Јавна набавка услуга- наруџбеница 36/21

Јавна набавка услуга 36/21

Израда пројекта адаптације Дома месне заједнице Заовине

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 39/21

Јавна набавка услуга 39/21

Услуге надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији дела топловода у улици Кнеза Милана Обреновића

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 40/21

Јавна набавка услуга 40/21

Услуге надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у улици Кнеза Милана Обреновића

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 32/21

Јавна набавка услуга 32/21

Мониторинг квалитета ваздуха на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 24/21

Јавна набавка добара 24/21

Набавка канцеларијског материјала

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 27/21

Јавна набавка добара 27/21

Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење
„Душан Јерковић“ Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ „Свети Сава“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 25/21

Јавна набавка услуга 25/21

Одржавање хигијене у пословним просторијама Општинске управе општине Бајина
Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 17/21

Јавна набавка услуга 17/21

Одржавање клима уређаја у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 22/21

Јавна набавка добара 22/21

Израда и уградња кухињских елемената у бифеу Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова