавља или планира започињање пословне делатности у овим локалним самоуправама.

Град Ужице, као носилац пројекта, у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ реализоваће пројектне активности у периоду од 18 месеци, почев од 22. децембра 2018. године, у укупној вредности од 192.781,90 евра. Са надлежним Телом за уговарање – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) у оквиру програма Exchange 5, а који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина уговорено је суфинансирање пројекта средствима Европске уније у вредности од 170.939,71 евра. Поменути износ чини 88,67% укупне вредности пројекта, док ће остатак средстава обезбедити пројектни партнери.

Пројекат подразумева реализацију активности које се односе на анализу постојеће организационе структуре и успостављање новог одељења у Граду Ужицу и радног тима у Општини Бајина Башта задужених за управљање јавном имовином. Адекватно опремање простора и спровођење заједничких обука у области процене вредности и корисности јавне непокретне имовине допринеће се унапређењу капацитета људских ресурса и рада ових тела. Предвиђен је и унос података о непокретности у јавној својини и кориснику, односно, носиоцу права коришћења (Образац НЕП) у базу података Републичке дирекције за имовину.

Са друге стране, снимањем подземних инсталација и процена вредности 50км водоводне и 17км грејне мреже у Ужицу и Бајиној Башти прикупиће се подаци о постојећим подземним инсталацијама који ће бити коришћени за израду релевантних докумената неопходних за легализацију у складу са важећом законском регулативом.

Пројекат ће успоставити ефикаснији и одговорнији систем управљања имовином који ће обезбедити све потребне информације за доносиоце одлука и усвајање решења о коришћењу имовине у најбољем интересу целокупне локалне заједнице.

Јавно надметање ради отуђења моторних возила у јавној својини

На основу Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о отпису и отуђењу основних средстава  01 Број: 06-34/2018 од 13.новембра 2018.године и Решења председника општине Бајина Башта 01 број 404-87/2018 од 20.новембра 2018. године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
Ул. Душана Вишића бр. 28.

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ради отуђења моторних возила  у јавној својини

I

 Предмет отуђења су моторна возила у јавној својини општине Бајина Башта и то:

-путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002,рег.ознака  BB 004-FI;

-путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година производње 2012,рег.ознака BB 001 BB;

-путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година производње 2007,рег.ознака BB 005-HT.

II

Предметна возила  се отуђују из јавне својине по тржишним условима  , у виђеном стању без права купца на накнадне рекламације .

III

Отуђење моторних возила  из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној  цени израженој у динарима  и то за :

1. путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002;у износу од 82.857,70 динара .

2.путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година производње 2012, у износу од 727.441,21 динара.

3.путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година производње 2007., у износу од 397.867,36 динара .

IV

Возила  из става I овог огласа, налазе се на паркингу зграде Општине Бајина Башта и  иста се могу разгледати сваког радног дана од 10 часова до 14 часова све до дана одржавања јавног надметања.

Сва ближа обавештења и информације у вези са продајом возила могу се добити  у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, телефон број 031 862-366 ,контакт особа Тадић Сузана ,дипл.правник ,председник комисије .

V

Лицитациони корак се одређујеу следећим износима:

-за отуђење возила  из става III тачка 1, у износу од 1.000,00 динара

-за отуђење возила  из става IIIтачка  2 и 3, у износу од 10.000,00динара.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.

Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и назнаком  моторног возила из овог огласа, за коју се лице пријављује.

Пријава за учешће на надметању мора да садржи:

– за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита

– за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.

-приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да можелицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.

Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа Комисији за спровођење јавног надметања.

Уплату извршити на жиро рачун – Примања од продаје покретних ствари  у корист нивоа општине бр. 840-812151843-08, са позивом на број одобрења 97-77-007.

Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком: „Комисији за спровођење поступка отуђења моторних возила  јавним надметањем “ са назначеним редним бројем возила из става III овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве са документацијом је 28.фебруара.  2019 године. Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова 28.фебруара 2019.године.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Регистарција учесника почиње сат и по пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања, односно од 09h до 10:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28- у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана 01.марта. 2019.године са почетком у  11  часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28- у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила јавним надметањем.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се моторна возила  отуђују прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Општина Бајина Башта на страни продавца закључује уговор о отуђењу возила са учесником који је понудио највиши износ купопродајне цене у року од 7 дана од дана одржавања јавног надметања .

Лице које предметна возила прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита, уплати у року од 7 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању у својину.

Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита, губи право на повраћај депозита а предметна моторна возила  биће предмет новог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Све трошкове у вези са закључењем уговора ,порезом на пренос апсолутних права као и свим другим јавним дажбинама ,сноси купац возила.Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јединствени информациони систем локалне пореске администрације

Поштовани суграђани,

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак.  Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

  • Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
  • Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

  • Електронским квалификованим сертификатом
  • Корисничким именом и лозинком (који су добили у својој ЛПА)

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања. Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА https://lpa.gov.rs доступна је контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица, али и запослени у Локалним пореским администрацијама могу да се обрате уколико имају додатна питања или недоумице.

Јавни увид плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 83/18) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 24.12.2018.год. закључно са 24.01.2019.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација  Плана одржаће се дана 16.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 11,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 24.01.2019.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 31.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

   Општинске управе општине Бајина Башта

Трећа обука субјеката за одбрану од поплава

Зграда Црвеног крста у Ужицу била je, 12. децембра, место одржавања треће по реду обуке субјеката који се укључују у одбрану од поплава, командног састава и припадника јединица цивилне заштите које се формирају на угроженом подручју.

Полазници из Бајине Баште, Вишеграда и Ужица, на обуци су обрадили две доминантне теме:

– Систем заштите и спасавања, место и улога цивилне заштите, извори, врсте и облици угрожавања људи и материјалних и културних добара;

– Основе прве медицинске помоћи.

Обуци су присуствовали командири јединица цивилне заштите и њихови заменици, затим повереници за угрожено подручје и њихови заменици, као и особе задужене за ванредне ситуације у три локалне самоуправе.

Посебно пажњу је изазвала, више него практична инструктивна обука из широког спектра подтема у оквиру теме Основе прве медицинске помоћи, коју је извео инструктор Црвеног крста. Том приликом је објашњено низ ситуација и практичних примера конкретног поступања у истима, почев од извођења процедуре оживљавања особе без свести, до санирања посекотина, имобилизације прелома и сл. И овога пута се показало да је практични рад најинспиративнији за полазнике, те да ће ова група полазника већ у 2019. години попримити праве одлике тимског рада и комплетирати своја теоријска знања, стечена у досада реализованом циклусу обука.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ финансиран је средствима Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.

Јавни увид плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 83/18) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

 

Јавни увид трајаће 30 дана, од 24.12.2018.год. закључно са 24.01.2019.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација  Плана одржаће се дана 16.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 11,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 24.01.2019.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 31.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

   Општинске управе општине Бајина Башта

Величина слова