Обука запослених у јавном сектору за процену вредности јавне имовине

У оквиру пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, у току је дводневна обука запослених у локалној самоуправи и јавним предузећима Бајине Баште за процену рачуноводствене вредности јавне имовине.

Након реализације дводневне обуке у Бајиној Башти, иста ће бити организована за запослене у градској управи Ужице који се баве управљањем јавном имовином града и заинтересоване запослене у јавним предузећима која су корисници  имовине града Ужица.

Након реализације обука на тему процене рачуноводствене вредности јавне имовине, кроз пројекат ће бити реализоване обуке на тему процене кориснисности постојеће јавне имовине за обе локалне самоуправе.

Реализацијом обука, запослени у јавном сектору Ужица и Бајине Баште ће унапредити своја знања и вештине када је реч о процени и упису рачуноводствене вредности јавне имовине у буџетске системе али и стручна знања када је у питању управљање имовином.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“ вредан 192.781,90 евра финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Република Србија у оквиру Грант шеме Програма Exchange 5, има за циљ да унапреди управљање имовином у Ужицу и Бајиној Башти у складу са потребама грађана и приватног сектора.

Основни циљ пројекта је допринос јачању капацитета јединица локалних самоуправа у управљању имовином и пружању услуга јавне управе грађанима и привреди. Посебан циљ пројекта је успостављање система ефикасног управљања јавном имовином у граду Ужицу и општини Бајина Башта.

Пројектни циљеви ће бити достигнути кроз следеће резултате и активности:

–  Унапређене организационе и кадровске структуре у Ужицу и Бајиној Башти кроз успостављање нових организационих јединица за управљање јавном имовином.

–  Снимање и процена вредности подземних инсталација у Ужицу и Бајиној Баштии њихова легализација у складу са важећом законском регулативом.

–  Израда пројектно-техничке документације за 12 јавних објеката у Бајиној Башти у сврху легализације, укњижења и/или брисања објеката из катастарске евиденције и

–  Промоција пројектних резултата и упознавање шире јавности са значајем одговорног и ефикасног управљања имовином на локалном нивоу.

Више о пројекту можете сазнати на линку.

 

Од 2000. До данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Састанак прекограничних партнера у Вишеграду

Општина Вишеград је 11. маја била домаћин другог састанка пројектних тимова из Србије и Босне и Херцеговине у оквиру пројекта „Flood defense system“. Састанак је послужио сумирању до сада спроведених активности и разматрању заједничких пројектних активности чија се реализација ускоро планира. Превасходно је било речи о сагледавању плана набавки и разматрању плана и динамике спровођења обука припадника јединица цивилне заштите и повереника цивилне заштите. Прва на реду је заједничка обука за 24 повереника цивилне заштите у 3 општине, тј. месне заједнице које су предмет пројектних активности, која ће се одржати на територији града Ужица, током јула месеца. Одмах након ње ће се приступити спровођењу прве обуке за 33 припадника 3 јединице цивилне заштите из три општине. Све обуке се организују по принципу заједничког присуства и ротирајућег домаћинства, тако да ће све три општине бити домаћини по два пута. На крају овог едукативног циклуса од 6 обука, организоваће се завршна показна вежба за све полазнике у Мокрој Гори.

Чланови пројектних тимова су се осврнули и на процес набавки, који је негде спроведен, а негде се тек очекује. Извођачи радова на уређењу корита реке Рзав, у општини Вишеград, су већ изабрани, док тај посао тек треба завршити у Србији, за радове на рекама Камишина и Рача.

Посебна пажња, током састанка, посвећена је разматрању организационих целина у системима заштите и спасавања, затим субјеката који се укључују у одбрану од поплава и бујица, потом одговорних лица и планске документације, ако и правне регулативе која дефинише ову област.

Општи закључак присутних јесте неопходност адекватног приступа у информисању јавности и ангажовању грађана, како би све пројектом предвиђене активности и након његовог завршетка имале пуну примену и доприносиле ефикаснијој одбрани од ове врсте елементарне непогоде.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ финансиран је средствима Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.

Почетна конференција пројекта прекограничне сарадње

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ почео је са реализацијом 01. октобра 2017. Године, а своју званичну најаву имао је на Почетној конференцији одржаној у простору свечане сале Градске куће у Ужицу, 12. децембра.

Била је то прилика да се заинтересованим странама и широј јавности, представе активности које су пројектом предвиђене и резултати чије се остварење очекује у наредних 2 године, колико пројекат траје. О значају пројекта за прекогранични регион, на Конференцији су говорили представници локалних самоуправа, које партнерски реализују овај прекогранични пројекат: Тихомир Петковић, градоначелник Ужица, Јована Боровчанин-Ђуровић, општина Вишеград и Дејан Млађеновић, председник Туристичке организације општине Бајина Башта. Више детаља о самим пројектним активностима изнели су менаџер пројекта Александар Тасић и Зоран Милитаров, начелник градске управе за инспекцијске послове града Ужица. Изјаве свих говорника можете погледати на овом линку.

Сам пројекат предвиђа уређење корита реке Камишине у дужини од 1.900 метара и санацију до сада насталих штета од поплава у ужичком селу Мокра Гора, затим уређење корита реке Рача на месту улива у реку Дрину у самој Бајиној Башти и подизање бетонске обалоутврде на реци Рзав у центру Вишеграда. Истовремено је предвиђено и успостављање непостојећих и подизање постојећих капацитета три локалне самоуправе за реаговање у случају ванредних ситуација, што превасходно подразумева формирање јединица цивилне заштите за реаговање у таквим ситуацијама и обуку повереника на локалном нивоу.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ финансиран је средствима Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.

Јавни позив за избор Пројект координатора и Асистента за промоцију пројекта „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном региону СРБ-БиХ

На основу члана 72. Статута општине Бајина Башта и на основу уговора 2017/387-271 потписаног са Делегацијом ЕУ у Србији, општина Бајина Башта расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор Пројект координатора и Асистента за промоцију пројекта „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном региону СРБ-БиХ

 

Одржана завршна конференција пројекта “Ја имам сан…” у Бајиној Башти

17.августа 2017. године у Бајиној Башти је одржана завршна конференција пројекта “Ја имам сан…”, који је реализован уз финансијску подршку Европске уније.

Пројекат вредан 206.323 евра је током претходних 20 месеци спроводила Општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад Бајина Башта и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља из Бајине Баште.

Конференција је имала за циљ да упозна присутне са постигнутим резултатима пројекта “Ја имам сан…”, чија је основна сврха била подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта, кроз успостављање локалних социјалних услуга и подизање свести грађана о значају пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Присутнима су се обратили: Петар Петровић, заменик председника Општине Бајина Башта, Милица Гавриловић, менаџер пројекта, Оливера Ђуровић, стручни сарадник Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља и Марица Вуковић, директор Центра за социјални рад. Менаџер пројекта је презентовала најбитнија достигнућа пројекта у виду успостављања дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, који представља значајан корак ка унапређењу система примарне здравствене заштите особа са сметњама у развоју на територији општине Бајина Башта. Оливера Ђуровић из Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, говорила је на тему развоја свести грађана и стварању инклузивног друштва, као и побољшања положаја особа са сметњама у развоју. Директор Центра за социјални рад, Марица Вуковић, представила је сам процес социјалне инклузије и најавила реализацију даљих активности ка проширењу броја корисника и успостављању холистичког приступа пружању иновативних услуга социјалне заштите за децу и младе са сметњама у развоју.

Конференција је послужила као прилика да Општина Бајина Башта, заједно са члановима пројектног тима, уручи захвалнице свим институцијама и појединцима који су својим ангажовањем допринели реализацији пројекта.

Током трајања пројекта изграђен је објекат Дреам центра намењен дневном боравку деце са сметњама у развоју, организована је систематска регистрација 80 потенцијалних корисника услуга с територије Бајине Баште, запослена су 4 специјална едукатора, успостављене су подстицајне методе едукације за 12 постојећих и 2 нова корисника Дреам центра и истовремено формиран интегративан систем подршке за више од 50 чланова породица деце са сметњама у развоју

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Завршна конференција пројекта „Ја имам сан…“ у Бајиној Башти

Завршна конференција пројекта „Ја имам сан…“, одржаће се  у четвртак, 17. августа 2017. године са почетком у 11 часова, у просторијама Dream центра у Бајиној Башти.

Конференција има за циљ да представи резултате Пројекта – рад дневног боравка за децу ометену у развоју с територије Бајине Баште и врсте услуга које доприносе развоју моторичких способности и интеграције деце и младих са сметњама у развоју, као и да упозна ширу јавност с будућим активностима дневног боравка које ће обухватити проширење спектра услуга, унапређење начина спровођења наставе за децу са сметњама у развоју и јачање сарадње између образовних установа и локалне заједнице.

Пројекат „Ја имам сан…“ реализовала је Општина Бајина Башта у партнерству са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља из Бајине Баште. Пројекат укупне вредности 206.323,52 евра је део програма „Подршка Европске уније инклузивном друштву“ који спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Сврха пројекта је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта, кроз успостављање локалних социјалних услуга и подизање свести грађана о значају пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Хуманитарни концерт за Dream центар и захвалнице тиму пројекта „Ја имам сан…“

У Бајиној Башти је 21. јула у оквиру 24. Дринске регате, одржан хуманитарни концерт за помоћ Удружењу деце са сметњама у развоју и њихових родитеља. Средства прикупљена од добротворних прилога намењена су набавци недостајуће опреме за дневни боравак Dream центра за децу и младе са сметњама у развоју, који је успостављен уз финансијску подршку Европске уније. Грађане и све присутне су забављали естрадни уметници и трубачки оркестри из Бајине Баште.

Додатна средства у износу од 300 хиљада динара обезбеђена су за потребе деце ометене у развоју из Бајине Баште и функционисање дневног боравка, а донацију је најавио председник Фондације „Пазова за најугроженије“, Цвико Крунић, у складу с Протоколом о сарадњи са општином Бајина Башта.

Прикупљеним средствима ће бити подржане активности пројекта „Ја имам сан…“ који спроводи Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља у сарадњи са општином Бајина Башта и Центром за социјални рад, а финансира га Европска унија. Циљ пројекта је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта.

Како се реализација Пројекта ближи крају, општина Бајина Башта је изразила задовољство у погледу спровођења пројектних активности и Удружењу деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, члановима тима пројекта „Ја имам сан…“ и координатору пројекта Ивану Марковићу, на свечаној седници Скупштине општине Бајина Башта 25. јула, доделила захвалницу за изузетан допринос развоју система социјалне заштите за особе са сметњама у развоју на територији општине Бајина Башта.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Активан одмор на Тари за кориснике Dream центра

Деца и млади са сметњама у развоју – корисници дневног боравка Dream центра из Бајине Баште, одмор током јула месеца проводе у Дому извиђача у Заовинама на Тари. У оквиру боравка у природи реализује се и школа животних вештина, у којој деца и млади савладавају вештине у вези са општом и личном хигијеном и припремом хране, док слободно време проводе у шетњи, игри и дружењу са вршњацима.

Активан одмор доноси вишеструке користи за децу и младе са сметњама у развоју јер осим што им пружа могућност упознавања с природним лепотама бајинобаштанског краја, омогућава им развијање социјалних вештине, осамостаљивање и провођење слободног времена на квалитетан начин уз боравак на чистом ваздуху, што позитивно утиче на њихово емоционално и опште здравствено стање.

Активност је реализована у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, а финансира га Европска унија.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

„Чаробна кухиња“ за кориснике Dream центра у Бајиној Башти

Поред свакодневних активности у дневном боравку Dream центра као што су: вежбе писања цифара, математичке операције уз помоћ дидактичког материјала, писање слова и краткихи реченица, вежбе графо-фонемске анализе и синтезе, вежбе артикулације и фонације, вежбе за развој флуентности и репредукције текста, деца из Боравка су 21. јуна посетила вршњаке из развојне групе П.У. „Невен“.

Том приликом су обишли своју стару учионицу, присетили се играчака и игара из вртића, листали своје старе фотографије. Уједно је реализована заједничка активност на тему „Чаробна кухиња“, где су се деца из дневног боравка нашла у улогама малих пекара и прошла кроз процес припреме пецива уз помоћ дефектолога, логопеда и медицинских сестара-васпитача. Кроз ову активност деца су се забавила, а на занимљив, креативан и пре свега користан начин, представљен им је пут од прављења до продаје пекарских производа.

Активност је спроведена у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, а финансира га Европска унија.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Одржана Радионица у оквиру пројекта Cressida на Златибору

Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC), Канцеларија у Србији је заједно са Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије организовао Радионицу на Златибору од 14. до 16. јуна под називом “Процена стања малих водотокова” у оквиру пројекта “Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим – CRESSIDA”.

Радионицу је отворила госпођа Гордана Кожухарова испред Регионалног центра за животну средину која је искористила прилику да учесницима скупа представи пројекат CRESSIDA који РЕЦ имплементира уз подршку Агенције за заштиту животне средине САД. Госпођа Кожухарова је истакла да је један од циљева ове радионице да на терену представи методу за евалуацију стања и мониторинг малих водотокова слива реке Дрине и иницира сарадњу међу општинама на чијим територијама се налази слив Дрине у циљу унапређења еколошког статуса ове реке али и да допринесе спровођењу Оквирне директиве о водама Европске уније у нашој земљи. Испред Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, суорганизатора Радионице, окупљене је поздравила госпођа Драгана Видојевић, шеф одсека за индикаторе и извештавање, и представила рад Агенције у области заштите вода. Госпођа Весна Митровић, начелница одељења за заштиту природних ресурса, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, важног партнера на пројекту CRESSIDA је учесницима дала преглед нових прописа из области заштите вода.

Испред Агенције за заштиту животне средине САД окупљене је поздравио доктор Хозе Замбрана (Јосé Замбрана) и доктор Клејтон Кокс субспецијализант Америчке асоцијације за напредак науке у оквиру Агенције за заштиту животне средине САД.

На Радионици су представљени резултати спроведених активности у оквиру програма CRESSIDA и пилот пројекта “Валуе Дрина” као и примењивост методе за брзу процену стања водних ресурса – СВАП2, на притокама реке Дрине које су спровеле општине Мали Зворник и Љубовија у сарадњи са невладиним сектором и то Омладинским еколошким удружењем „Наша Љубовија и „Еко Дрина“. Практичан рад на терену представљен је на реци Рзав – Црни Рзав на три одабране локације, где су учесници имали прилике да тимски раде процене на одабраним локацијама и тиме примене нова теоријска знања која ће им даље користити у имплементацији сличних акција у својим локалним заједницама.

Учесници радионице били су представници управе и цивилног сектора локалних самоуправа градова Шабац, Ужице и Сремска Митровица, као и општина Богатић, Крупањ, Пријепоље, Прибој, Бајина Башта, Мали Зворник и Љубовија. Испред Агенције за заштиту животне средине на Радионици су као предавачи били и доктор Џо Флоумерш ,госпођа Келси Ахо ,субспецијализант института за науку и образовање у Оук Риџу  и госпођа Мериен Кернс , субспецијализанти Америчке асоцијације за напредак науке. Испред REC-а међу предавачима је била и госпођа Нађа Железник, лидер на пројекту Светске банке „Подршка управљању водним ресурсима у сливу реке Дрине” и госпођа Јелена Трипковић, менаџер пројекта CRESSIDA за Србију.

CRESSIDA пројекат има за циљ да пружи подршку локалним заједницама које се налазе у сливовима река Дрина (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора) и Дрим (Албанија, Косово*, Македонија) релевантним државним институцијама и пословном сектору да ефикасније спроводе своје локалне стратегије и планове везане за одрживи развој. У пројекту учествује укупно 18 општина, заједно са својим партнерским организацијама из цивилног сектора, из земаља учесница у пројекту. У Србији су то општине Богатић, Мали Зворник и Љубовија.

Величина слова