Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo Vas da počinju radovi na rekonstrukciji dela ulice Kneza Milana Obrenovića, na potezu od gradskog trga do raskrsnice sa ulicom Braće Ninčića, u dužini od 113 metara. Ukupna vrednost radova je 34.181.578,00 dinara, a ceo projekat je kofinansiran iz fondova UNOPS-a na osnovu EUPRO+ poziva, kojim je opštini Bajina Bašta odobreno 18.935.280,00 dinara za realizaciju ovog projekta.

Odogovorni izvođač radova je firma „RADMONT“ doo Bajina Bašta, zajedno sa firmom „SMART-ELECTRIC“ ZR Bajina Bašta. Rok za završetak radova je 18. jun 2023.godine.

Projektom je planirana kompletna zamena svih instalacija počevši od vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, instalacija optike, struje, rasvete i dr. Pored navedenih radova predviđena je i nivelacija ulice i postavljanje behatona, čime će se uz trg i Park ćirilice stvoriti pravi urbani centar.

Prilikom rekonstrukcije dela Ulice kneza Milana Obrenovića na glavnom pravcu ulice projektovano je obostrano linearno zelenilo u formi drvoreda. Projekat je predvideo potpunu zamenu postojećih stabala, ali uz konsultacije koordinacionog tima za realizaciju projekta, stručnih službi za pejzažnu arhitekturu JKP „12. Septembar“ i opštinske uprave sa eksternim stručnjacima iz oblasti pejzažne arhitekture pronađeno je kompromisno rešenje. Od 12 postojećih stabala lipe i kestena, posle ispitivanja utvrđeno je da su samo 3 stabla lipe potpuno zdrava i ona će biti zadržana, ostatak (9 stabala) će biti posečen. Pored tri postojeća zdrava stabla lipe koja ostaju biće zasađeno još 19 stabala autohtone lipe najvećeg prečnika stabla koji je dostupan na našem tržištu (preko 10 cm).

Kafići na delu rekonstruisane glavne ulice u budućnosti neće smeti da postavljaju zatvorene zimske bašte, buduće terase će biti uniformne, bez platformi i sa suncobranima propisanih boja. Na ulici će biti postavljen i mobilijar u vidu kanti, klupa, stanica za punjenje telefona i dr.Nadamo se da će Vam ovo obaveštenje odgovoriti na sva potencijalna pitanja i da ćete podržati radove koji imaju za cilj da naš grad učine prijatnijim za život i da zaokruže urbanu celinu u centru grada.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova