U Bajinoj Bašti je 21. jula u okviru 24. Drinske regate, održan humanitarni koncert za pomoć Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Sredstva prikupljena od dobrotvornih priloga namenjena su nabavci nedostajuće opreme za dnevni boravak Dream centra za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji je uspostavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Građane i sve prisutne su zabavljali estradni umetnici i trubački orkestri iz Bajine Bašte.

Dodatna sredstva u iznosu od 300 hiljada dinara obezbeđena su za potrebe dece ometene u razvoju iz Bajine Bašte i funkcionisanje dnevnog boravka, a donaciju je najavio predsednik Fondacije „Pazova za najugroženije“, Cviko Krunić, u skladu s Protokolom o saradnji sa opštinom Bajina Bašta.

Prikupljenim sredstvima će biti podržane aktivnosti projekta „Ja imam san…“ koji sprovodi Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja u saradnji sa opštinom Bajina Bašta i Centrom za socijalni rad, a finansira ga Evropska unija. Cilj projekta je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Kako se realizacija Projekta bliži kraju, opština Bajina Bašta je izrazila zadovoljstvo u pogledu sprovođenja projektnih aktivnosti i Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, članovima tima projekta „Ja imam san…“ i koordinatoru projekta Ivanu Markoviću, na svečanoj sednici Skupštine opštine Bajina Bašta 25. jula, dodelila zahvalnicu za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne zaštite za osobe sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova