Na osnovu člana 4. Odluke o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bajina Bašta za period 2023. do 2030. godine („Službeni list opštine Bajina Bašta”, broj 3/2023) upućuje se:

Javni poziv
za podnošenje prijava za učešće pojedinaca i predstavnika udruženja i ustanova sa teritorije opštine Bajina Bašta u izradi lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bajina Bašta za period 2023.-2030. godine

Cilj Javnog poziva

Lokalni akcioni plan za mlade Opštine Bajina Bašta je dokument koji na predlog Radne grupe za izradu „Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bajina Bašta za period 2023 – 2030.“ (u daljem tekstu: Radna grupa), donosi Skupština Opštine Bajina Bašta i kojim se uređuju pitanja iz oblasti:

 1. zdravlje mladih (mentalnog i fizičkog),
 2. obrazovanje mladih,
 3. zapošljavanje i prekvalifikacija mladih,
 4. informisanje mladih,
 5. bezbednost mladih,
 6. mobilnost mladih,
 7. kultura, sport i slobodno vreme mladih,
 8. socijalna politika i mere zadržavanja mladih u lokalnoj zajednici,
 9. aktivno uključivanje mladih u društvo,
 10. volonterizam i druge aktivnosti i oblasti od značaja za mlade.

Opština Bajina Bašta raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće pojedinaca i predstavnika udruženja i ustanova sa teritorije opštine Bajina Bašta u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bajina Bašta za period 2023.-2030. godine (u daljem tekstu: LAP).

LAP će se izrađivati u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period 2023 – 2030., uvažavajući njenu stratešku opredeljenost, i na osnovu preporuka Ministarstva turizma i omladine, Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Poziv se upućuje svim udruženjima i ustanovama ali i pojedincima, zainteresovanim da daju svoj stručni doprinos u okviru oblasti koje će biti obuhvaćene LAP-om, u skladu sa Zakonom i Nacionalnom strategijom za mlade.

Način prijavljivanja

Zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i ustanova treba da budu mladi (15 do 30 godina) ili da poseduju odgovarajuće iskustvo u radu sa mladima i omladinskoj politici što potvrđuju priloženom biografijom.

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži:

 1. Prijavni formular iz priloga ovog poziva
 2. Preporuku od strane udruženja ili ustanove (ukoliko se ne prijavljujete kao pojedinac);
 3. Radnu biografiju (CV) – sa naglaskom na relevantno iskustvo u omladinskoj politici i omladinskom radu i oblast delovanja u čijoj izradi želi da učestvuje.

Potpisane i skenirane prijave na Javni poziv se podnose isključivo elektronski na mejl petar.neskovic@bajinabasta.rs sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZRADU LAP-A ZA MLADE

Rok za dostavljanje prijave je 12 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 20. do 31. marta 2023. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Pri izboru kandidata za učešće u radnoj grupi vodiće se računa o podacima iz prijave, radnom iskustvu u radu sa mladima i ravnomernom rasporedu kandidata u različite oblasti navedenih u javnom pozivu.

Samo izabrani kandidati biće kontaktirani najkasnije 7 dana od isteka javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte na mejl petar.neskovic@bajinabasta.rs.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova