Javna nabavka 6/2014

Javna nabavka  broj 6/2014

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KONTEJNERA ZA OTPAD
U OTVORENOM POSTUPKU

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova