На основу члана 4. Одлуке о приступању изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023. до 2030. године („Службени лист општине Бајина Башта”, број 3/2023) упућује се:

Јавни позив
за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

Циљ Јавног позива

Локални акциони план за младе Општине Бајина Башта је документ који на предлог Радне групе за израду „Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023 – 2030.“ (у даљем тексту: Радна група), доноси Скупштина Општине Бајина Башта и којим се уређују питања из области:

 1. здравље младих (менталног и физичког),
 2. образовање младих,
 3. запошљавање и преквалификација младих,
 4. информисање младих,
 5. безбедност младих,
 6. мобилност младих,
 7. култура, спорт и слободно време младих,
 8. социјална политика и мере задржавања младих у локалној заједници,
 9. активно укључивање младих у друштво,
 10. волонтеризам и друге активности и области од значаја за младе.

Општина Бајина Башта расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године (у даљем тексту: ЛАП).

ЛАП ће се израђивати у складу са Националном стратегијом за младе за период 2023 – 2030., уважавајући њену стратешку опредељеност, и на основу препорука Министарства туризма и омладине, Сталне конференције градова и општина и Националне асоцијације канцеларија за младе.

Позив се упућује свим удружењима и установама али и појединцима, заинтересованим да дају свој стручни допринос у оквиру области које ће бити обухваћене ЛАП-ом, у складу са Законом и Националном стратегијом за младе.

Начин пријављивања

Заинтересовани појединци, представници удружења и установа треба да буду млади (15 до 30 година) или да поседују одговарајуће искуство у раду са младима и омладинској политици што потврђују приложеном биографијом.

Пријава на Јавни позив обавезно садржи:

 1. Пријавни формулар из прилога овог позива
 2. Препоруку од стране удружења или установе (уколико се не пријављујете као појединац);
 3. Радну биографију (CV) – са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у чијој изради жели да учествује.

Потписане и скениране пријаве на Јавни позив се подносе искључиво електронски на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ

Рок за достављање пријаве је 12 дана од дана објављивања Јавног позива односно од 20. до 31. марта 2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене.

При избору кандидата за учешће у радној групи водиће се рачуна о подацима из пријаве, радном искуству у раду са младима и равномерном распореду кандидата у различите области наведених у јавном позиву.

Само изабрани кандидати биће контактирани најкасније 7 дана од истека јавног позива.

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs.

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова