Javna nabavka usluga MV 09/18

Javna nabavka usluga (javna nabavka male vrednosti)

IZRADA PROJEKATA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE SA PROJEKTOM GEODETSKOG OBELEŽAVANjA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod