Dostava poreskih akata po čl.36 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji stav 3. i stav 4.

Poreska akta koja nije bilo moguće uručiti ličnom dostavom poreskom obvezniku, a koja se smatrju dostavljenim 15-og dana od dana predaje pošti, na osnovu  člana 36. stav 3. stav 4. i stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02 ,108/16)  u periodu od 01.06.2017. do 31.12.2017.

Veličina slova