Јавна набавка радова у отвореном поступку 06/2017

Јавна набавка радова у отвореном поступку број ЈН бр. 06/2017

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАЦИОНАРА СА ГИНЕКОЛОГИЈОМ У ОКВИРУ ДОМА ЗДРАВЉА У БАЈИНОЈ БАШТИ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 2/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 02/2017

Набавка горива

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга 1/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 01/2017

Угоститељске услуге

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 6/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 06/2017

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 15/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 15/2016

Изградња објеката за водоснабдевање насеља Бачевци

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 14/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 14/2016

Изградњa фекалне канализације дуж тока реке Пилице у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 13/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 13/2016

Агромелиоризација земљишта као мера уређења земљишта на подручју општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 12/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2016

Kонтрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 11/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 11/2016

Набавка  услуге одржавања аутомобила

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 10/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 10/2016

Набавка  угоститељских услуга

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова