Јавна набавка добара- наруџбеница 2/21

Јавна набавка добара 2/21

Репрезентација (протоколарни и пригодни поклони)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 23/21

Јавна набавка добара 23/21

Набавка и уградња опреме у бифеу Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 43/20

Јавна набавка услуга 43/20

Услуге кречења и глетовања

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 27/20

Јавна набавка услуга 27/20

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара -наруџбеница 33/20

Јавна набавка добара 33/20

Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара -наруџбеница 34/20

Јавна набавка добара 34/20

Набавка наставних средстава за опремање учионице у Заглавку

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара -наруџбеница 31/20

Јавна набавка добара 31/20

Набавка и уградња система аутоматске дојаве пожара за објекат „Ја имам сан“

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара -наруџбеница бб20/20

Јавна набавка добара бб20/20

Набавка дечијих ауто седишта (додатне количине)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова -наруџбеница 18/20

Јавна набавка радова 18/20

Радови на текућем одржавању бифеа у Општинској управи општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова