Дневни ред Друге седнице Општинског већа општине Бајина Башта 12.07.2022 године

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС*, бр.129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон, 47/018 и 111/2021-др. закон), члана 73. став 1. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019) и члана 17. Пословника Општинског већа општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 16/2020), сазивам

                                                  2. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Седница ће се одржати дана 12. јула 2022. године (уторак), у канцеларији Председника општине Бајина Башта, са почетком у 8,00  сати. За ову седницу предлаже се следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1.Записник са 1. седнице Општинског већа од 14. јуна 2022. године,  са 1. ванредне седнице од 28. јуна 2022. године и са 2. ванредне седнице од 01. јула 2022. године,

2.Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину,

 1. Нацрт Измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу и Општинско правобранилаштво општине Бајина Башта за 2022. годину,

4.Нацрт Одлуке о главном урбанисти општине Бајина Башта,

5.Нацрт Одлуке о:

а.) спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП *12. септембар* Бајина Башта,

б.) спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта,

6.Нацрт Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Бајина Башта,

7.Нацрт Одлуке о додели награда и других јавних признања општине Бајина Башта,

 1. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације обале језера Перућац,

9.Нацрт Решења о давању сагласности на:

а.) Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈКП *12. септембар* Бајина Башта за 2022. годину,

б.)Прву измену и допуну Програма пословања Јавног  комуналног предузећа “Дубоко“ Ужице за 2022. годину,

10.Предлог Допуне Решења о именовању Комисије за рализацију мера енергетске санације стамбених зграда,  породичних кућа и станова у општини Бајина Башта за 2022.годину,

 1. Предлог Измена Плана јавних набавки за 2022. годину за Општинску управу,

12.Предлог о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години,

 1. Захтев Предшколске установе *Невен* Бајина Башта за утврђивање економске цене вртића,

14.Сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта о тарифним ценама топлотне енергије по тарифним групама,

15.Захтев Општинског правобранилаштва за изјашњење по захтеву Месне заједнице Солотуша за одређивање за корисника непокретности,

16.Захтев Месне заједнице Солотуша за изградњу водоводне мреже на водоводном краку Јасиковице,

17.Захтев МУП-а, ПУ Ужице, Полицијска станица Бајина Башта за продужетак уговора о коришћењу возила,

18.Иницијатива Савета корисника НП Тара за отварање амбуланте и полицијске испоставе у викенд насељима Калуђерске баре и Митровац на Тари,

19.Захтев Професионалног управника стамбене заједнице Ј.Ј.Змаја бр. 10 за помоћ у решавању проблема са кровном конструкцијом зграде,

20.Одборничка питања и предлози са 1. седнице Скупштине општине Бајина Башта,

21.Разно.

                                                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                                                       Весна Ђурић, с.р.

Прелиминарна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације

Преузмите ранг листу…

Ранг листа кандидата за инструкторе који се позивају на тестирање и разговор и документација коју је потребно донети

На крају текста је Ранг листа кандидата за инстукторе који се позивају на тестирање и разговор а у наставку документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор.

За све кандидате:

 • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
 • фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
 • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Додатно за незапослене кандидате :

 • потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
 • потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање.

Додатно за старосне пензионере:

 • фотокопија последњег пензионог чека, или
 • фотокопија решења о пензији

Додатно за запослене са непуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (наведена дужина трајања радног времена)

Додатно за запослене са пуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом

НАПОМЕНА: Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу.

Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. августа 2022. године), потребно је да приликом доласка на тестирање и разговор донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. августа 2022. године достави потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање и разговор, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

Предстојећег викенда нас очекује нови Тара Ултра Трејл!

У суботу, 2. јула, на Калуђерским барама у Националном парку Тара биће одржан трећи по реду “Тара ултра трејл“.

Реч је планинарској трци која окупља како врхунске спортисте тако и рекреативце које спаја љубав према природи и трчању ван уређених стаза.Ове године манифестација ће окупити рекордних 500 учесника (400 такмичара и стотинак деце на дечјој трци) из 9 земаља.

За треће издање Тара Ултра траил-а припремили смо 4 потпуно нове стазе које ће такмичаре водити долином Јаревца, до истоименог језерца, преко највишег врха Таре – Зборишта (1545 м), фантастичним спустом поред три планинска језера: Плоштице, Спајићи и Заовинско језеро, затим преко врха Гавран и поред видиковаца који одузимају дах: Ослуша, Соколарица и Црњесково!  Посебан бисере стазе представљају водопад Лађевац и средњевековни манастир Рача.

Најкраћа стаза ТУТ 11 дуга 11 км са 450 метара успона је идеална за почетнике и оне који воле краће трејл трке. Најмасовнија трка ће бити ТУТ 25 дуга 25,4 км са 1320 метара кумулативног успона и ово је права посластица за средњепругаше. ТУТ 46 стаза од 47,5 км са 2110 м кумулативног успона представља одличну прилику за све оне који би да се по први пут опробају на ултра дистанцама. Главна трка је ТУТ 66 на стази од 64,7 км и 3250 метара успона – прави тест менталних и физичких способности за све оне који се одлуче за овај изазов. Ова трка се бодује у оквиру Националне серије у скајранингу (планинском трчању) Планинарског савеза Србије.

Нисмо заборавили ни најмлађе, наше будуће шампионе, за њих смо спремили дечју трку ТУТић.

Старт и циљ свих трка је на простору хотела “Бели бор”.

Сатница

7.00 старт ТУТ 66

7.30 старт ТУТ 46

9.00 старт ТУТ 25

9.30 старт ТУТ 11

9.45 старт ТУТић

Победници на краћим стазама се очекују око 10.30

Победници на најдужој трци се очекују око 14 часова.

Проглашење победника је у 19 часова.

Трку организује удружење “Тара Ултра” уз подршку Националног парка Тара, Општине Бајина Башта, Туристичке организације “Тара-Дрина” Бајина Башта, ВУ “Тара”.
Спонзори трке су компаније: Беоспорт, Књаз Милош и Имлек

Обука за пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и објектима домаће радиности у Бајиној Башти

Туристичка организација „Тара-Дрина“ Бајина Башта и Регионална развојна агенција „Златибор“ доо Ужице организују обуку за пружаоце угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и објектима домаће радиности у Бајиној Башти у уторак, 5. јула 2022. године.

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе Бајина Башта

Обавештавамо Вас да ће 05.07.2022 године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ВИСАН д.о.о. из Београда Земун, Јернеја Копитара бб, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова.

Планирано је да радови трају 1 дан.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца ЛАРВАСТОП ПИРИПРОX 0,5 ЗГ.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

 

Јавна набавка услуга-наруџбеница 24/22

Јавна набавка услуга 24/22

Саветодавне – терапијске и социјално – едукативне услуге

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у Попису 2022.

Пријављивање у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула (до 20.00 часова)

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује  јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао  инструктора  за потребе спровођења  Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.  (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду  од 1. до 31. октобра 2022. године.

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања: од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

држављанство Републике Србије;

пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

стечено најмање четворогодишње средње образовање;

да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или

Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којој станују (живе).

Изузетно, студенти који се школују ван места становања могу се пријавити за рад у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено бораве током студија.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која ће бити активна од петка 24. јуна (од 9.00 часова) до недеље 3. јула 2022. године (до 20.00 часова).

Кандидат може да попуни само једну пријаву.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Задатке инструктора и процедуру за њихов избор.

Потребан број кандидата за обуку инструктора за општину Бајина Башта је 10.

Електронска пријава

Ранг листа пријављених кандидата за инструкторе са укупно оствареним бодовима по пријави, као и  списак кандидата који се позивају на тестирање и разговор, биће објављена 6. јула 2022. године на веб-сајтовима Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs)

Захвалница Савета Европе за општину Бајину Башту због унапређења у области управљања људским ресурсима

Општина Бајина Башта је већ четири године активна у заједничком програму Европске уније и Савета Европе „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2”,  с циљем да унапреди организацију рада запослених као и њихове компетенције за рад. Тим поводом, представници наше  локалне самоуправе недавно суучествовали на тродневном сусрету у Аранђеловцу са колегама из других јединица локалних самоуправа који су такође део овог Програма.

То је била прилика да колеге размене искуства у досадашњим активностима у увођењу функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи, на шта су локалне самоуправе обавезне од доношења Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе из 2016.године.

Тродневној радионици присуствовали суи представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Националне академије за јавну управу, Сталне конференције градова и општина и представници из 31 локалне самоуправе које су укључене у програм.

Оцењено је да су направљени значајни кораци у 50 локалних самоуправа које су добиле тзв „пакете подршке“ кроз овај Програм те да је њихово искуство драгоцено и за остале општине у Србији. Заједнички напор свих партнера у програму је да се управљање људским ресурсима у Србији модернизује у складу са вредностима и стандардима који постоје у земљама Европске уније.

Да су „пакети подршке“ допринели успешној имплементацији Програма потврђује и повећан индекс учинка у области управљања људским ресурсима за 20 процената у локалним самоуправама које су учествовале у раду овог Програма.

Резултати општина које су биле део „пакета подршке“су значајно бољи у односу на оне које нису добиле подршку кроз наш Програм. То се видикроз њихов рад, кроз функције оцењивања, планирања посебних програма стручног усавршавања, планирања обука за своје колеге, прављења кадровских планова. Напредак се види на терену и осећа у њиховом раду“, оценио је Александар Јовановић,менаџер програма.

У Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021. – 2025. Предвиђене су активности које се односе на развијање оквира компетенција за запослене у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

Компетенције представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.Увођење оквира компетенција за локалне службенике ће, управо, бити у фокусу Програма „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ у наредном периоду.

Присутним представницима локалних самоуправа додељени су сертификати за њихову посвећеност и учешће у реформском процесу и досадашњем раду на програму.

Заједнички Програм Европске уније и Савета Европе “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Величина слова