Јавна набавка радова-наруџбеница 54/22

Јавна набавка радова 54/22

Рушење породично стамбене зграде на катастарској парцели бр. 1434/1 КО Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 24/22

Јавна набавка услуга 24/22

Саветодавне – терапијске и социјално – едукативне услуге

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 55/22

Јавна набавка услуга 55/22

Стручни надзор над извођењем радова на побољшању путне инфраструктуре ка видиковцу Ослуша на Тари, општина Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара-наруџбеница 53/22

Јавна набавка добара 53/22

Израда и монтажа светлеће рекламе на згради Општинске управе општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 31/22

Јавна набавка услуга 31/22

Услуге социјалне заштите – Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 32/22

Јавна набавка услуга 32/22

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга-наруџбеница 52/22

Јавна набавка услуга 33/22

Стручни надзор над извођењем радова на текућем одржавању тротоара у улици Миленка Топаловића

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова