Јавна набавка добара-наруџбеница 06/22

Јавна набавка добара 06/22

Набавка поклона у циљу реализације пројекта „Пажљивкова смотра”

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 50/22

Јавна набавка услуга 50/22

Израда пројектно-техничке документације за изградњу улице Максима Горког, Саве
Ковачевића и Цвијићеве улице

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 31/21

Јавна набавка услуга 31/21

Одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 26/21

Јавна набавка услуга 26/21

Услуге превоза, монтаже и демонтаже привремене саобраћајне сигнализације и саобраћајне сигнализације по решењима Општинске управе Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 41/21

Јавна набавка услуга 41/21

Техничка контрола пројекта једносмерних улица у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 34/21

Јавна набавка услуга 34/21

Испирање радијатора, демонтажа и монтажа нових радијатора и радијаторских вентила као и испирање цевне инсталације

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 52/21

Јавна набавка услуга 52/21

Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на КП број 1732 КО Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 32/21

Јавна набавка услуга 32/21

Мониторинг квалитета ваздуха на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 53/21

Јавна набавка услуга 53/21

Израда пројектне документације за текуће одржавање тротоара у улицама Миленка
Топаловића, Браће Нинчића и Хајдук Вељка

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова