Anketa za građane o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga

Poštovani građani,

Molimo vas da odvojite 15 minuta vašeg vremena za učešće u online anketi o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga.

Ovo istraživanje ima strateški značaj na nivou Republike Srbije i podržava ga Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Vlada Švajcarske, u okviru programa Swiss PRO.

Vaši odgovori će nam pomoći da bolje odgovorimo na potrebe i zahteve korisnika elektronskih usluga lokalne samouprave.

Zahvaljujemo vam se na učešću i doprinosu razvoju elektronske uprave u Republici Srbiji.

Anketa je na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Obaveštenje o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Poštovani sugrađani,

dana 06.11. 2018. stupile su na pravnu snagu izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji. Donetim izmenama predviđeno je da građevinska dozvola važi 5 godina u kom roku je investitor dužan pribaviti upotrebnu dozvolu. Upotrebna dozvola ne može se izdati ako investitor nije potvrdio temelje i krovnu konstrukciju. Za sve objekte izgađene do 11. septembra 2009. godine rok za pribavljanje upotrebne dozvole je dve godine od stupanja izmena Zakona .

Takođe, istog dana stupile su na snagu  izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata  koji je predvideo rok od 5 godina za ozakonjenje svih objekata u suprotnom zahtevi će nakon isteka roka biti odbijeni. Ovim se apeluje na investitore da rešavaju  svoja predhodna pitanja  ( imovinske odnose, saglasnosti i sl. ).

Kako su predmet ozakonjenja i objekti za koje postoje ranije  dozvole i odobrenja, a od kojih je odstupljeno u toku gradnje i radovi su izvedeni do 27. novembra 2015. godine, investitori  su dužni odmah  dostaviti svoju projektnu dokumentaciju i dozvolu –rešenje – odobrenje građevinskoj inspekciji radi sačinjavanja popisnog lista, donošenja rešenja i ulaska u postupak ozakonjenja.

Poštovani sugrađani, molim vas da svi zajedno uzmemo učešća i do kraja privedemo postupke izdavanja upotrebnih dozvola kao i ozakonjenja objekata i izbegnemo postupke uklanjanja nezakonito izgrađenih objekata.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Jelena   Filipović

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju zgrade trgovine

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju zgrade trgovine na kat. parceli br. 1010 ko Bajina Bašta, opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 09.do 16. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Blagojević Snežana iz Bajine Bašte, ul. Šumarska br. 2.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane biroa za projektovanje „PRO-NES“, B. Bašta, Trg D. Jerkovića 10.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 16. novembra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog i pomoćnog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju stambenog i pomoćnog objekta na kat. parceli br. 1079/41 ko Konjska Reka, opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 06.do 13. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je ĐURIĆ MARKO, Zaovine br. 236, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 13. novembra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta dogradnje višeporodičnog stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

dogradnje višeporodičnog stambenog objekta u ulici Rajka Tadića 33, na k.p.br. 751/13 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Đokić Darko, Solotuša, opština Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane „AG BIRO“ doo – Užice, ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Nevenka Petrović, dipl. inž. arh.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. oktobra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta za potrebe seoskog domaćinstva

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA ZA POTREBE SEOSKOG DOMAĆINSTVA NA KAT. PARCELI BR. 1284/6 KO ZAOVINE, VEŽANjA, OPŠTINA BAJINA BAŠTA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28.avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Jasmina Stanković iz Zaovina br. 353.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „EKO URBO PLAN“ doo Užice, Ul. Nikole Pašića 38b.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 28. avgusta 2018. godine.

Obaveštenje o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje ponuda u lokalnom otvorenom postupku nabavke / Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Grad Užice objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova – Radovi na regulaciji i sanaciji korita reke Kamišine u Mokroj Gori (Užice) i reke Rače u Bajinoj Bašti, Republika Srbija, koji će se realizovati za potrebe implementacije projekta „Sistem odbrane od poplava u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina“, ref. br: 2017/387-271, uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, u okviru komponente 2 Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i pozivaEuropeAid/136472/DD/ACT/Multi, alokacije za 2012. i 2013. godinu.

Oglas o raspisivanju lokalnog otvorenog postupka nabavke objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnih internet stranica Grada Užica i Opštine Bajina Bašta, putem sledećih linkova: http://uzice.rs/clanci/objave/ i https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Rok za dostavljanje ponuda je 24.09.2018. godine u 14:00 časova. Eventualne dodatne informacije, pojašnjenja ili pitanja će biti objavljeni na internet stranicama Grada Užica: http://uzice.rs/clanci/objave/ i Opštine Bajina Bašta: https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

City of Užice intends to award a work contract for Works on the regulation and recovering of the river bed on the river Kamišina in Mokra Gora (Užice) and river Rača, Bajina Bašta in Municipalities of Užice and Bajina Bašta, Republic of Serbia, that shall be implemented within the project Flood Defence System in Cross-border area Serbia-Bosnia and Herzegovina, with ref. no: 2017/387-271, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013, EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi.

The advertisement for local publication is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia and tender dossier is available on the websites of the City of Uzice and Municipality of Bajina Basta, at: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

 

The deadline for submission of tender is 24.09.2018 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the websites of the City of Uzice and the Municipality of Bajina Basta: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Obaveštenje/informacije o javnoj nabavci možete preuzeti putem sledećeg linka

CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TD10 

Contract notice is available here WORKS CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TD10

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti putem sledećeg linka TENDERSKA DOKUMENTACIJA2017/387-271/TD10 

Tender dossier is available here TENDER DOSSIER 2017/387-271/TD10

Obaveštenje o održavanju vašara 21.jula za vreme Drinske regate

Tradicionalni narodni vašar, dana 21. Jula 2018. Godine, na dan Svetog Prokopija, održaće se u ul. Račanskih boraca, od raskrsnice sa ulicom Milenka Topalovića do raskrsnice sa ulicom Alekse Šantića, kao i u delu ulice Stepe Stepanovića, od raskrsnice sa ulicom Kneza Aleksandra Karađorđevića do raskrsnice sa ulicom Račanskih boraca.

Do izmene u lokaciji održavanja vašara došlo je zbog činjenice da se istog dana održava i tradicionalna 25. Drinska regata, i da je potrebna prohodnost ulice Račanskih boraca zbog očekivano velikog saobraćaja.

Mole se meštani ovog dela Bajine Bašte za strpljenje.

Opštinska uprava opštine Bajine Bašta zahvaljuje građanima na razumevanju i saradnji.

Obaveštenje o proširenju letnjih bašti za vreme Drinske regate

Obaveštavamo vlasnike ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta, da u dane  održavanja manifestacije „Drinska regata“, u periodu od 18-21. jula 2018. godine, mogu da prošire letnje bašta uz pribavljeno odobrenje izdato od strane Opštinske uprave opštine Bajina Bašta Odeljenja za inspekcijske i komunalne delatnosti. Zahtevi, gore navedenom odeljenju, mogu se podnositi do 18. jula 2018. godine.

Komunalna taksa za zauzeće javne površine, odnosno proširenje letnje bašte, obračunavaće se po ceni od 20,00 din./m²/dnevno.

Projekat OPIS – Druga faza

Komisija za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, u okviru projekta „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo“ koji finansira GIZ, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške.

 

Veličina slova