Javna nabavka 14/2016

Javna nabavka male vrednosti broj JN br. 14/2016

Izgradnja fekalne kanalizacije duž toka reke Pilice u opštini Bajina Bašta

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka 7/2016

Javna nabavka radova broj JN br. 7/2016

RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALNOM PUTU: OVČINjSKA REKA – LUKE – GVOZDAČKA ŠKOLA – U MESTU GVOZDAC, OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova