Јавна набавка услуга МВ 27/19

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 10/19

Јавна набавка добара МВ 10/19

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (ПРОТОКОЛАРНИ И ПРИГОДНИ ПОКЛОНИ)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 07/19

Јавна набавка добара МВ 07/19

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 26/19

Јавна набавка услуга МВ 26/19

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 01/19

Јавна набавка услуга МВ 01/19

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 19/19

Јавна набавка услуга МВ 19/19

УСЛУГЕ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 06/19

Јавна набавка добара МВ 06/19

ПИЋЕ ЗА БИФЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 05/19

Јавна набавка добара МВ 05/19

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара RHP-W5-CMG/COMP2-2016 404-34-5/2019

Јавна набавка добара

Набавка грађевинског материјала

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 04/19

Јавна набавка добара ОП 04/19

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова