Јавна набавка 6/2014

Јавна набавка  број 6/2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 8/2014

Јавна набавка мале вредности број 8/2014

За јавну набавку добра – полиетиленских кеса за реализацију пројекта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 404-19/2013

Јавна набавка мале вредности број 404-19/2013

набавка радова на изради претоварне станице Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова