Јавна набавка услуга- наруџбеница 14/21

Јавна набавка услуга 14/21

Услуге координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 51/21

Јавна набавка услуга 51/21

Услуге надзора над извођењем грађевинских радова на изградњи дела улице Николе Тесле и дела улице Михајла Пупина у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 12/21

Јавна набавка услуга 12/21

Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 42/21

Јавна набавка добара 42/21

Набавка дечијих аутоседишта – додатне количине

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 46/21

Јавна набавка услуга 46/21

Услуге социјалне заштите – Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 47/21

Јавна набавка услуга 47/21

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 03/21

Јавна набавка добара 03/21

Набавка опреме (рамови) за тракторе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 03/21

Јавна набавка добара 03/21

Набавка поклона (лаптопови и таблети) за ђаке генерације

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова